Hvornår er man kokain misbruger?

Hvornår har man en afhængighed og et kokain misbrug?

Et kokainforbrug kan hurtigt føre til misbrug. Kokain er et farligt og vanedannende stof, som man hurtigt kan blive afhængig af.

Det handler ikke så meget om, hvornår eller hvor meget kokain, man bruger. Det handler om, hvilke negative konsekvenser forbruget har for en selv, ens familie, arbejde, omgivelser og andre pårørende.

Hvis du som pårørende eller som bruger af kokain oplever negative konsekvenser som følge af et kokainmisbrug, kan du få professionel hjælp og ambulant behandling her.

Hvornår bliver et forbrug af kokain til et misbrug?

For langt de fleste med et kokain misbrug gælder det, at de bruger kokain i weekenderne, til fest og ved andre sociale begivenheder. Det er langt fra alle, som bruger stoffet i hverdagene.

Den første rus af kokain opleves ofte som meget positiv, da kokainen udløser store mængder af dopamin, som er en slags lykkestof for hjernen. Det er en overvældende følelse af lykke, eufori og glæde.

For de fleste bliver kokain indtaget i forbindelse med alkohol. Mange oplever at kunne “styre deres brandert bedre”, når de også tager kokain.

I takt med, at indtaget af kokain bliver større og større, vil mange ret hurtigt opleve, at det kan være svært at stoppe brugen af kokain igen.

Misbrug af kokain og afhængighed kan have negative problemer og følgevirkninger i form af abstinenser og bivirkninger.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvornår har man et misbrug af kokain?

Der findes en række tegn og symptomer på kokainmisbrug, men hvornår har man egentlig et behandlingskrævende problem eller misbrug af kokain?

Misbrug og afhængighed har længe været en anerkendt sygdom hos verdenssundhedsorganisationen WHO. Der findes 6 diagnostiske kriterier for, om man har et misbrug eller en afhængighed af kokain.

Der vil være tale om et behandlingskrævende misbrug, hvis 3 eller flere af disse 6 kriterier er opfyldt.

 

For at kunne svare ja og derved opfylde kriterierne, skal man sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange inden for de seneste 12 måneder have oplevet:

Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage kokain/stoffer (abnorm trang til alkohol/stoffer – engelsk “craving”)

Hvis man er weekendbruger af kokain vil denne trang opleves i weekenderne og ikke normalvis i hverdagene.

Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af kokain/stoffer.

Ofte fortæller personer med misbrug af kokain, at de tit havde en aftale med sig selv om ikke at tage kokain næste weekend, eller kun at tage en lille mængde denne aften.

Udvikling af abstinenssymptomer, når kokain- /stofindtagelsen stopper eller nedsættes (humørsvingninger, paranoia, uro, kramper, depression, modløshed, træthed, irritation, mistro, nemt til vrede, angst og søvnproblemer), eller indtagelse af alkohol, kokain eller andre stoffer for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer (abstinenser).

Det vil sige indtagelse af større og større mængder kokain/stoffer for at opnå den samme effekt.

Kokain får en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse af kokainstoffer, og et øget forbrug af tid på indtagelse af kokain/stoffer og til at komme sig over kokains, alkoholens og stoffernes virkning (nedsat social funktion pga. kokainindtagelse/stofindtagelse)

Fortsat brug mod bedre viden – det vil sige fortsættelse med brug af kokain/stoffer på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af kokainindtagelse/stofindtagelse.

Hvis du opfylder få eller flere af disse kriterier, bør du søge professionel hjælp!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan får man hjælp til et misbrug af kokain?

Når først man har svært ved at stoppe brugen af kokain eller andre stoffer, har man brug for hjælp. Hos A Misbrugsbehandling kan vi i vores behandlingscenter hjælpe dig til et liv uden misbrug og afhængighed.

Vi kan hjælpe dig som pårørende til en kokain misbruger med gode råd og vejledning om, hvordan du på den bedste måde kan motivere en kokain misbruger til behandling.

Vi hjælper også dig som misbruger til at lave en udredning og finde den kokainafvænning og behandling, der passer bedst til netop dig. Vi har mere end 20 års erfaring inden for behandling af misbrug.

Vi er alle selv tidligere misbrugere og ved, præcis hvordan det er at have et misbrug.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag