Pårørende til alkoholiker - Få hjælp og behandling

Anonym rådgivning til pårørende til alkoholiker

For mange pårørende til alkoholiker er det svært at konfrontere en ægtefælle eller et familiemedlem med deres alkoholmisbrug.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe alkoholikerens pårørende med familiebehandling, anonym rådgivning og gode råd til den nødvendige, men svære konfrontation.

Vi er et team af professionelle alkoholbehandlere med egen personlig erfaring som pårørende til en alkoholiker – og alle som som tidligere alkoholikere og misbrugere.

Er du pårørende til alkoholiker?

Hvis du er pårørende til alkoholiker, kan du sikkert nikke genkendende til en følelse af nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet i familiemæssige sammenhænge.

Som nære pårørende til en alkoholiker er det desværre langt fra ualmindeligt at opleve følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Stress
 • .. Og meget mere!
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Mange pårørende føler sig ofte meget alene

Som pårørende til en alkoholiker kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med – helt alene. Samtidig vil drikkeriet som ofte også påvirke hele familier.

Man kommer ofte i tvivl, om der virkelig er tale om et alkoholmisbrug, som kræver behandling. Det er meget normalt, at pårørende til en alkoholiker føler, at alt falder fra hinanden.

Det kan også være rigtig svært at konfrontere de fleste alkoholikere. Meget ofte vil en alkoholmisbruger ikke selv mene, at der behov for alkoholbehandling.

Samtidig er det også meget normalt, at det er en pårørende til alkoholikeren, som opdager at vedkommende har et alkoholproblem.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv uden alkohol, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Til dem der som jeg tvivlede på, at det er muligt at finde et indholdsrigt liv uden alkohol, vil jeg anbefale at give dette program en chance – det virker.

Professionel hjælp til pårørende til alkoholiker

Hvis du er i familie med én, som drikker på en sådan måde, der gør dig ked af det, har personen højst sandsynligt et alkoholmisbrug og har brug for alkoholbehandling.

Du er langt fra alene om dette, da der findes tusindvis af pårørende til alkoholikere.

Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring med rådgivning, familiebehandling og behandling af misbrug.

I vores behandlingslokaler bliver du som alkoholmisbruger altid mødt af en professionel alkoholbehandler, som b.la. benytter Minnesota-kuren og kognitiv terapi i behandlingen af din afhængighed.

 

Pårørende til en alkoholiker har risiko for at:

 • Skrue op for eget alkoholforbrug
 • Få økonomiske problemer
 • Blive udsat for vold og trusler
 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser
 • Være i anden fare, da alkoholikeren bringer sig selv eller andre i fare ved f.eks. madlavning, havearbejde mm.

 

Pårørende til alkoholikere bliver ofte fanget i medafhængighed og hjælper helt ubevidst alkoholikeren til at blive i sit misbrug.

Det kan f.eks. være, at forældre eller et andet familiemedlem frygter, at misbruget bliver afsløret og er bange for, at afsløringen vil skabe problemer.

Der findes som oftest mindst én alkoholmisbruger i stort set alle danske familier. En familie med bare én misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.

Hør om familiens forløb hos A Misbrugsbehandling, som pårørende

Hør Søren fortælle om sit forløb hos A Misbrugsbehandling

Et alkoholmisbrug påvirker hele familien

Alkoholmisbrug har indvirkning på alle pårørende i familien. En misbruger med et alkoholproblem kan på mange måder virke som en tornado i andres liv.

Børn har det ofte rigtig svært, og børn af alkoholikere bliver ofte mere og mere isolerede, ensomme og har rigtig svært ved at håndtere deres frustration.

Mange voksne børn af alkoholikere har desuden forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Gode råd til pårørende til alkoholiker

Det er altid vigtigt at lytte til sig selv og søge hjælp.

 

Tænk over:

 • Hvad kunne du ønske for dig selv?
 • Hvor kan du få hjælp?
 • Kender du nogen i mit netværk?

 

Du er altid velkommen til at ringe til os – døgnet rundt.

Gratis rådgivning til pårørende til alkoholikere

Herunder kan du se, hvilke symptomer og tegn, der kan være på at et alkoholproblem.

 

Personen med alkoholmisbruget:

 • Har svært ved at stoppe efter få genstande eller nedsætte sit alkoholforbrug
 • Har øget tolerance, og forbruget stiger over tid
 • Meget bliver planlagt efter, om misbruget kan fortsætte
 • Drikker alene, da det handler om effekten i stedet for det sociale
 • Selvom personen oplever, at forbruget er skadeligt for sig selv eller de nærmeste, fortsætter vedkommende med at drikke alkohol
 • Drikker i det skjulte, taler uden om, når der bliver talt om problemet, gemmer alkohol og negligerer, hvor meget han/hun drikker
 • Drikker som en slags medicinering mod stress, angst, bekymringer og andet
 • Oplever blackouts og kan ikke kan huske, hvad der skete dagen før
 • Bliver irriteret, vred og aggressiv, når samtalen handler om problemer
 • Finder hele tiden en grund eller undskyldning for at drikke

Sådan reagerer en alkoholiker

I rigtig mange tilfælde vil alkoholikeren benægte, at der er et problem med alkohol og dermed brug for behandling. Personen vil som ofte ikke selv mene, at der er tale om et misbrug eller en afhængighed.

Det kan derfor være svært for pårørende til at tage den svære samtale og motivere ham eller hende til at få støtte, hjælp, alkoholrådgivning og alkoholafvænning.

Det sker også ofte, at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at stoppe helt eller skrue ned for drikkeriet. Det er desværre rigtig ofte tomme løfter.

I langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp og behandling. Derfor er det altid bedst at få hjælp og vejledning samt at planlægge det grundigt, inden man tager den svære og fortrolig samtale.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Sådan konfronterer du alkoholikeren som pårørende

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Kontakt os anonymt i dag