Behandling af blandingsmisbrug

Få akut hjælp og behandling af blandingsmisbrug

Når først et misbrug eller en afhængighed har taget fat, er der behov for professionel rådgivning og hjælp i form af behandling.

Langt de fleste personer, der kommer i behandling for misbrug, har blandet alkohol med flere forskellige stoffer eller hash.

Et blandingsmisbrug er det, vi oftest ser, og behandlingen er heldigvis fuldstændig den samme. 

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe hele familien.

Hvorfor vælge vores behandling af blandingsmisbrug?

 • Vi tilbyder en professionel anonym behandling af blandingsmisbrug – centralt i København.
 • Du er færdig behandlet efter kun 6-7 uger og klar til dit nye liv.
 • Vi er alle selv tidligere misbrugere og alkoholikere.
 • Vi har prøvet misbrug på egen krop og ved, hvordan man slipper fri fra sit misbrug.
 • Vi har familiesamtaler, samt familie- og pårørende behandling.
 • Hos os har du mulighed for støtte og hjælp i hele 12 måneder, efter du er færdigbehandlet.
 • Hos os kan du fortsat passe dit arbejde, være sammen med din familie og andre nære venner.
 • Hos os kan du helt selv bestemme, hvem du vil fortælle, at du er i behandling. 
 • Vores behandling er 100 % anonym og udenfor normal arbejdstid. Dertil har vi alle tavshedspligt.
 • Vi har mere end 20 års erfaring indenfor behandling af misbrug og pårørende.
 • Vi benytter forandringscirklen og kognitiv adfærdsterapi, som har vist sig at være det allerbedste til behandling af misbrug og afhængighed.
 • Vi møder dig og din familie i øjenhøjde og med stor empati.
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Vores behandling for blandingsmisbrug

Hos A Misbrugsbehandling i København tilbyder vi ambulant, privat behandling af blandingsmisbrug.

Vores ambulante behandling kan deles op i fire behandlingsstadier:

 1. Forsamtale
 2. Primær behandling
 3. Familiesamtale
 4. Efterbehandling (tilvalg)

Gratis og uforpligtende samtale

Vi tilbyder altid en helt uforpligtende og gratis forsamtale. Her vil vi sammen se på dit behandlingsbehov, din situation og hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Din familie og andre pårørende må meget gerne deltage i samtalen. Til samtalen laver vi en udredning og diagnosticering.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et seriøst behandlingssted

Amisbrugsbehandling, er i allerhøjeste grad et seriøst behandlingssted med den til dato oprigtige tilstedeværende behandler, der ganske enkelt har den fornødne tid til dig i pårørende behandlingen, hvor det hele føles forløsende ‘let’ at snakke om – en ganske særlig evne har Anders, en evne der gør dig rolig i al din sorg over det, der er ulykkeligt i dit liv, nemlig din partners misbrug.

Her hos Anders føles det naturligt og forløsende at snakke om hverdagens problemer og udfordringer.

Jeg vil aldrig glemme hans favnende og tilstedeværende attitude. HER er godt at være!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg har været i behandling de seneste 4 uger hos A-Misbrugsbehandling på Amagerbrogade i Kbh. og er meget lykkelig over min nuværende situation som ædru alkoholiker.

Med Anders Nebelong som leder får man en praktisk og ligefrem tilgang til problemet alkohol, som har været mit problem i mange år.

I situationer, hvor jeg tidligere typisk ville have drukket, kan jeg nu løse en øjeblikkelig trang til at drikke, ved at bruge de værktøjer, som Anders har lært mig og det gør livet så meget lettere og har givet mig en helt anden livskvalitet.

Tilgangen til et misbrugsproblem kan løses hos A-Misbrugsbehandling fordi tilgangen er praktisk og ikke teoretisk og kan bruges fra dag 1. Finn 63 år

Primær behandling af blandingsmisbrug

Vores  behandling af misbrug er et ambulant, privat behandlingsforløb, der varer 6 til 7 uger. Behandlingen foregår udenfor i vores behandlingscenter – udenfor normale arbejdstider.

Hver dag vil der være undervisning i misbrug og afhængighed.

Hvilke mekanismer er i spil, hvordan påvirker det en, hvad skal man være opmærksom på, hvordan kan man lave en positiv forandring, forandringscirklen, vaner og meget mere.

Vi har hver dag et nyt foredrag om relevante misbrugs emner.

Det kan f.eks. være om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Sygdommen alkoholisme
 • Afhængighed
 • Livet efter misbrug

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer. Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv, samt hinanden til et liv uden misbrug.

I behandlingsforløbet vil man få personlig kognitiv terapi og personlige terapeutiske opgaver.

Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling, og til en positiv forandring.

Hensigten er også at styrke ens motivation, få en større selvindsigt, og blive klædt på til et nyt liv uden misbrug.

Vi arbejder rigtig meget med kognitiv adfærdsterapi samt vaner, forandring og forandringscirklen.

I behandlingsforløbet vil der også være personlige terapeutiske samtaler. Disse holdes uden for normal behandlingstid, efter aftale.

Vi tilbyder NADA-akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet.

Det er muligt at få meditation, mindfulness og NADA 1 time før hver undervisning og på andre tidspunkter efter aftale.

Alle bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med en af terapeuterne.

Samtalen har til hensigt, at man som familie slår en streg i sandet og ser fremad. At man får talt om det, der fylder, og hvordan fremtiden skal se ud.

Denne samtale har vi mange positive erfaringer med, og det er enormt givende for alle parter.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Hvilken behandling kan du få hjælp til?

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med misbrug af alle stemningsændrende stoffer.

Mange af dem, vi hjælper, har ikke kun ét misbrug. Langt de fleste har et blandingsmisbrug på en eller anden måde. Vi ser ofte misbrug af hash, alkohol, kokain, medicin og mange flere forskellige blandingsmisbrug.

Som regel har man et favoritstof, men det kan ændre sig efter en behandling af misbrug. Derfor skal man være meget opmærksom på, at man ikke udskifter en afhængighed med en anden.

Dette hjælper og underviser vi naturligvis i under vores alkohol- og stofbehandling.

Det positive er, at uanset hvilke stoffer, man har et misbrug af, så er det stort set samme behandling. Det skyldes, at langt de fleste stoffer giver den samme belønning i hjernen.

Hvordan vi hjælper dig mest effektivt og optimalt, vil vi altid vurdere løbende gennem din behandling af misbrug. Til forsamtalen ser vi på, hvilke behov der er, og laver deraf en behandlingsplan.

Efterbehandling

Efter endt behandling vil der være mulighed for efterbehandling i 12 måneder. 

Vi tilbyder en lang efterbehandling, og det har en stor betydning for behandlingsprognosen. Det er vores erfaring, at en efterbehandling på minimum 12 måneder, er det mest optimale.

Ambulant alkoholbehandling

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Se hvordan NADA-behandling foregår.