Pårørende til en misbruger

Professionel hjælp og rådgivning til pårørende af en misbruger

Personer med misbrug af alkohol, hash eller stoffer har ofte svært ved at indse og erkende deres misbrug. Derfor føler mange pårørende sig alene, frustrerede og magtesløse.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig som pårørende til at få en, du har kær, i behandling og hjælpe personen ud af sit misbrug.

Vi er professionelle misbrugsbehandlere med egen personlig erfaring, både som pårørende og som misbrugere. Derfor møder vi altid dig med stor empati og i øjenhøjde. Det hele er helt anonymt.

Få hjælp som pårørende allerede i dag!

Et misbrug er ikke et privat problem. Et misbrug kan have enormt mange negative konsekvenser med sig, og det påvirker hele familien og andre pårørende. 

Specielt børn og unge i misbrugsfamilier kan risikere at skulle leve med psykiske lidelser og adfærdsproblemer resten af livet. Derfor er det vigtigt at få hjælp og rådgivning så hurtigt som muligt.

Et misbrug går aldrig over af sig selv, og for langt de fleste er der behov for professionel hjælp og behandling.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe hele familien til et liv uden misbrug og medafhængighed gennem misbrugs- og alkoholbehandling, kognitiv adfærdsterapi, familiesamtaler og pårørende kursus.

Se videoen og hør Nicklas fortælle om sit forløb hos A Misbrugsbehandling

Hør om familiens forløb hos A Misbrugsbehandling, som pårørende

Hør Søren fortælle om sit forløb hos A Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

En fremtid uden misbrug

I august måned 2021 startede min søn hos A Misbrugsbehandling med Anders Nebelong som behandler, og det har været den største “gave” til en fremtid uden misbrug.

Min søn har været clean, siden han startede i behandling. Anders er super god til at give brugbare værktøjer til misbrugeren og til at få ham til at slippe skam og dårlige følelser gennem terapi mm.

Anders har stået til rådighed 24-7, kort sagt han har været der hele vejen og har været en stor inspiration for min søn.

At behandlerne selv er tidligere misbrugere gør helt klart en forskel fra andre behandlingssteder. At jeg som pårørende også er blevet inddraget i form af samtaleterapi og pårørende kursus har været rigtig godt for både min søn og jeg, så vi fremadrettet kan arbejde på vores “nye relation”, hvor vi skal navigere sammen uden et ødelæggende misbrug.

Så kæmpe TAK til et effektivt og professionelt behandlingssted der kan noget helt specielt. TAK til Anders og hans team!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Seriøst behandlingssted

A Misbrugsbehandling er i allerhøjeste grad et seriøst behandlingssted med den til dato oprigtige tilstedeværende behandler, der ganske enkelt har den fornødne tid til dig i pårørende behandlingen, hvor det hele føles forløsende ‘let’ at snakke om – en ganske særlig evne har Anders, en evne der gør dig rolig i al din sorg over det, der er ulykkeligt i dit liv, nemlig din partners misbrug.

Her hos Anders føles det naturligt og forløsende at snakke om hverdagens problemer og udfordringer.

Jeg vil aldrig glemme hans favnende og tilstedeværende attitude.

HER er godt at være!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hjælp og rådgivning til pårørende

Hos A Misbrugsbehandling giver vi både misbrugere og pårørende gode råd og vejledning til at komme ud af deres misbrug.

 

Her får du 10 konkrete råd til at motivere en pårørende til behandling:

 1. Kontakt os
  Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du/I konfronterer misbrugeren. Uanset om du ønsker vores deltagelse eller ej. Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

   

 2. Jo flere, jo bedre
  Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.
  Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå.
  Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.
  Du kan få hjælp til dette hos A Misbrugsbehandling sammen med en professionel rådgiver.

   

 3. Tidspunkt
  Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

   

 4. Forberedelse
  Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

   

 5. Eksempler
  Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

   

 6. Dine følelser
  Forklar hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. Som f.eks. Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene. Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage. Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

   

 7. Fremtid
  Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

   

 8. Ingen diskussion
  Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

   

 9. Ét behandlingssted
  Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges. Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.

   

 10. Ultimatum
  Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på, hvis misbrugeren fravælger behandling.

Terapi til pårørende

Vi tilbyder også terapi til dig, som er pårørende til en misbruger. 
Vores psykoterapeut Bibi Seebach står for behandlingerne, som primært er kognitiv adfærdsterapi.  

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag

Hør om familiens forløb hos A Misbrugsbehandling, som pårørende