Medicinmisbrug

Få hjælp til et misbrug af medicin

Mange danskere ender med at få et misbrug af medicin, som ofte udvikler sig til en afhængighed.

Når først man har udviklet et misbrug af medicin eller en decideret afhængighed, er der brug for professionel behandling, rådgivning og akut hjælp.

Stort set ingen formår at komme fri af et medicinmisbrug på egen hånd. Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med afvænning, nedtrapning og behandling af medicinmisbrug. 

Det er 100 % anonymt!

Hvilke personer udvikler et medicinmisbrug?

 • Mennesker med langvarige fysiske lidelser har særlig risiko, fordi langvarige sygdomme medfører smerter og eventuel invaliditet, der kan føre til øget brug af medicin
 • Mennesker med allerede eksisterende psykiske lidelser
 • Mennesker der tidligere har haft eller har et overforbrug eller misbrug af rusmidler
 • Mennesker der har familiemedlemmer med et overforbrug eller misbrug af rusmidler
 • Yngre mennesker, specielt hvis man er sidst i teenageårene eller først i tyverne
 • Mennesker der ikke er blevet informeret omkring faren ved at tage mere medicin end ordineret eller ved at tage medicinen på en ikke-ordineret måde
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvilke typer medicin kan man misbruge og blive afhængig af?

Som misbruger af medicin vil man ofte have et længerevarende eller for højt forbrug af ét af de tre lægemiddelgrupper:

 • Benzodiazepiner
 • Morfin præparater
 • Centralstimulerende medicin

 

Benzodiazepiner:

Benzodiazepiner bruges til behandling af angsttilstande og søvnforstyrrelser. De virker hurtigt og effektivt og har relativt få bivirkninger.

Som hovedregel bør benzodiazepiner ikke indtages i mere end 2-4 uger. For at opnå tilstrækkelig bedring kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med langvarig behandling.

Hvis behandlingen har stået på i mere end 2-4 uger, kan der ved pludseligt ophør opstå ophørssymptomer i form af angst, lys- og støjoverfølsomhed og muskelsmerter.

Hvis medicinen aftrappes gradvist over nogle uger eller måneder, kan ophørssymptomerne undgås. Langt de fleste patienter indtager kun medicinen efter lægens nøje ordination.

Mennesker, der misbruger benzodiazepiner, indtager derimod større doser end den, lægen har ordineret, for at opnå den alkohollignende effekt. 

I stedet for tre tabletter dagligt indtager man måske fem eller flere tabletter på én gang.

Man vil ofte forsøge at presse lægen til at skrive mange flere tabletter ud, og hvis det ikke lykkes, forsøger man at skaffe tabletterne illegalt. 

Efterhånden bliver det mere og mere vanskeligt at styre medicinforbruget. Der er opstået en stærk trang til medicinen, eksempelvis Xanax, og man er blevet afhængig.

Morfinpræparater:

Misbrug og udvikling af afhængighed af morfin-præparater sker på samme måde, men hurtigere. Man bliver hurtigere tolerant over for virkningen.

Morfinpræparater som f.eks. tramadol bliver ordineret som behandling mod svære smerter, og præparaterne er meget virksomme. Mange patienter får derudover en rusvirkning.

I perioder med personlige eller sociale problemer kan ønsket om at “drukne problemer” med medicin blive særlig stor. Efterhånden opstår den udtalte trang til at tage morfin-præparater.

Hvad der startede som lægeordineret smertebehandling, kan føre til svær afhængighed.

Centralstimulerende medicin:

For personer med ADHD medfører centralstimulerende medicin som f.eks. Ritalin, at man bliver mere koncentreret. Men for andre, som ikke har ADHD, kan det have en amfetaminlignende virkning.

Da centralstimulerende medicin hæmmer appetitten, øger opmærksomheden og evnen til at fokusere, misbruges medicinen også med henblik på vægttab eller til at forbedre ydeevnen.

Det er dog aldrig blevet påvist, at centralstimulerende medicin kan forbedre indlæringsevnen for personer, der ikke har ADHD.

Grundet medicinens amfetamin-lignende og appetithæmmende virkning har det i misbrugs-øjemed især været attraktivt for teenagere og unge voksne.

Derfor har det også været tilgængeligt på det “sorte marked”, hvor det sammen med benzodiazepiner og morfinpræparater tilbydes på linje med illegale ikke-receptpligtige rusmidler.

Kilde: Netdoktor.dk

Trang og abstinenser fra medicinmisbrug

Ved medicinmisbrug vil det første advarselstegn ofte være en følelse af trang. Der kan også opstå en form for tolerans over for stoffet, så der skal indtages mere af stoffet for at få den samme effekt.

