Pårørende til kokainmisbruger

Få professionel hjælp som pårørende til en med et kokain misbrug

Her på siden kan du få gode råd og vejledning til, hvordan du bedst passer på dig selv, hvis du er pårørende til en misbruger af kokain. Du kan også få hjælp til, hvordan du kan motivere og støtte en misbruger af kokain til at få hjælp og behandling.

Med ekspertviden og mere end 20 års erfaring inden for misbrug og misbrugsbehandling kan vi hjælpe med svar på de mange spørgsmål, man kan have som pårørende til en kokainmisbruger.

Du er bestemt ikke alene, og vi kan hjælpe dig og dine nærmeste.

Kendte følelser hos den pårørende til en kokainmisbruger

Som pårørende til én med et kokain misbrug, vil man kunne opleve nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet! 

 

Det er desværre langt fra ualmindeligt at opleve følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld og skam
 • Stress
 • .. og meget mere
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Livet som pårørende til en med et misbrug af kokain

Livet er svært, når man er pårørende til en kokainmisbruger. 

Rigtig mange pårørende føler sig magtesløse, alene og tror, at der ikke findes andre som dem. De har et liv præget af frustration, mistillid, bekymringer og angst.

Mange pårørende til en med kokainmisbrug holder i høj grad misbruget hemmeligt over for omverdenen og i et vist omfang også børnene.

De kan føle det illoyalt at tale med andre om problemet. De kan være bange eller frygte, hvad der sker, hvis de udleverer eller udstiller misbrugeren ved at søge hjælp.

Hvis man ikke selv har stået i situationen, er det umuligt at sætte sig ind i og forstå, hvordan pårørende til en kokainmisbruger har det.

 

Som pårørende er du selv i risiko for at:

 • Begynde at drikke eller misbruge
 • Få problemer økonomisk
 • Blive udsat for trusler, psykisk vold og mere
 • Udvikle depression, angst, PTSD og andre slemme lidelser
 • Blive udsat for vold fysisk
 • Være i anden fare.

 

Ofte kan kokainmisbrugere være meget irritable og komme hurtigt til vrede. De kan være opfarende, og som pårørende oplever man ofte, at man går på kompromis med sine værdier og egne holdninger.

Rigtig mange bliver desværre ofte medafhængige og hjælper helt ubevidst misbrugeren til at blive i sit misbrug. Dette kan f.eks. ske ved, at den ene forælder er nervøs for, at hvis misbruget bliver afsløret.

Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.

Der findes en person med kokainproblemer i mange danske familier. En familie med bare én misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.

 

I Stofbladet nr. 25 estimeres det, at der i Danmark i dag findes:

 • Omkring 50.000 personer, der ryger hash stort set hver dag (hvilket her altså defineres som et misbrug)
 • Omkring 20.000 med et forbrug af opioider (hvoraf 13.000 injicerer)
 • 10.000-20.000 med et misbrug af andre illegale stoffer end hash.

 

I alt misbruger omkring 70.000-90.000 danskere altså illegale stoffer. Ca. 17.000 af disse er unge under 25 år, som bruger hash stort set hver dag.

Kilde: Stofbladet.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg startede hos Amisbrugsbehandling for ca. 2 måneder siden og kan varmt anbefale Anders. Jeg startede med at komme ind til Anders og føle at alt var fortabt og jeg lige så godt kunne fortsætte med mit misbrug. Kæreste og familie var ved at forlade mig.

Min kæreste sagde jeg skulle gå i behandling. Jeg startede med en let nervøsitet men allerede fra første sekund jeg trådte ind ad døren har jeg aldrig følt mig mere velkommen og accepteret.

Igennem mit forløb med kognitiv adfærdsterapi, opgaver, samtaler, meditation og NADA terapi er jeg nu sikker på at mit liv kan komme tilbage på rette spor. Anders er en fantastisk behandler, som personalisere sit forløb til mit misbrug og giver også vejledning til kæresten, familien og andre ting som skal håndteres i forbindelse med mit misbrug.

Jeg er nu kommet ud på den anden side og savner nærmest at være hos Anders det er et helt unikt fællesskab. Heldigvis har Amisbrugsbehandling efterbehandling så man har nogle at støtte sig op af når man kommer ud på den anden side af behandlingen.

