Hash psykose

Hvordan får man en hashpsykose, og hvor længe varer den?

Et overforbrug eller misbrug af hash kan være lige så farligt som et stofmisbrug eller alkoholmisbrug.

For almindelige mennesker vil det som udgangspunkt aldrig være sundt eller godt at indtage nogle former for stoffer, heriblandt hash.

Rygning af hash vil altid indebære risiko for en lang række bivirkninger, herunder også en hashpsykose.

Læs mere om hashpsykose her på siden.

Hvad er en hash psykose?

En hash psykose er en sideeffekt og en psykisk tilstand, der kan opstå ved hashrygning og hashmisbrug.

Det er en af de psykiske lidelser og bivirkninger, hvor personen oplever verden som uvirkelig, og ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed kan give større eller mindre vrangforestillinger.

Hvordan opleves en hashpsykose?

Mange oplever ofte hallucinationer på syn, lugt, smag, berøring og hørelse under hashpsykosen.

Flere fortæller, at det opleves som paranoia og angst. F.eks. ved at man kan høre, at nogen taler om en eller til en, selvom personen ikke er til stede.

Man kan få en oplevelse af, at nogen rører ved en, selvom det ikke sker. Man kan se ting eller personer, der ikke er til stede eller opleve livagtige ting, som andre ikke kan se.

Man kan opleve, at mad og drikkevarer smager anderledes end normalt.

Mange med disse hashpsykoser mener, at deres tanker påvirkes eller manipuleres. Man kan have en opfattelse af, at der kommer lyd på tankerne, og at kunne overføre tanker til andre mennesker.

Man kan føle sig overvåget og have fornemmelsen af, at nogle følger efter én, eller at der er sat overvågningsudstyr op i ens lejlighed.

Man kan blive bange for at bruge sin computer og telefon eller forlade sin bopæl. Man kan også føle, at ens venner, familie og andre helt tilfældige er ude på noget og vil én ondt.

Disse er kun et lille udpluk af tegn og symptomer på en hashpsykose.

Hashpsykoser i Danmark

I Danmark optræder omkring 250 tilfælde om året af cannabis-induceret psykose, altså en såkaldt hash-psykose. Det er en psykose, der starter under rusen, eller i løbet af 2 uger efter indtaget.

Disse psykoser er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, f.eks. at han eller hun er forfulgt.

Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabisinduceret psykose, genindlægges med en ny psykose. Omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Der er altså ofte ikke tale om et forbigående problem, når nogen indlægges med en hash psykose.

Kilde: Sundhed.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Konsekvenser ved hashmisbrug

Mange unge mener desværre at hash et harmløst stof. Faktisk hører man tit, at det bliver sammenlignet med alkohol, og nogle mener, at alkohol er meget farligere end hash.

For almindelige sunde og raske mennesker vil det som udgangspunkt aldrig være sundt eller godt at indtage nogle former for stemningsændrende stoffer. 

Det vil altid indebære en risiko at ryge hash, bl.a. pga. risikoen for en hashpsykose.

Faktisk udvikler afhængighed af hash sig hurtigt. Efter kort tids hashrygning oplever mange, at der skal mere og mere til for at opnå den ønskede virkning.

Hashrygning kan hurtigt udvikle sig fra få gange ved festlige lejligheder til et fast forbrug, og senere hen kan det ende med et reelt hashmisbrug. Derfor skal man tage hashrygning alvorligt!

Har man først udviklet et hashmisbrug, vil det oftest være behandlingskrævende, da det stort set er umuligt at komme ud på egen hånd. Viljestyrke er på ingen måder nok her.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=