Hvis man så stopper med at pillerne, kan der komme abstinenser, som vil være forskellige fra stofmisbrug til stofmisbrug, og fra person til person. 

Som regel kræver det, at symptomerne er til stede i over et år, men diagnosen kan stilles, hvis symptomerne er til stede, og forbruget har været konstant over 30 dage.

Tegn på misbrug og/eller afhængighed er:

 • Du føler trang til, at du skal have stoffet eller pillerne jævnligt, ofte flere gange dagligt.
 • Du sørger hele tiden for at have piller eller stoffet tilgængeligt.
 • Du har gjort mislykkede forsøg på at stoppe med at tage stoffet.
 • Du udfører handlinger, du normalt ikke ville gøre for at skaffe piller/stoffer.
 • Du føler, at du trænger til stoffet for at kunne klare dagligdagens problemer.
 • Du kører bil eller udfører andre handlinger, som udsætter dig selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning af stoffet.
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Det virker!

A misbrugsbehandling er guld værd – jeg kan kun anbefale det. Det virker!
Jeg har netop afsluttet min primær behandling hos Anders, og jeg har fået så mange værktøjer til at holde mig clean/ædru i fremtiden. Kombinationen af gruppeterapi, personlige opgaver og foredrag gør, at man bliver i stand til at håndtere, ikke bare misbruget, men i lige så høj grad alle de følgevirkninger, der er opstår på baggrund heraf. Man arbejder kognitivt med hjernen og ens egen adfærd og derved ændre hele måden, man opfatter verden, sig selv og sit misbrug på. Endvidere er der en familiesamtale, som bare giver en større samhørighed og forståelse fra ens pårørende for den situation, man befinder sig i.
Det er et hårdt og helt vildt spændende forløb, fordi der er så mange ting, man skal forholde sig til ved sig selv. Der dukker en masse følelser og erkendelser op, som man (i mit tilfælde) ikke har følt i flere år, da stoffet har bedøvet ens følelses- og sanseregistre. Det er som at blive genfødt, når man kommet igennem og har fulgt programmet.
Hvis du nu sidder og overvejer, om du skal tage et forløb hos A misbrug, så gør det! Lokalerne er rare, atmosfæren er god og behandlingen virker. Det er, for mig, det bedste valg, man kan tage og den bedste gave, man kan give sig selv.
Jeg håber, du rækker ud og får den hjælp, du har brug, hvis du har et problem med stoffer/alkohol. Kæmpe kærlighed herfra!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv uden alkohol, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Til dem der som jeg tvivlede på, at det er muligt at finde et indholdsrigt liv uden alkohol, vil jeg anbefale at give dette program en chance – det virker.

Fysisk og psykisk afhængighed af medicin

Lav dosis af afhængighed

Ved medicinmisbrug er hovedformålet sjældent selve rusen af pillerne. Typisk bliver medicinen udskrevet af ens læge på grund af smerter, angst, søvnløshed eller andre lidelser.

Hvis man tager medicinen i for lang tid, og man måske øger dosis stille og roligt, bliver man mere og mere afhængig af den afslappende og sløvende virkning, medicinen har på en.

 

Høj dosis af afhængighed

Andre tager medicinen for at få en høj rus, og her bruges en høj dosis til at fodre ens afhængighed. Her vil man også over tid få en øget tolerance, så der skal mere til for at opnå den samme rus som tidligere.

Her er man også i stor risiko for at tage en overdosis, da der ofte skal mange piller til ad gangen for at opnå den rus, man søger.

 

Fysisk afhængighed af medicin

Hvis man er fysisk afhængig af medicin, får man fysiske abstinenser og- eller ubehag, når man stopper med pillerne fra den ene dag til den anden.

Kroppen har brug for den medicin, du er vant til at tage, for at du ikke får det dårligt. Det er derfor en fysisk kropsreaktion, der gør at du er afhængig og har brug for medicinen.

Denne type medicinafhængighed adskiller sig fra den psykiske afhængighed.

 

Psykisk afhængighed af medicin

Når man er psykisk afhængig, har man gennem en periode på mere end en måned ikke følt, at man kan klare sig gennem dagene uden brug af medicin.

Man ser ofte, at personen føler ubehag blot ved tanken om at skulle undvære pillerne. Personen vil som ofte altid have pillerne på sig.

Denne psykiske afhængighed vil ofte også vise sig ved, at man bruger smertestillende medicin for dens beroligende og afslappende effekt og ikke kun mod smerter.

Her er det de psykiske der spiller ind, og dem der holder en fast i medicin- eller blandingsmisbruget.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Mere information om misbrug af medicin

Kontakt os anonymt i dag