Tak til Anders og Amisbrugsbehandling!

Behandling til pårørende af kokainmisbrug

Pårørende glemmer og tilsidesætter ofte deres egne behov og lever på mange måder på misbrugerens præmisser. Det sker ofte helt ubevidst og er en meget almindelig måde at reagere på som pårørende.

Pårørende til en kokainmisbruger har behov for hjælp og rådgivning. Derfor er familie- og pårørende behandling vigtig og en stor del af programmet i vores behandlingscenter for kokain misbrugere.

Når man er i familie med eller i et forhold med en kokainmisbruger, er man hårdt ramt. Det er enormt frustrerende, samtidig med at det tærer på ens helbred og psyke.

Derfor er det helt naturligt at der vil være brug for hjælp, vejledning og rådgivning til at komme ovenpå igen.

Samtidig med det vil der også være et behov for at lære, hvordan man bedre kan håndtere situationen og få mere livskvalitet. Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med den rette behandling!

Din trivsel og udvikling som pårørende er vigtig for os. Derfor gør vi rigtig meget ud af vores familie og pårørende behandling, som man får tilbudt, hvis en kokainafhængig fra familien er i afvænning hos os.

Misbrugsbehandling

Forstå afhængigheden

I mange tilfælde vil misbrugeren have modstand på og benægte, at der overhovedet er et problem. Ofte bliver de pårørende beskyldt for at se ting, der ikke findes.

Misbrugeren vil ofte slet ikke mene, at der er tale om et kokainmisbrug eller anden form for afhængighed. Det er meget normalt, og det vil altid desværre være svært for misbrugeren at se sit eget problem.

Det er som regel altid de pårørende og tætte relationer, der opdager det først. Og det kan være svært at motivere den, der misbruger, til at få støtte og hjælp.

Vi oplever også ret ofte at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at sige stop/stoppe helt eller skrue ned for misbruget. De vil gøre alt for at slippe for behandling.

Men det er desværre ofte tomme løfter. I langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp. Derfor er det altid bedst at få hjælp og vejledning, inden man tager den svære samtale.

Symptomer på kokainmisbrug

Her er nogle af de mest almindelige fysiske, psykiske tegn og symptomer på indtagelse af kokain:

 • Søvnforstyrrelser og søvnløshed
 • Løbende næse, næseblod og eksem omkring næsen
 • Tilstoppet næse
 • Nedsat appetit
 • Ligegyldighed
 • Depression
 • Angst og paranoia
 • Vrangforestillinger
 • Mistro til andre
 • Manglende sexlyst og impotens
 • Opfarenhed, kort lunte og for nogen voldelig adfærd
 • Hurtig tale
 • Irritation

 

En afhængig eller misbruger af kokain vil ofte få voldsom trang til at tage stoffer for at opleve lykkerusen igen og igen. Dette vil ikke nødvendigvis opleves dagligt, men komme i perioder.

 

En psykisk afhængig kan vise tegn på adfærdsændringer, såsom:

 • Unaturlige humørsvingninger
 • Dårlig kommunikation omkring dagligdagsaktiviteter
 • Tendens til at blive mere introvert
 • Et stort pengeforbrug, som ikke kan forklares

 

Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om kokain og omgangskredsen til at bestå af andre, der også har kokain som et vigtigt livsindhold.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Gode råd til konfrontationen

Det er vigtigt, at du lytter til dig selv og opsøger hjælp. 

 

Det er umuligt at stå med alene, og det kan være godt at tænke over:

 • Hvad kunne du ønske for dig selv?
 • Hvor kan du få hjælp?
 • Kender du nogen i dit netværk?
 • Hvem kan du ringe til?

 

Herunder har vi lavet nogle forslag til, hvordan du bedst muligt kan konfrontere en misbruger. Husk at du altid kan ringe til os.

Hvordan hjælper jeg en kokainmisbruger?

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren – uanset om du ønsker deltagelse eller ej.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer.

Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis misbrugeren fravælger behandling.

Mere information

Kontakt os anonymt i dag