Behandling af medicinmisbrug - Hjælp til dit misbrugsproblem

Få professionel hjælp til et misbrug af medicin

Når først man har udviklet et misbrug af medicin eller en afhængighed, er der brug for professionel rådgivning og hjælp.

Stort set ingen formår at komme fri af et medicinmisbrug på egen hånd. Det kan også ofte kræve en længere nedtrapning.

Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring og kan hjælpe med afrusning, nedtrapning og afvænning.

Det hele er privat og 100% anonymt.

Misbrug af medicin og behandling

Medicinsk behandling af en sygdom ender nogle gange i misbrug og afhængighed af den medicin, der ellers skulle gøre personen rask.

De mest almindelige former for misbrug af medicin er misbrug af smertestillende morfin-præparater og angst- og sovemedicin i form af benzodiazepiner.

Typisk tager man medicinen for at opnå en rusvirkning og for at holde uro, angst og søvnbesvær på afstand. Og man begynder måske at tage mere og mere eller i en længere periode, end lægen anbefaler.

Et misbrug kan gå fra skadelig brug til afhængighedssyndrom. Det bliver med tiden sværere og sværere at ændre på. Et misbrug går sjældent over af sig selv, men kræver behandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Udtrapning af medicin

Når man har udviklet et misbrug af piller, vil man som oftest skulle lave en meget langsom og skånsom udtrapning, da det er den mest effektive behandling.

På den måde minimeres abstinenserne, og man får en intens opfølgning, samtidig med hjælp og støtte til at klare situationer der kan komme. Mange har en frygt for ikke at kunne klare sig uden pillerne eller medicinen.

Det vil altid være ens egen læge eller psykiater, der administrerer medicinen.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi i samarbejde og samråd med lægen opbevare klientens medicin og stå for udlevering og dosering af den dosis, lægen har bestemt.

Lang de fleste trappes ud af deres medicin på under 16 uger. En langsom udtrapning minimerer tillige sandsynligheden for tilbagefald på enten medicin eller alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling af A Misbrugsbehandling

Jeg startede hos A Misbrugsbehandling for ca. 2 måneder siden og kan varmt anbefale Anders. Jeg startede med at komme ind til Anders og føle at alt var fortabt, og jeg lige så godt kunne fortsætte med mit misbrug. Kæreste og familie var ved at forlade mig. Min kæreste sagde, jeg skulle gå i behandling. Jeg startede med en let nervøsitet men allerede fra første sekund jeg trådte ind ad døren, har jeg aldrig følt mig mere velkommen og accepteret. Igennem mit forløb med kognitiv adfærdsterapi, opgaver, samtaler, meditation og NADA terapi er jeg nu sikker på, at mit liv kan komme tilbage på rette spor. Anders er en fantastisk behandler, som personaliserer sit forløb til mit misbrug og giver også vejledning til kæresten, familien og andre ting som skal håndteres i forbindelse med mit misbrug. Jeg er nu kommet ud på den anden side og savner nærmest at være hos Anders, det er et helt unikt fællesskab. Heldigvis har A Misbrugsbehandling efterbehandling, så man har nogle at støtte sig op af. når man kommer ud på den anden side af behandlingen.

Tak til Anders og A Misbrugsbehandling!

Hvorfor vælge vores behandling af medicinmisbrug?

 • Vi tilbyder en professionel anonym behandling af misbrug – centralt i København.
 • Vi er alle selv tidligere misbrugere og alkoholikere.
 • Vi har prøvet misbrug på egen krop og ved, hvordan man slipper fri fra sit misbrug.
 • Vi går gerne turen igen, sammen med dig!
 • Vi har familiesamtaler samt familie- og pårørendebehandling.
 • Vi tilbyder efterbehandling i 12 måneder – hos os har du mulighed for støtte og hjælp i hele 12 måneder efter du er færdigbehandlet.
 • Hos os kan du fortsat passe dit arbejde, være sammen med din familie og andre nære venner.
 • Hos os bestemmer du selv, hvem du vil fortælle, at du er i behandling. I vores behandling af misbrug møder man ind efter normal arbejdstid. 100% anonymt.
 • Vi har mere end 20 års erfaring indenfor misbrug, alkoholmisbrug, pårørende og misbrugsbehandling.
 • Vi møder dig og din familie i øjenhøjde og med stor empati.
 • Hos os er du den vigtigste, og din forandring og trivsel det absolut vigtigste. Det er det vi brænder for, og det vi lever af.
Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Vores medicinbehandling

Hos A Misbrugsbehandling København tilbyder vi ambulant, privat medicinbehandling.

Den ambulante behandling kan deles op i fire behandlingsstadier:

 1. Forsamtale
 2. Primær behandling
 3. Familie og pårørende behandling
 4. Efterbehandling

Gratis og uforpligtende samtale

Her vil vi sammen se på dit behandlingsbehov, din situation, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Vi taler om din situation og dit medicinmisbrug, som f.eks.

 • Medicin
 • Pillemisbrug
 • Misbrug vaner
 • Blandingsmisbrug
 • Andre misbrug
 • Afvænning
 • Familie
 • Pårørende

 

Din familie og andre pårørende må meget gerne deltage i samtalen. Til samtalen laver vi en udredning og diagnosticering.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Den svære samtale som pårørende

Hvis du som pårørende læser dette og gerne vil have gratis råd, hjælp eller vejledning til hvordan, du kan hjælpe den person, som du mener har et misbrug og motivere til en forsamtale og i behandling.

Så er du altid velkommen til at ringe til os.

Primær behandling af medicinmisbrug

Vores primære behandling af misbrug er et ambulant behandlingsforløb der varer 6 til 7 uger. Forløbet kan vare længere, når vi har med medicinmisbrug at gøre.

Dette vil vi sammen lave en plan for til forsamtalen.

Behandlinger foregår udenfor normale arbejdstider:

Hver dag vil der være undervisning i misbrug og afhængighed.

Hvilke mekanismer er i spil, hvordan påvirker det en, hvad skal man være opmærksom på, hvordan kan man lave en positiv forandring, forandringscirklen, vaner og meget mere.

Det er en meget inddragende undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i din situation.

Hver dag vil der være et foredrag om forskellige relevante emner.

Det kan blandt andet være om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Afhængighed
 • Livet efter misbrug

 

Der vil være et nyt foredrag hver dag.

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer.

Taler om hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv, samt hinanden til et liv uden misbrug af medicin.

Vi arbejder rigtig meget med vaner og forandring og forandringscirklen. I behandlingsforløbet vil man få personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver.

Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling og til en positiv forandring. Hensigten er også at styrke ens motivation, få en større selvindsigt og blive klædt på til et nyt liv uden misbrug.

I behandlingsforløbet vil der også være personlige terapeutiske samtaler. Disse holdes uden for normal behandlingstid, efter aftale.

De har til hensigt at hjælpe til, at du får det mest optimale udbytte af vores alkoholbehandling.

Vi tilbyder NADA-akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet. Det er muligt at få meditation, mindfulness og NADA 1 time før hver undervisning og på andre tidspunkter efter aftale.

NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner. NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, afhængighed, angst, depression og personlig udvikling.

Alle bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med en af terapeuterne. Samtalen har til hensigt, at man som familie slår streg i sandet og ser fremad.

At man får talt om det der fylder, og hvordan fremtiden skal se. Denne samtale har vi mange positive erfaringer med, og det er enormt givende for alle parter.

Alle bliver klædt rigtig godt på til samtalen, og vi anbefaler altid, at man som familie planlægger tid sammen efter samtalen.

Vi tilbyder hjælp til de pårørende gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler.

I vores familieprogram er målet at skabe nogle gode forudsætninger for hele familien. Til at komme godt videre – både for den enkelte pårørende og for familien som en samlet helhed.

Et misbrug er nemlig ikke et privat problem. Det påvirker hele familien og andre nære relationer.

Vi anbefaler altid, at de pårørende går i behandling, Det kan nemlig have stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.

Det vil også medvirke til, at I som familie kommer hurtigere og bedre ovenpå igen.

Som en del af vores medicinbehandling, vil det være muligt at få en pårørende med på vores familie kursus, som afholdes ca. 4 til 5 gange om året.

Her vil de pårørende få:

 • Undervisning i sygdommen afhængighed
 • Foredrag for pårørende
 • Viden om hvilke muligheder man har for at få gratis hjælp og rådgivning
 • Gruppeterapi og samtaler

 

De pårørende mødes og deler erfaringer sammen. Det er enormt givende for alle familier.

Se hvordan NADA-behandling foregår.

Efterbehandling af medicinmisbrug

Efter endt behandling vil der være efterbehandling i 12 måneder. De 3 første måneder vil det være 2 gange om måneden, og de resterende 9 måneder vil det være 1 gang om måneden.

Vi tilbyder en lang efterbehandling, og det har en stor betydning for behandlingsprognosen. Det er vores erfaring, at en efterbehandling på minimum 12 måneder, er det mest optimale..

Kontakt os anonymt i dag

Mere information

Her kan du læse mere om misbrug af medicin
(Link til psykiatrifonden.dk)

Her kan du læse mere om medicinmisbrug
(Link til netdoktor.dk )