Andre misbrug

Har du eller en pårørende problemer med et misbrug?

Når først man har udviklet et misbrug eller en afhængighed, er der brug for professionel rådgivning og hjælp.

Det er ikke kun alkohol, hash og kokain, man kan blive afhængig af. Vi ser desværre også mange med ludomani, overspisning og et overforbrug af medicin, som hurtigt kan udvikle sig til en afhængighed af medicin.

Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling, medicinmisbrug og hjælp til pårørende.

Typer af medicinmisbrug

Hvilke typer medicin kan man misbruge og blive afhængig af? Medicinmisbrug vil oftest være et for højt forbrug af ét af følgende tre lægemiddelgrupper:

 

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner er en meget stor gruppe stoffer med stort set identisk virkning. De bruges til behandling af angst og søvnproblemer.

Stofferne bliver solgt under varenavne som Stesolid, Diazepam, Bromam med flere (angstdæmpende) og Flunipam, Rohypnol, Mogadon, Nitrazepam med flere (sovetabletter).

 

Morfin præparater

Morfin og morfinlignede lægemidler kaldes også opioider. Opioider er stoffer, der udvindes af rå opium. Morfin og kodein er de mest kendte opioider, som kommer fra opiumsvalmuen.

Der en lang række syntetiske stoffer, som er i familie med opioider, hvor de mest kendte præparater er fentanyl, oxycodon, ketogan og metadon.

 

Centralstimulerende medicin

Disse kan især føre til medicinmisbrug, blandingsmisbrug, stofmisbrug og -afhængighed, som kræver professionel behandling i et behandlingscenter.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Forskellige måder at være afhængig af medicin:

Lav dosis af afhængighed

Ved medicinmisbrug er hovedformålet sjældent selve rusen af pillerne. Typisk bliver medicinen udskrevet af ens læge på grund af smerter, angst, søvnløshed eller andre lidelser.

Hvis man tager medicinen i for lang tid, og man måske øger dosis stille og roligt, bliver man mere og mere afhængig af den afslappende og sløvende virkning, medicinen har på en.

 

Høj dosis af afhængighed

Andre tager medicinen for at få en høj rus, og her bruges en høj dosis til at fodre ens afhængighed. Her vil man også over tid få en øget tolerance, så der skal flere og flere piller til for at opnå den samme rus.

Her er man også i stor risiko for at tage en overdosis, da der ofte skal mange piller til ad gangen for at opnå den rus, man søger.

 

Fysisk afhængighed af medicin

Hvis man er fysisk afhængig af medicin, får man fysiske abstinenser og- eller ubehag, når man stopper med pillerne fra den ene dag til den anden.

Kroppen har brug for den medicin, du er vant til at tage, for at du ikke får det dårligt. Det er derfor en fysisk kropsreaktion, der gør at du er afhængig og har brug for medicinen.

Denne type medicinafhængighed adskiller sig fra den psykiske afhængighed.

 

Psykisk afhængighed af medicin

Når man er psykisk afhængig, har man gennem en periode på mere end en måned ikke følt, at man kan klare sig gennem dagene uden brug af medicin.

Man ser ofte, at personen føler ubehag blot ved tanken om at skulle undvære pillerne. Personen vil som ofte altid have pillerne på sig.

Denne psykiske afhængighed vil ofte også vise sig ved, at man bruger smertestillende medicin for dens beroligende og afslappende effekt og ikke kun mod smerter. Her er det de psykiske der spiller ind.

Trang og abstinenser ved medicinmisbrug

Ved medicinmisbrug vil det første advarselstegn ofte være en følelse af trang. Der kan også opstå en form for tolerans over for stoffet, så der skal indtages mere og mere af stoffet for at få den samme effekt.

Hvis man så stopper med at pillerne, kan der komme abstinenser (ubehagelige symptomer), som vil være forskellige fra stof til stof, og fra person til person. 

Som regel kræver det, at symptomerne er til stede i over et år, men diagnosen kan stilles, hvis symptomerne er til stede, og forbruget har været konstant over 30 dage.

 

Tegn på misbrug og/eller afhængighed er:

  • Du føler trang til, at du skal have stoffet eller pillerne jævnligt, ofte flere gange dagligt
  • Du sørger hele tiden for at have piller eller stoffet tilgængeligt
  • Du har gjort mislykkede forsøg på at stoppe med at tage stoffet
  • Du udfører handlinger, du normalt ikke ville gøre for at skaffe piller/stoffer
  • Du føler, at du trænger til stoffet for at kunne klare dagligdagens problemer
  • Du kører bil eller udfører andre handlinger, som udsætter dig selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning af stoffet
Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag