Alkoholtest - Tag testen og se om du er alkoholiker

Test dine alkoholvaner, og se om du har et alkoholproblem. HELT ANONYMT!

Hos A Misbrugsbehandling kan du helt anonymt tage vores alkoholtest og se, om du har behov for hjælp, rådgivning og alkoholbehandling.

Uanset om du er i tvivl på egne vegne, eller hvis du allerede er bevidst om, at du indtager for mange genstande, så er testen første skridt i den rigtige retning.

Vi hjælper også dig som pårørende til en alkoholiker med spørgsmål til f.eks. alkoholmisbrug, alkoholbehandling, alkoholproblem og alkoholvaner. Du kan kontakte os hele døgnet rundt.

Alkoholtest

Læs mere om baggrunden for testen her

Kontakt os anonymt i dag

Hvornår er et alkoholproblem behandlingskrævende?

Når vi hos A Misbrugsbehandling taler om alkoholisme, alkoholmisbrug, alkoholproblemer og alkoholvaner har det intet at gøre med titel, status, økonomi eller uddannelse.

Langt de fleste alkoholmisbrugere, som får hjælp eller alkoholbehandling i vores behandlingscenter, er helt almindelige mennesker med arbejde, familie, venner mm.

Hvis man har alkoholproblemer og oplever, at drikkeriet har negative konsekvenser, har man brug for behandling. Disse negative konsekvenser er både for en selv og ens pårørende.

Om man har behov for alkoholbehandling, handler mere om de negative konsekvenser, ens alkoholmisbrug medfører, end om hvor meget eller hvornår man drikker.

Hvis man drikker for meget og ikke har sit alkoholforbrug under kontrol, vil der være stor risiko for, at man har et behandlingskrævende alkoholproblem. Et alkoholmisbrug vil aldrig gå over af sig selv.

Alkoholmisbrug, alkoholisme og alkoholafhængighed er en anerkendt sygdom hos WHO. En del af sygdommen er, at man fortsætter drikkeriet trods negative konsekvenser.

En anden stor del af sygdommen er, at man bliver ramt af benægtelse. Det gør, at man er ude af stand til at se omfanget af sine alkoholproblemer.

Se denne video om vores alkoholbehandling

Test om du drikker for mange genstande

Oplever du negative konsekvenser, når du drikker alkohol, så bør du tage vores alkoholtest og se, om du har behov for professionel hjælp.

Testen er naturligvis helt anonym.

Hvis du genkender dig selv i ét eller flere af følgende spørgsmål, bør du læse videre på denne side og tage vores alkoholtest:

  • Fylder dit alkoholforbrug mere og mere i hverdagen?
  • Føler du, at dit forbrug af alkohol til tider tager overhånd?
  • Har du svært ved at kontrollere forbruget af drikkevarer, der indeholder alkohol?
  • Påvirker dit alkoholforbrug dine pårørende og personlige relationer?
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Test om du har et alkoholproblem

Inden du tager testen, anbefaler vi altid, at du ikke er alene.

Det bedste er at tage testen sammen med én, der kender dig rigtigt godt, f.eks. mand/kone, bedste ven/veninde eller en anden nær relation.

Herunder kan du se listen, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opstillet.

Opfylder du 3 af de kriterier i mindst én måned eller gentagne gange inden for de seneste 12 måneder, er der stor sandsynlighed for, at du har et alkoholmisbrug.

Et stærkt ønske om at indtage alkohol og/eller stoffer (på engelsk “craving”).

Svækket evne til at styre indtagelse af alkohol og/eller stoffer.

Udvikling af abstinenssymptomer, når indtaget af alkohol og/eller stoffer stoppes.

Behov for at indtage større mængder alkohol og/eller stoffer for at opnå den samme effekt.

Tilsidesættelse af andre glæder og interesser pga. indtagelse alkohol og/eller stoffer.

Fortsættelse med brug af alkohol og/eller stoffer på trods af erkendt skadevirkning.

Ambulant alkoholbehandling

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Symptomer på et alkoholmisbrug

Der kan også være andre tegn og symptomer på et skadeligt alkoholmisbrug, du bør være opmærksom på.

En alkoholiker bruger alkoholen som en slags medicinering mod angst, stress, søvnløshed og følelser.

Hvis man drikker alene, er det et tydeligt tegn på, at man har et skadeligt forbrug.

Mange alkoholikere oplever at blive konfronteret af deres pårørende med, at de skifter personlighed, når de drikker.

En alkoholiker begynder at skjule sit indtag af alkoholiske genstande ved at gemme flasker, drikke i det skjulte og lyve om sit drikkeri

For en alkoholiker kan det være meget almindeligt at få blackouts, hvor personen ikke kan huske, hvad der er sagt eller gjort i bestemte situationer.

 

Hvis en alkoholiker bliver konfronteret med sit alkoholforbrug, lover person typisk at nedsætte forbruget uden at være i stand til det.

Hvis man begynder at få trang til at drikke hele døgnet rundt for at dæmpe uro i kroppen og rystende hænder, er det et tegn på alkoholisme.

Alkoholproblemer kræver behandling

Hvis du enten drikker for meget, eller har taget testen og har brug for behandling, så er du altid velkommen til at kontakte os – hele døgnet rundt. Så tager vi en uforpligtende samtale om dit misbrug.

Behandlingen foregår i vores behandlingscenter, som er centralt beliggende i Nørresundby/Aalborg. Behandlingen kan ligeledes foregår fleksibelt online.

Kontakt os anonymt i dag