Hash abstinenser

Hvordan opleves abstinenser efter indtag af hash?

Personer, der har et misbrug af hash, vil ofte opleve psykiske- og fysiske bivirkninger, samt abstinenser, når de prøver at sige stop/stoppe deres hashrygning.

Disse abstinenser og psykotiske symptomer er ofte med til at holde hashrygeren i misbruget, da fysiske konsekvenser er ubehagelige og let forsvinder igen ved at ryge hash.

Her kan du læse mere om hash misbrug, og om du har behov for behandling til at løse problemer med abstinenserne.

Hvordan føles hashabstinenser?

Der kan være rigtig mange grunde til, at det kan være svært at sige stop/stoppe med at ryge hash.

 

Man oplever ofte en lang række fysiske og psykiske abstinenser, som:

 • Rastløshed

 • Uro

 • Angst

 • Depression

 • Irritabilitet

 • Dårligt humør

 • Humørsvingninger

 • Søvnbesvær

 • Intense drømme/mareridt

 • Voldsomme natlige svedeture

 

Der kan gå uger, før stoffet er ude af kroppen, faktisk op til 5-6 uger, og der kan derfor også være fysiske abstinenser til stede i denne periode og efter.

Disse hashabstinenser vil komme efter, at man er stoppet med at ryge, og vil som regel fortage sig i løbet af de første par uger. Faktisk er det rigtig vigtigt at få professionel hjælp, så man undgår tilbagefald.

Mange tilbagefald kommer efter 5-6 uger, hvor personen begynder at få det mærkbart bedre og pludselig kan tænke, at en “lille joint nu kan vel ikke skade.”

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Symptomer på et hashmisbrug

Ryger du ofte hash for at hjælpe dig selv til at få det bedre eller for at kunne overskue hverdagen, så har du formentlig udviklet et misbrug af hash, og du kan derfor have behov for behandling eller afvænning.

Der findes ikke nogen dokumentation for, at hampeplanten Cannabis Sativa er skadeligt i små doser.

Derimod er der videnskabelige undersøgelser, der bekræfter, at der på længere sigt er både psykiske skader, samt fysiske og psykiske bivirkninger.

Selve rusen eller virkningen ved hashrygning er meget anderledes end rusen ved at drikke alkohol og indtagelse af medicin og stoffer.

Derfor kan depressive symptomer på hashafhængighed være svære at få øje på. Symptomerne vil som ofte vise sig på længere sigt, hvor det generelle og normale funktionsniveau falder.

 

Her er nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på hash misbrug eller hash afhængighed:

 • Manglende engagement:
  Der kan være tegn på et hashmisbrug, når man opgiver eller ikke har lyst til fritidsinteresser og har svært ved at finde og føle glæde ved nogle af de aktiviteter, man tidligere har været glad for og måske gået op i.

 • Humørsvingninger:
  Mange med et hashmisbrug eller en hashafhængighed kan ofte skifte fra at være i godt humør til at være triste og utilgængelige. Det kan også vise sig som et tegn på hashmisbrug, hvis man er irriteret og opfarende, når man ikke er påvirket og falder til ro, når man har røget.

 • Trivsel:
  Mange hashmisbrugere har eller får problemer på arbejdet, i skolen eller på uddannelsen. Specielt hvis man tidligere har været godt fungerende, kan det være et symptom på hashmisbrug, hvis man ikke længere kan overkomme sine forpligtelser.

 • Relationer:
  Når man skifter sin omgangskredsen ud og erstatter tidligere venner med andre, der også ryger hash. Så er det et typisk tegn på hash misbrug eller afhængighed.

 • Isolation:
  Mange hashmisbrugere trækker sig ofte følelsesmæssigt fra andre mennesker, og som pårørende vil man ofte føle, at hashmisbrugeren lukker af og virker indelukket.

 • Ændringer i adfærd:
  Et af de mest almindelige symptomer på hashmisbrug er, at man bliver træt og sløv, både psykisk og fysisk, fordi man ryger hash jævnligt, og at man derfor har det svært ved at kunne overkomme hverdagens forpligtelser som f.eks. de praktiske ting i hjemmet, lektierne, aftaler, samt andre ting og opgaver.

Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt “fravær” fra normalt socialt liv. Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.

Citat fra: ungeogrusmidler.kk.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Andre tegn på hashmisbrug

Hvis du ryger hash og har et stort forbrug af cannabis, kan du stille dig selv nogle spørgsmål om symptomer på hashmisbrug.

 

Gennem disse spørgsmål kan du  få svar på, om du er afhængig af hash:

 • Ser du ofte frem til fyraften eller weekend, fordi du så kan ryge hash?

 • Har du nogensinde oplevet, at tankerne har kredset om at ryge hash, når du burde tænke på noget andet?

 • Har du nogensinde oplevet, at du med tiden skal ryge mere ad gangen eller oftere for at få den virkning, du ønsker dig, og så alligevel ikke opnår den?

 • Har du nogensinde røget mere hash, end det du først havde planlagt?

 • Ønsker du nogle gange, at du ville ryge mindre hash end du gør?

 • Har du oplevet, at nære relationer; ægtefælle/kæreste, børn, anden familie, venner, kollegaer eller arbejdsgivere har vist eller fortalt, at de var kede og bekymret af dit indtag af hash?

 • Har du forsøgt at stoppe eller nedsætte dit forbrug af hash uden held?

 • Har du oplevet problemer med koncentrationen og problemer med din korttidshukommelse, sløvhed, nedtrykthed eller manglende initiativ efter perioder, hvor du har røget meget?

 • Har du nogensinde haft behov for at dæmpe ovenstående symptomer ved at ryge mere?

 • Har du nogensinde oplevet, at du isolerer dig fra andre og nogle gange prioriterer tid til at ryge frem for tid med kæreste, familie, venner, arbejde, fritidsaktiviteter?

 

Kan du svare JA til flere af spørgsmålene herover, kunne det tyde på, at du har udviklet et hashmisbrug, og derfor kan have behov for støtte, hjælp og behandling.

Det er svært selv at stoppe, og der er derfor ofte brug for professionel hjælp. Husk at du helt uforpligtende og gratis kan bestille tid til en fortrolig samtale hos én af vores misbrugsbehandlere – hele døgnet rundt.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Hvor kan jeg få hjælp til at stoppe med at ryge hash?

Der findes mange forskellige behandlingstilbud, og der kan være rigtig stor forskel. Alle danskere har krav på gratis misbrugsbehandling gennem deres sygesikring, inden for 14 dage.

Der kan dog være stor forskel, på hvilken ambulant behandling du vælger, og hvad de tilbyder. Der findes også rigtig mange private behandlingssteder, hvor man ofte kan få en mere intensiv behandling.

Kontakt os anonymt i dag