NADA behandling - Lindring af abstinenser med akupunktur

Behandling med NADA øreakupunktur

NADA virker og har en positiv effekt på:

 • Stoftrang, alkoholtrang, rygetrang
 • Trang generelt
 • Psykisk uro og stress
 • Tankemylder
 • Angst og panikanfald
 • Irritabilitet
 • Søvnløshed og mareridt
 • Depression

Hvad er NADA behandling?

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association.

Metoden er recovery og er ikke en lægelig eller medicinsk behandling. I dag kan man sige, at NADA er en vigtig indsats for personlig udvikling, skabe balance, bedre trivsel og mental sundhed.

Akupunkturen er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da f.eks. samtaler, medicinsk behandling, coaching og mindfulness vil profitere af NADA.

Det er vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering, fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter og fem nåle i begge ører over 45 min. i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet.

Behandlingen rummer et meditativt element, hvor målet er, at klienten får kontakt til sig selv og sine indre ressourcer. NADA er tænkt som støtte i et psykosocialt recovery-forløb.

Kilde: NADA-Danmark

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

NADA akupunktur

NADA øreakupunktur bruges over hele landet ved behandling af alkoholafhængighed, alkoholafvænning, stoftrang og abstinenser – såvel i privat som offentligt regi.

NADA kan også anvendes i primær sektor f.eks. på gadeplan.

NADA behandling kan bruges til alle typer abstinenser. Den fulde effekt opnås, når nålene sættes, inden abstinenserne optræder. Klienten må således gerne være påvirket, når behandlingen startes.

I Tyskland har man på flere behandlingssteder siden 2001 anvendt NADA som det primære redskab i medicinfri behandling. 

NADA er dog ikke kun til abstinensfasen. Metoden påvirker desuden mange de andre faktorer, som dominerer den afhængige persons liv.

Hvad hjælper NADA behandling med?

NADA hjælper bl.a. mod følgende fysiske symptomer:

 • Dårlig el. manglende søvn
 • Træthed
 • Stress
 • Aggressiv adfærd
 • Svedtendens
 • Hovedpine og smerter generelt
 • Rysten og muskelkramper
 • Kvalme og tarmproblemer
 • Hurtig puls, hjertebanken og højt blodtryk
 • Kuldefølelse og snue

 

NADA hjælper bl.a. mod følgende psykiske symptomer:

 • Stoftrang og alkoholtrang
 • Rygetrang
 • Trang generelt
 • Psykisk uro og stress
 • Tankemylder
 • Angst og panikanfald
 • Irritabilitet
 • Søvnløshed og mareridt
 • Depression
 • PTSD

 

NADA Recovery metoden fremmer også:

 • Samarbejde, positiv adfærd og motivation
 • Bevidsthed om ens følelser
 • Fokuseret tænkning
 • Større udbytte af anden behandling
 • Lavere medicinforbrug

Anvendelse af NADA øreakupunktur

NADA-metoden blev oprindeligt i 1974 udviklet på Lincoln Hospital til at afhjælpe afhængighed og behandle abstinenser samt symptomer hos primært dobbeltdiagnoseklienter som et led i deres behandling.

Mange forbinder stadig NADA med afhængighed, selvom indikationerne er blevet betydeligt flere i de sidste 30 år.

I dag er indsatsen mod afhængighed og egne diagnoser kun en lille del af de mange sammenhænge, som NADA behandling anvendes i. 

NADA kan beskrives som en vigtig strategi i mental sundhed. Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. 

Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske- og terapeutiske behandling på dette felt.

I andre lande ses det i flere tilfælde, at NADA-metoden anvendes som primær metode i alkoholbehandling, misbrugsbehandling og blandingsmisbrug, herunder kokain-, hash-, medicin– og alkoholmisbrug.

Kilde: NADA-Danmark

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Recovery

At komme sig helt eller delvis både hvad diagnose angår og socialt hvad livskvalitet angår, er en af de grundlæggende beskrivelser af “Recovery”.

NADA er en recovery-model, hvor nålene blot er en del af redskabet.

Metoden går ud på at styrke personen til at turde og kunne arbejde med sig selv og fremme de ressourcer allerede har til dette formål.

NADA øreakupunktur kan give indre ro og lindre en række symptomer (angst, stress, søvnproblemer mm.) med samtidig hjælper metoden borgeren med at kunne mærke sig selv og arbejde med sine følelser.

 

NADA skal opfattes som en indre proces

Borgeren oplever gennem NADA-metoden, at han har ressourcer, som han ikke var klar over. Dette lægger grunden til at turde prøve at gøre noget nyt.

Det er vigtigt, at NADA også kobles til andre metoder samt recovery-metoder, da NADA skal opfattes som fundamentet for de øvrige tilbud.

Er man bedre til at holde sammen til sig selv, tænker klarere og håndterer angst bedre, så vil man i langt højere grad profitere af samtaler, mindfulness, vejledning osv.

Det er vigtigt, at rammerne for NADA overholdes. Det er ikke kun nålene, der virker i sig selv. Den efterfølgende ro og de gentagne behandlinger er afgørende for, at borgeren bliver i stand til at skabe forandringer.

Ideen med NADA er, at den skal bruges så snart behovet opstår og gerne inden andre tilbud tages i brug. Alle kan lære metoden og NADA opfordrer såvel brugere som pårørende og andre borgere til at bruge metoden.

Kilde: NADA-Danmark

Kontakt os anonymt i dag