Sådan motiverer du en misbruger

Motiver en misbruger til at få hjælp og gå i behandling

Som misbruger træffer man sjældent selv beslutningen om at gå i behandling. I langt de fleste tilfælde er det de pårørende – familie, arbejde, børn eller andre – der griber ind og hjælper til at misbrugeren kommer i behandling.

Så hvordan kan man som pårørende motivere misbrugeren på den bedste måde? Som pårørende bliver man ofte mødt med en afvisning. Misbrugeren vil typisk forsøge at slippe for behandling. Det er svært at give slip, når misbruget først har taget fat!

Sådan vil en misbruger ofte reagere

Typisk vil en misbruger, som bliver konfronteret med et ønske om at gå i behandling, forsvare sit misbrug og argumentere for, hvordan han eller hun selv kan løse problemet uden behandling eller anden hjælp.

 

Misbrugeren vil normalt benægte misbrugets omfang ved enten, at:

 • Gøre problemet meget mindre, end det er
 • Reagere aggressivt
 • Slå problemet hen
 • Påstå at de pårørende gør problemet større, end det er
 • Fortælle, at jeg kan sagtens stoppe, hvis jeg har lyst

 

Som pårørende er det vigtigt at være opmærksom på, at en misbruger sjældent selv er i stand til at erkende og se alvoren af sit misbrug og problemerne.

De har svært ved at erkende de negative konsekvenser, misbruget har med sig, selvom det ofte er nemt at se for de pårørende.

Et misbrug eller en afhængighed vil ofte være meget stærkere, end misbrugeren selv er i stand til at erkende, og benægtelsen er med til at gøre det svært for en misbruger at se alt det negative.

Det er derfor ofte en meget grænseoverskridende situation som pårørende, når man skal konfrontere en man holder af, med et krav om behandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Husk ikke at forhandle eller gå på kompromis

Som pårørende skal man passe på med kompromisser og forhandling med misbrugeren. Det vil sjældent føre til noget godt.

En misbruger som bliver konfronteret, vil næsten altid forsøge at forhandle og indgå et kompromis, som betyder, at personen ikke skal i behandling. Her er det vigtigt at stå fast som pårørende og ikke give efter.

 

Ved konfrontation vil misbrugeren ofte love:

 • At sætte forbruget ned – eller stoppe helt
 • Kun drikke eller tage stoffer i weekenderne og til fest
 • At holde en lang pause
 • Undgå bestemte venner og ikke tage i byen
 • At de lige skal tænke over det hele, før de beslutter sig

 

Det kan virke meget oprigtigt i situationen, men det er typisk tomme løfter, som aldrig går i opfyldelse.

Måske det holder i en kort periode, men med tiden vil misbruget altid finde tilbage igen, hvis man ikke får professionel hjælp. Det gælder om at stå fast på behandling og ikke acceptere svage kompromisser.

De fleste misbrugere vil gerne sige ja til en helt uforpligtende og gratis forsamtale hos A Misbrugsbehandling, da den er helt anonym. Det kan ofte gøre det nemmere at sige ja til behandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Sådan konfronterer du bedst en misbruger

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag