Opdateret 7. februar 2023 af Anders Nebelong

Amfetamin

Amfetamin er et kunstigt fremstillet stof, der har en opkvikkende virkning, fordi det stimulerer centralnervesystemet. Derfor giver amfetamin en følelse af energi og selvtillid.

Den påvirkede vil være mere aktiv end normalt, rastløs, udadvendt og selvcentreret. Har du selv, eller kender du en, der har et misbrug af amfetamin og euforiserende stoffer, så er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Læs mere om konsekvenser, alvorlige skadevirkninger og psykiske bivirkninger af et amfetaminmisbrug og behandling her.

amfetamin

Indholdsfortegnelse

Hvad er amfetamin?

Amfetamin er et centralstimulerende stof, der primært fungerer ved at frigive signalstoffet dopamin i hjernen.

Der er dog også andre af hjernens signalstoffer, som bliver frigivet, hvis man vælger at indtage amfetamin – f.eks. noradrenalin, serotonin og endorfiner. Det resulterer i, at personen, der har taget amfetamin, bliver opkvikket.

Stoffet blev opfundet i begyndelsen af 1930’erne, og dengang var det markedsført som et slankende præparat.

Især under Anden Verdenskrig blev amfetamin dog ulovligt over det meste af verden, fordi det aktive stof har mange skadevirkninger og kan føre til et misbrug.

Det er ulovligt at købe, sælge og besidde amfetamin, men alligevel bliver stoffet brugt i et vist omgang.

Som euforiserende stof bliver amfetamin oftest anvendt i pulverform, hvor det bliver sniffet, men det findes også i både tablet- og kapselform. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der markant flere unge mænd end kvinder, der bruger amfetamin.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan behandling af stofmisbrug foregår:

Hvordan virker amfetamin?

Amfetamin har en stimulerende effekt på centralnervesystemet. Når du har taget amfetamin, vil du føle dig mere energisk, udadvendt og rastløs. Det skyldes, at amfetamin øger aktiviteten i hjernen.

Samtidig undertrykker amfetamin kroppens naturlige signaler, så sult, tørst og træthed forsvinder. Det resulterer i, at den påvirkede ignorerer kroppens naturlige behov for mad, drikke og søvn. I stedet føler man øget energi.

Man kan være vågen i mange timer uden at sove, uanset om man befinder sig på dansegulvet, til en fest eller foretager sig noget andet, der kræver koncentration.

Blodtrykket, pulsen og kropstemperaturen bliver øget, og man vil svede mere end normalt. De fleste oplever, at de spænder i kæben og skærer tænder.

Den påvirkede risikerer at overskride grænserne for almindelig opførsel, og nogle personer bliver aggressive. I værste fald kan det føre til dødelig forgiftning. Virkningen kommer hurtigt, og den kan vare i flere timer.

Hvis man sniffer stoffet, indtræder virkningen efter et par minutter, mens det tager længere tid, hvis man indtager stoffet i pille- eller tabletform. Ofte vil virkningen komme efter 20 minutter til tre timer, hvis man indtager amfetamin oralt.

Hvilke bivirkninger er der ved at misbruge amfetamin?

Der er mange alvorlige bivirkninger ved stofmisbrug, og det gælder også for amfetamin. De specifikke bivirkninger afhænger af flere faktorer – f.eks. hvor meget, man har indtaget.

Samtidig er der forskel på de bivirkninger, som kommer, fordi den påvirkede ikke har spist, drukket og sovet, og dem som direkte skyldes centralstimulerende stoffer.

Amfetamin kan føre til permanent skade på blodkar i hjertet og hjernen, forhøjet blodtryk, hjerteanfald, slagtilfælde, skader på leveren samt nyrer, ligesom snifning kan beskadige vævet i næsen.

Herudover kan det medføre psykiatriske følgetilstande som paranoia, angst, psykose, hallucinationer og depression. Når der er tale om et amfetaminmisbrug, vil den afhængige først og fremmest blive psykisk afhængig af amfetamin.

De fysiske abstinenser er mildere end ved misbrug af heroin eller benzodiazepiner, men de fleste vil alligevel opleve både fysiske og psykiske abstinenser under nedtrapning i forbindelse med behandling af stofmisbrug.

amfetamin

Tegn på amfetamin afhængighed

Der er forskel på, om man tager amfetamin ved særlige lejligheder, eller om der er tale om en decideret afhængighed.

Tager man stoffet i weekenderne, kan det dog hurtigt udvikle sig til et misbrug – også uden man selv er klar over, at man er blevet afhængig af amfetamin. Kroppen vænner sig til stoffet, og derfor vil virkningen ikke være lige så markant.

Hvis du er usikker på, om du har udviklet en afhængighed, eller hvis du er pårørende til en, som du har mistanke om, har et misbrug, er der en række tegn, som du bør være opmærksom på.

Er man blevet afhængig af amfetamin, kræver det i langt de fleste tilfælde behandling at komme ud af sit stofmisbrug.

 

Tegn på amfetaminafhængighed:

 • Søvnproblemer

 • Manglende energi

 • Nedtrykthed

 • Motorisk uro

 • Trang til at indtage stoffet

 • Manglende sexlyst

 • Langvarige nedture, når rusen aftager

 • Vægttab og manglende appetit

 • Isolation

 • Kortere lunte

 

Hvis du kan genkende nogle af tegnene hos dig selv eller en pårørende, så bør du søge hjælp med det samme. Du kan tage vores misbrugstest her på siden, hvis du ønsker en faglig vurdering af, hvor alvorligt dit eller en pårørendes misbrug er.

Du kan også altid kontakte os, hvis du har specifikke spørgsmål omkring behandling af amfetaminmisbrug.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Behandling af amfetaminmisbrug

De fleste, der har udviklet et amfetaminmisbrug, vil have behov for både fysisk og mental behandling til sin afhængighed.

En stor del af processen er at opbygge et netværk af personer, som ikke tager amfetamin, etablere sunde spise- og sovevaner samt begynde til én eller flere fritidsinteresser, som kan erstatte misbruget.

 

Behandlingen indeholder følgende elementer:

 • Undervisning: Behandlingen indeholder undervisning i misbrug af amfetamin og afhængighed, samt hvilke mekanismer der er i spil.

 • Foredrag: Hver dag vil der være et foredrag om forskellige relevante emner, der relaterer sig til amfetaminmisbrug samt misbrug generelt.

 • Gruppeterapi: Der vil være gruppeterapi på daglig basis, hvor der bliver delt erfaringer. Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring.

 • Personlig terapi: ​​Behandlingen indeholder personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver. Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling og til en positiv forandring.

 

Vær opmærksom på, at behandlingen herudover afhænger af, om der er tale om en decideret afhængighed eller et lejlighedsvist misbrug i forbindelse med eksempelvis fester og byture.

Personer, der tager stoffer på daglig basis, er afhængige af amfetamin, og det kræver behandling at komme ud af.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.