Hvornår er man hashmisbruger?

Hvornår har man en afhængighed og et hash misbrug?

Hvordan ved man, om ens forbrug af hash eller cannabis er blevet til et overforbrug, misbrug eller en decideret hashafhængighed?

Der er altid risiko forbundet med stemningsændrende substanser, og hash/cannabis er bestemt ikke undtaget her.

For selv om mange danskere nyder hash relativt risikofrit, findes der samtidig mange, som oplever at hashen fylder for meget.

Hos A Misbrugsbehandling kan du få professionel hjælp!

Hvornår bliver et forbrug af hash til et misbrug?

Cannabis/hash er det mest brugte illegale stof i Danmark og internationalt. Det har været brugt i Danmark siden 1960, men har i andre dele af verden været brugt i flere hundrede år.

Rygning er desværre meget udbredt blandt unge mennesker i Danmark.

De fleste oplever en følelse af ro og velbehag, når de ryger. Denne behagelige følelse gør, at mange bliver forført eller fristet til at bruge/ryge hash mere ofte og til flere forskellige situationer og begivenheder.

For dem, som ryger ofte og udvikler et hashmisbrug, vil forbruget typisk stige stille og roligt. Der begynder at komme flere og flere negative konsekvenser som følge af misbruget, bl.a. hash psykose.

Når man har udviklet et hashmisbrug, vil der også være mange bivirkninger. Når man prøver at stoppe, vil der ofte være ubehagelige abstinenser, som gør det svært at holde op.

Hvis man læser om cannabis/hash på sundhed.dk, kan man læse, at ca. 10 % af dem som ryger hash, bliver afhængige af cannabis/hash og derved udvikler et cannabismisbrug.

Dertil viser det sig også, at indholdet af THC, som er det psykoaktive stof, der binder sig receptorerne i hjernen, bliver højere og højere. 

Derfor er det ikke helt unaturligt, at vi hos A Misbrugsbehandling får mange henvendelser fra personer med misbrug eller afhængighed af cannabis/hash og deres pårørende.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvornår har man et misbrug af hash?

Der findes en række tegn og symptomer på hashmisbrug, men hvornår er der egentlig tale om et problem, misbrug eller en afhængighed, som kræver professionel behandling?

Misbrug og afhængighed af stemningsændrende substanser som hash, alkohol, medicin og stoffer har længe været anerkendt som en sygdom hos verdenssundhedsorganisationen WHO.

De har opstillet 6 diagnostiske kriterier for, om man har et misbrug eller en afhængighed af hash. Der vil være tale om et behandlingskrævende misbrug, hvis 3 eller flere af disse 6 kriterier er opfyldt.

 

For at kunne svare ja og derved opfylde kriterierne, skal man sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange inden for de seneste 12 måneder have oplevet:

Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at bruge eller ryge cannabis/hash (abnorm trang til cannabis/hash). På engelsk: Craving. 

Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen/rygningen af cannabis/hash. 

Vi får af vide fra personer med misbrug af hash/cannabis, at de tit lavede en aftale med sig selv om ikke at ryge, eller kun at ryge lidt en bestemt dag. Men trods disse løfter blev der alligevel røget, og nogle gange også mere end aftalt.

Udvikling af abstinenssymptomer, når man nedsætter forbruget eller stopper med at ryge hash/cannabis (humørsvingninger, uro, søvnproblemer, rastløshed, irritation, vrede, kramper, intense drømme/mareridt, svedeture mm.). Det kan også være, at man ryger igen for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer (abstinenser).

Det vil sige indtagelse af større og større mængder hash/cannabis skal til for at opnå den samme effekt.

Med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse/rygning af cannabis/hash, og et øget forbrug af tid på indtagelse og rygning af hash/cannabis og til at komme sig over hashens virkning (nedsat social funktion pga. hashrygning).

6. Fortsat brug

Mod bedre viden – det vil sige fortsættelse med brug af hash/cannabis på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af hashrygning og cannabis rygning.

Misbrugsbehandling

Hvordan får man hjælp til et misbrug af hash?

Når først forbruget stiger og misbruget udvikler sig, og man har svært ved selv at sige stop eller stoppe helt med brugen af hash, så har man brug for hjælp.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe gennem vores behandlingscenter til et liv uden stofmisbrug og hashafhængighed. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er pårørende til en hash misbruger.

Vi kan også hjælpe dig, som har problemer med at styre dit forbrug af hash. Sammen kan vi lave en udredning og finde den hashafvænning og behandling, der passer bedst til netop dig.

Vi er alle selv tidligere misbrugere og ved præcis, hvordan det er at have et misbrug. Vi ved også, hvordan man kommer ud af det igen.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag