Blandingsmisbrug

Få hjælp til et blandingsmisbrug


Når først man har udviklet et misbrug af flere forskellige stemningsændrende præparater, alkohol og eller stoffer, er der brug for professionel rådgivning og hjælp.

 

Langt de fleste misbruger mere end kun alkohol eller et stof. 


Ofte har man et favoritstof men bruger også andre rusmidler og stemningsændrende stoffer/medicin 

Hvad vil det sige at have et blandingsmisbrug?


Et blandingsmisbrug indebærer misbrug af flere forskellige stoffer.

Nogle af de mest almindelige blandingsmisbrug er, misbrug af alkohol og hash, kokain og alkohol og alkohol og medicin

 

Det er meget almindeligt at vi ser misbrugere blander flere forskellige stoffer, medicin og alkohol.

 

Typisk har de fleste et fortrukket stof de altid bruger så har de andre stoffer som også ofte bliver brugt.

 

Det kan være rigtig farligt at blande flere stoffer og alkohol for at opnå en "bedre" effekt og man er i stor risiko for overdosis. 

 

Men i forhold til behandling er der ikke den store forskel på hvilke stoffer man misbruger, da grunden til at man tager stoffer, misbruger alkohol eller medicin ofte er den samme, fra person til person.

 

Vi arbejder rigtig meget med vaner og forandring og med at ændre den adfærd der ligger til grund for vores misbrug.


Læs mere om misbrug her

Hvordan behandler man to misbrug på én gang?


Når først man har udviklet et misbrug af flere forskellige stemningsændrende præparater, alkohol og eller stoffer, er der brug for professionel rådgivning og hjælp.

 

Stort set ingen formår at komme fri, af et blandingsmisbrug alene.

 

Det ofte også kræve en længere nedtrapning, alt efter hvilke misbrug der er tale om.


Primær behandling af blandingsmisbrug

Vores primære behandling af misbrug er et ambulant, privat behandlingsforløb der varer 6 til 7 uger.

 

Behandlingsforløbet kan vare længere når vi har med blandingsmisbrug at gøre. 

 

Dette vil vi sammen lave en plan for til forsamtalen.

 

Behandlinger foregår udenfor normale arbejdstider.


Læs mere om hjælp til misbrug her


Se tider og priser her 


  • Undervisning 

 

Hver dag vil der være undervisning i misbrug og afhængighed.

Hvilke mekanismer er i spil, hvordan påvirker det en, hvad skal man være opmærksom på, hvordan kan man lave en positiv forandring, forandringscirklen, vaner og meget mere. Det er en meget inddragende undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i din situation.

 

  • Foredrag

 

Hver dag vil der være et foredrag om forskellige relevante emner.

Det kan blandt andet være om:

Følelser

Vaner

Afhængighed

Livet efter misbrug

 

Der vil være et nyt foredrag hver dag

 

  • Gruppeterapi

 

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer.

Taler om hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring

og hjælpe os selv, samt hinanden til et liv uden misbrug af medicin.

 

  • Personlig terapi og opgaver

 

Vi arbejder rigtig meget med kognitiv adfærdsterapi samt vaner, forandring og forandringscirklen.

I behandlingsforløbet vil man få personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver.

Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling, og til en positiv forandring.

Hensigten er også at styrke ens motivation, få en større selvindsigt,

og blive klædt på til et nyt liv uden misbrug.

 

  • Personlige terapeutiske samtaler

 

I behandlingsforløbet vil der også være minimum 3 personlige terapeutiske samtaler.

Disse holdes uden for normal behandlingstid, efter aftale.

De har til hensigt at hjælpe til, at du får det mest optimale udbytte af vores alkoholbehandling.

 

  • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter behandling.

 

Vi tilbyder NADA-Akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet. 

Det er muligt at få meditation, mindfulness og NADA 1 time før hver undervisning

og på andre tidspunkter efter aftale.

 

NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner. NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, afhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

NADA virker ved at stimulere belønningssystemet. 

Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.Læs mere om NADA her

 

  • Familie samtale

 

Alle bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med en af terapeuterne.

Samtalen har til hensigt, at man som familie slår streg i sandet og ser fremad.

At man får talt om det der fylder og hvordan fremtiden skal se.

 

Denne samtale har vi mange positive erfaringer med, og det er enormt givende for alle parter.

Alle bliver klædt rigtig godt på til samtalen og vi anbefaler altid at man som familie planlægger tid sammen efter samtalen.

 

  • Familie og pårørende behandling

 

Vi tilbyder hjælp til de pårørende gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler.

 

I vores familieprogram er målet at skabe nogle gode forudsætninger for hele familien.

Til at komme godt videre – både for den enkelte pårørende og for familien som en samlet helhed.

 

Et misbrug et nemlig ikke et privat problem. 

Det påvirker hele familien og andre nære relationer.

 

Vi anbefaler altid at de pårørende går i behandling, Det kan nemlig have stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.

Det vil også medvirke til, at I som familie kommer hurtigere og bedre ovenpå igen.

 

For os er familietilbuddet meget vigtigt!


Læs mere om hjælp til familie og pårørende her

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkohol afvænning i hele Danmark.


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

alkoholafvænning, afvænningsklinik, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus,

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København