Børn af alkoholikere

Hjælp til barn af en alkoholiker

Børn, der vokser op i en familie, hvor den ene eller begge forældre har problemer med alkohol, vil ofte få problemer med at forholde sig til deres medmennesker senere i livet.

Som unge og senere som voksne vil mange opleve identitetskonflikter, lav selvfølelse og vanskeligheder med at sætte ord på deres følelser.

Vi har ekspertviden inden for misbrug, og vi har alle selv personlig erfaring både som pårørende og misbrugere. Derfor møder vi altid dig og din familie med stor empati.

Børn i familier med alkoholproblemer

I en børnefamilie med et alkoholproblem, hvor den voksne drikker, vil der være en uhensigtsmæssig belastning for både børn, partner og andre pårørende til alkoholikeren.

Det kan medføre alvorlige fysiske og psykiske problemer for alle i familien. For børnene kan problemerne komme her og nu, men også i opvæksten og senere i livet.

Erfaring viser, at en alkoholiker ofte har haft et alkoholoverforbrug i ca. 10-15 år, før de søger hjælp eller går i alkoholbehandling. Børn og partner lever som ofte mange år i en dysfunktionel familie.

 

Hvor mange børn vokser op i familier med alkoholmisbrug?

 • 122.000 børn fra 0-18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug
 • 181.000 19-35-årige siger, at de er vokset op i en familie med alkoholmisbrug
 • 329.000 over 35 år siger, at de er vokset op i en familie med alkoholmisbrug
 • 632.000 danskere lever lige nu i eller er vokset op i en familie med alkoholmisbrug

 

Utrygge situationer og aggressiv adfærd

At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd.

I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem blev råbt ad.

22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang imellem har været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 

Kilde: Alkohol i Danmark 2015

 

Konsekvenser for voksne børn fra familier med alkoholmisbrug?

 • Ca. en tredjedel af alle børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, udvikler selv et misbrug som voksen
 • Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser
 • Ca. 40 % af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak
 • Voksne børn til en alkoholmisbruger har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen

 

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Partneren belastes ofte psykisk

Partneren vil ofte opleve en belastning i lige så høj grad som hos den voksne, der drikker.

For børnene betyder dette, at ingen af deres forældre er følelsesmæssigt til stede. Netop denne tilstedeværelse er vigtig for et barn for at få en god og tryg opvækst.

At miste sine forældres opmærksomhed kan have alvorlige konsekvenser, og jo tidligere man kan sætte hjælpen ind, jo bedre vil det altid være.

Der vil altid være sket en skade, der kan påvirke barnets trivsel og udvikling. Men den kan mindskes betydeligt, alt efter hvor hurtigt man sætter hjælp ind.

En familie- og pårørende behandling, hvor man inddrager hele familien, vil ofte være det allerbedste.

17 procent af de børn, der lever med alkoholproblemer eller alkoholmisbrug i hjemmet, oplever ugentligt at have 5-8 former for fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel.

Til sammenligning er tallet blandt andre børn seks procent.

Tallene om alkoholproblemer i hjemmet indgår i en rapport, der baseret på 2.465 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. og 8. klasse og interviews med 30 børn i 5. klasse og 23 børn i 8. klasse.

Kilde: Alkohol og samfund

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Det ved vi om børn af alkoholikere

 • Børn føler, at de mister forældrenes opmærksomhed, når forældrene drikker.
 • Børn går glip af gode og hyggelige oplevelser med forældrene.
 • Børn bliver utrygge ved den forandring, der sker med forældrene, når de drikker.
 • Børn tør ikke invitere kammerater med hjem.
 • Børn taler ikke om problemet, hverken i eller uden for familien.
 • Børn bliver ensomme.
 • Børn ved, når deres forældre drikker for meget – også små børn ned til 3-4-års-alderen.
 • Børn tror, det er deres skyld, at forældrene drikker.
 • Børn overtager ofte forældres forpligtelser – et ansvar, der er alt for stort.
 • Børn føler, det er deres ansvar at få forældrene til at holde op med at drikke.
 • Børns største ønske er, at forældrene holder op med at drikke.

 

Vi ved også, at hele familien kan få det bedre, når både voksne børn af alkoholikere og andre pårørende får hjælp gennem alkoholbehandling.

Sådan kan forældre og børn få hjælp

Det virker:

 • At forældre, pædagoger og lærere taler sammen om, hvordan de bedst kan hjælpe børnene
 • At pædagoger og lærere giver børnene daglig støtte i daginstitutionen og skolen
 • At forældre får hjælp til at ændre forbruget af alkohol
 • At forældre og børn får hjælp til at tale om alkoholproblemet, og hvordan de fungerer sammen i familien.

Vores alkoholkultur i Danmark

Vores alkoholkultur i Danmark kan gøre det svært at få øje på, hvornår et misbrug er problematisk. Det skyldes, at vi drikker alkohol i mange forskellige sammenhænge.

Det er vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at dette kan ske i alle sociale lag i samfundet.

Både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer.

Det er vigtigt, at man søger hjælp, hvis der er tegn og symptomer på alkoholisme.

“Mange venter for længe, og familierne lider imens,” siger Maria Koch Aabel.

Se mere her (Link til Sundhedsstyrelsen)

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag