Unge og hash

Konsekvenser blandt unge - hvor mange unge ryger hash?

Her kan du læse om hashmisbrug blandt unge mennesker.

Du kan også finde ud af, om du eller en pårørende måske har behov for professionel hjælp og hashbehandling.

Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring inden for misbrug, alkohol og stoffer, samt hjælp og rådgivning til pårørende.

Vi har et gennemtestet og evidensbaseret behandlingsprogram, som kan hjælpe dig eller en, du har nær, ud af et hashmisbrug.

Hvornår eksperimenteres der med hash?

Forbruget af illegale stoffer i Danmark er størst blandt unge under 25 år. 

 

Et af de mest populære stoffer er hash/cannabis:

 • Blandt de unge mellem 16 og 24 år har hele 41 procent prøvet at ryge hash. Knap 20 procent af dem har gjort det inden for det seneste år.
 • 7,8 procent af de unge mellem 16 og 24 år har røget hash inden for den seneste måned. Af dem har 30 procent røget hash mindst 10 gange inden for den seneste måned. 58 procent har brugt stoffet 1-3 gange, mens 12 procent har prøvet det 4-9 gange.
 • Hashforbruget er blandt unge steget siden 1990’erne og frem til 2010, hvor der skete et knæk nedad på kurven, inden forbruget atter igen steg i årene efter.

 

Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017, Sundhedsstyrelsen.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvor ofte ryges der hash?

Unges hashmisbrug er langt mere udbredt end hidtil antaget. 

Mange unge ryger hash og eksperimenterer med stoffer, når de fester. De prøver grænser af, desværre også efter skoletid og fyraften, og ikke kun når det er weekend. 17.000 unge ryger hash stort set dagligt.

Det er primært unge drenge, som har problemer og udfordringer i skolen, der ryger hash. Deres misbrug kan ofte få store negative konsekvenser. Både for dem selv og deres omgivelser.

At så mange unge danskere mellem 15 og 25 år ryger hash dagligt, viser en undersøgelse foretaget af Center for Rusmiddel forskning på Aarhus Universitet.

Tallet kommer bag på mange eksperter på området, eftersom Sundhedsstyrelsen i en årrække har opereret med et skøn, der gik på 11.000 hashmisbrugere i alle aldre. 

I undersøgelsen har man spurgt 3.064 unge mennesker mellem 15 og 25 år om deres liv. Hvem er de unge, der udvikler et misbrug af et rusmiddel, og hvordan ser de selv på deres forbrug?

Center for Rusmiddelforskning estimerer, at 16.000-20.000 unge i alderen 15 til 25 år har et brug af illegale rusmidler (Socialstyrelsen 2015a).

 

De unges hovedstof er cannabis:

 • 16-17.000 unge i alderen 15 til 25 år har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash.
 • 19-20.00 unge har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash mindst fire gange om måneden.

Hvor mange unge udvikler et misbrug?

Hash er vanedannende, der kan være kort fra en enkelt hashrus til et reelt misbrug. At blive skæv kan have store konsekvenser for de unge – og risikoen for et hashmisbrug allerede efter førstegang.

Risikoen for hashafhængighed er størst blandt de unge. Ca. 10-20 procent af de unge, der prøver hash, udvikler et misbrug med stor risiko for at udvikle en hashafhængighed.

Hvor mange kommer i behandling for hashmisbrug?

Ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsens register over stofmisbrugere (SIB) kommer flere unge i behandling for deres stofmisbrug end tidligere:

 • I 2016 var 45 procent af de danskere, som er i stofmisbrugsbehandling, unge mellem 18 og 25 år. I 2006 udgjorde de unge 25 procent.
 • I 2016 var 16.500 mennesker i Danmark i stofmisbrugsbehandling. I 2006 var der 13.000.
 • I 2016 angav 62 procent af de unge, som var i stofmisbrugsbehandling, hash som hovedstof. I 2002 var det 15 procent.

 

Kilde: KL’s nyhedsbrev Momentum.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Konsekvenser ved at ryge hash som ung

Unge, der kan karakteriseres som storforbrugere, bliver ofte smidt ud af skolen.

“Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt “fravær” fra normalt socialt liv. Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.”

