Hash bivirkninger

Hvilke bivirkninger er der ved misbrug af hash og cannabis?

Er du pårørende til en hashmisbruger? Eller måske selv misbruger?

Personer, der ryger for meget hash og har et overforbrug eller misbrug af hash, oplever ofte en række tegn, symptomer, og bivirkninger, som er meget ens. Disse bivirkninger kan være meget ubehagelige og i nogle tilfælde også meget farlige. 

Her kan du læse mere om hash og alle de negative konsekvenser, et stort forbrug af hash kan medføre. Se, om du eller en, du har kær, måske har behov for professionel hjælp og hashbehandling.

Fysiske bivirkninger ved hashmisbrug

Bivirkninger ved et hashmisbrug viser sig i højere grad psykisk end fysisk. 

 

Men der er også fysiske konsekvenser, tegn og symptomer, bl.a.:

 • Risiko for lungekræft
 • Man bliver sløv og ude af stand til at køre bil
 • Større risiko for hjerteanfald
 • Risiko for forhøjet blodtryk og hjerteproblemer
 • Nedsat immunforsvar
 • Hos mænd ses sterilitet og dårligere sædkvalitet
 • Hos kvinder ses uregelmæssig menstruation
 • Lavere fødselsvægt, motoriske forstyrrelser og uro for børn født af hashmisbrugere

Psykiske bivirkninger ved hashmisbrug

Et hashmisbrug vil påvirke både dagligdag og familieliv for misbrugeren. Det er ikke kun, når personen har røget, at hashrygning påvirker ens generelle psykiske tilstand og funktionsniveau.

 

Ryger eller spiser man hash i store doser, i form af en joint eller andet, vil man typisk opleve nogle af følgende symptomer og bivirkninger:

 • Nedsat eller helt manglende energi og sløvhed
 • Varig reduktion af kognitive evner og indlæringsevner
 • Angst
 • Paranoia
 • Manglende engagement
 • Dårlig hukommelse
 • Vanskeligheder med at passe sit arbejde, uddannelse eller andre vigtige ting
 • Ændringer i ens personlighed
 • Svært ved at koncentrere sig

 

Selv, hvis man ryger hash i små doser, vil man også kunne mærke til disse symptomer og problemer.

Mange hashrygere, der har røget hash over længere tid, oplever desuden, at den positive rus med godt humør og afslappelse, som man havde i starten, bliver afløst af en rus præget af angst og panik.

Symptomer og bivirkninger på hashmisbrug

“Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt “fravær” fra normalt socialt liv.

Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling.

Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.”

Citat fra: Ungeogrusmidler.kk.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvad er en hash psykose?

I Danmark optræder ca. 250 tilfælde om året af cannabisinduceret psykose, altså en såkaldt hash psykose. Denne type psykose starter under rusen, eller i løbet af 2 uger efter indtaget, og varer op til 6 måneder.

En hash psykose er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, f.eks. at han eller hun er forfulgt.

Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabisinduceret psykose, genindlægges med en ny psykose. Omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Der er altså ofte ikke tale om et forbigående problem, når nogen indlægges med en hash psykose.

Kilde: Sundhed.dk

Konsekvenser ved hashmisbrug

Mange unge mener desværre, at hash et harmløst stof. Faktisk hører man tit,  at det bliver sammenlignet med alkohol, hvor nogle mener, at alkohol er meget farligere. Men hash er et farligt og vanedannende stof. 

For almindelige sunde og raske mennesker vil det som udgangspunkt aldrig være sundt eller godt at indtage nogen form for stemningsændrende stoffer. Det vil altid indebære en risiko.

Man kan hurtigt udvikle afhængighed af hash, og efter kort tids hashrygning oplever mange, at der skal mere og mere til for at opnå den ønskede virkning. Det sker, fordi kroppen udvikler en tolerance.

Hashrygning kan hurtigt udvikle sig fra få gange ved festlige lejligheder til et fast forbrug, og kan senere hen ende med et faktisk reelt hashmisbrug.

Derfor skal man tage hashrygning alvorligt! Helt på linje med brug og misbrug af andre skadelige stoffer.

Har man først udviklet et hashmisbrug vil det som ofte være behandlingskrævende, da det stort set er umuligt at komme ud på egen hånd. Viljestyrke er på ingen måder nok her. 

Heldigvis er der gode muligheder for at modtage professionel behandling, støtte og vejledning.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Hash er vanedannende og afhængighedsskabende

Som alle andre rusmidler kan man blive afhængig af cannabis/hash. Risikoen for at udvikle afhængighed er ca. den samme som risikoen for at blive afhængig af alkohol. 

Jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for at udvikle afhængighed. Øget tolerance udvikles relativt hurtigt både i forhold til virkningen og i forhold til den sløvende effekt.

Abstinenssymptomerne er uspecifikke og udramatiske, men kan være meget plagsomme. De kan ofte ses som dårligt humør, rastløshed, irritabilitet, humørsvingninger og søvnforstyrrelser.

Et dagligt forbrug i cirka 2 uger er tilstrækkeligt til, at man udvikler øget tolerance og abstinenssymptomer, når man holder op med at indtage stoffet. 

Abstinenssymptomerne opstår i løbet af 24 timer. De er mest udtalte de første 10 dage efter ophør, men de kan vare ved i uger og op til to måneder.

Hash og bilkørsel

Når man har et misbrug af hash eller er hashafhængig, vil man sjældent være i stand til at køre bil, uanset hvornår man sidst har røget eller indtaget hash.

Hash (THC) binder sig til kroppens fedtvæv. Ved regelmæssigt brug vil mængden af THC ophobes i kroppen og kunne spores i urinen i 3 til 4 uger.

Detektionstiden på 5-7 dage er relateret til personer, som anvender stoffet i enkeltstående tilfælde. Straffen for at køre med de laveste koncentrationer af THC i blodet er et klip i kørekortet og ½ måneds nettoløn i bøde.

Hvis du har højere koncentrationer af THC i blodet, får du en bøde på 1 måneds nettoløn og enten en betinget frakendelse eller en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.

Kontakt os anonymt i dag