Citat fra: Ungeogrusmidler.kk.dk

 

Her er nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på hash misbrug, og derved også nogle af de konsekvenser et hashmisbrug medfører.

 

Disse symptomer ses ofte hos hashmisbrugere, men kan også skyldes andre ting:

 

Manglende eller meget lavt engagement

Der kan være tegn på et hashmisbrug, når man opgiver eller ikke har lyst til fritidsinteresser og har svært ved at finde og føle glæde ved nogle af de aktiviteter, man tidligere har været glad for og måske gået op i.

 

Store og små humørsvingninger

Mange med et hashmisbrug eller en hashafhængighed kan ofte skifte fra at være i godt humør til at være triste og utilgængelige.

Det kan også vise sig som et tegn på hashmisbrug, hvis man er irriteret og opfarende, når man ikke er påvirket og falder til ro, når man har røget.

 

Dårlig trivsel

Mange hashmisbrugere har eller får problemer på arbejdet, i skolen eller på uddannelsen.

Specielt hvis man tidligere har været godt fungerende, kan det være et symptom på hashmisbrug, hvis man ikke længere kan overkomme sine forpligtelser.

 

Skiftende relationer

Når man skifter sin omgangskreds ud og erstatter tidligere venner med andre, der også ryger hash. Så er det et typisk tegn på hash misbrug eller afhængighed.

 

Isolerer sig selv

Mange hashmisbrugere trækker sig ofte følelsesmæssigt fra andre mennesker, og som pårørende vil man ofte føle, at hashmisbrugeren lukker af og virker indelukket.

 

Ændringer i ens adfærd og følelser

Et af de mest almindelige symptomer på hashmisbrug er, at man bliver træt og sløv, både psykisk og fysisk, fordi man ryger hash jævnligt.

Man har derfor det svært ved at kunne overkomme hverdagens forpligtelser som f.eks. de praktiske ting i hjemmet, lektierne, aftaler, samt andre ting og opgaver.

Hvad er en hashpsykose?

I Danmark optræder omkring 250 tilfælde om året af cannabis-induceret psykose, altså en såkaldt hash-psykose. Det er en psykose, der starter under rusen, eller i løbet af 2 uger efter indtaget.

Disse psykoser er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, f.eks. at han eller hun er forfulgt.

Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, genindlægges med en ny psykose, og omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Der er altså ofte ikke tale om et forbigående problem, når nogen indlægges med en hash psykose.

Kilde: Sundhed.dk

Sammenhæng med andre illegale stoffer

Det, at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen.

Befolkningsundersøgelser viser, at eksperimenterende brug af stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. 

Fra 2013 til 2017 ses et lille fald i udbredelsen af hash, og en lille stigning i brugen af andre illegale stoffer end hash i den voksne befolkning.

Ser man på hele perioden 2000 frem til i dag, er udviklingen overordnet set stabil. Ser man på stofferne enkeltvist, er kokain, amfetamin og ecstasy de mest udbredte stoffer efter hash.

Blandt de unge under 25 år, hvor udbredelsen af de illegale stoffer er størst, har 41 % prøvet hash, og 11 % prøvet andre illegale stoffer end hash.

Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Unges forbrug af hash i Europa

Sammenlignet med gennemsnittet blandt europæiske unge har en mindre andel blandt danske unge brugt stoffer, herunder både hash, ecstasy og amfetamin.

 

Brug af hash:

 • Andelen af elever, der nogensinde har prøvet at ryge hash, er faldet fra 24,0 % i 1999 til 12,4 % i 2015, hvorefter andelen stiger til 17,0 % i 2019. I 2019 er andelen større blandt drenge (21,9 %) end blandt piger (12,5 %).
 • Andelen af elever, der har røget hash i løbet af de sidste 30 dage, er faldet fra 7,9 % i 1999 til 4,9 % i 2015, hvorefter andelen stiger til 7,4 % i 2019. I 2019 er andelen større blandt drenge (9,1 %) end blandt piger (5,8 %).

 

Risikovurdering af hash:

 • I alt tror 27,0 % af eleverne i 2019, at der er ingen eller lille risiko forbundet med at ryge hash en gang imellem. Andelen er større blandt drenge (35,5 %) end blandt piger (19,4 %).

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag