Opdateret 7. december 2022 af Anders Nebelong

Hvorfor er alkohol skadeligt?

hvorfor er alkohol skadeligt

Indholdsfortegnelse

Det er skadeligt, når man indtager alkohol

For meget alkohol påvirker kroppen, kroppens organer, hjernen og andre funktioner. Det bidrager faktisk til mere end 60 alkoholrelaterede skader og sygdomme, og kan øge risikoen for mere end 200 forskellige medicinske tilstande.

 

Nogle af de forskellige psykiske og fysiske skader ved et stort alkoholforbrug, er:

 • Kræftsygdomme

 • Hjerte-kar-sygdomme

 • Mave-tarm-sygdomme

 • Psykiske sygdomme

 • Angst

 • Depression

 • Leversygdomme

 • Fedtlever

 • Nedsat immunforsvar

 • Forhøjet blodtryk

 • .. og mange andre alkoholrelaterede sygdomme

 

Dertil vil der være mange andre sygdomme, negative virkninger og risiko for at udvikle egentlig afhængighed, hvis man har et stort alkoholforbrug med mange genstande om ugen over en længere periode.

For meget alkohol kan også lave skader på hjernen og på nervecellerne, da alkohol er både fedt og vandopløseligt. Vores hjerne og nerver er med til at styre vores muskler og funktioner af alle vores indre organer i kroppen.

Nerveceller består af lange tråde, som sender elektriske impulser og signaler. Disse nervetråde er isoleret med fedt, og det hjælper til at vores signaler kan løbe hurtigere.

Når alkoholen bliver blandet i blodet og ført op til hjernen, kan det opløse fedtet og forstyrre de elektriske signaler.

Se film, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling fortæller om, hvordan alkoholbehandling foregår:

OBS. Vores alkoholbehandling er tilpasset din hverdag, så du kan bo hjemme og gå på arbejde samtidig

Sådan optages alkohol i kroppen

Når man vælger at indtage alkohol, så bliver det hurtigt optaget i blodbanen og ført hen til leveren som det første. Allerede 5 minutter efter indtagelse af alkohol, kan man måle alkohol i blodet, og det tager ca. 2 timer for kroppen at nedbryde alkohol.

Ved større mængder vil leveren begynde at ophobe fedt i cellerne, og det er på den måde, man kan få fedtlever.

Fedtlever kan komme, hvis man har drukket alkohol en kort periode over flere dage, som f.eks. til en festival eller andet. Hvis alkoholindtaget stopper derefter, vil leveren som udgangspunkt reparere sig selv.

Hvis man derimod fortsætter et stort alkoholforbrug, vil det stresse leveren og den kan begynde at danne arvæv, som i sidste ende kan give skrumpelever.

Vi øger risikoen for kræft, når vi drikker alkohol

Alkohol kan komme med mange forskellige sygdomme og skader, og herunder kræftsygdomme:

 • Hvert år får ca. 430 danskere kræft i enten mundhule, strube, svælg eller spiserør som følge af et alkoholmisbrug

 • Hvert år får ca. 370 kvinder i Danmark brystkræft som følge af indtagelse af alkohol

 • Hvert år får over 30 danskere leverkræft som følge af et længere tids overforbrug af alkohol

 • Hvert år får over 300 danskere tyk- eller endetarmskræft som følge af at drikke for meget alkohol

 

cancer.dk kan du læse, at der hvert år er ca. 1.100 danskere, der får kræft som følge af alkohol. Alkohol øger risikoen for brystkræft hos kvinder og øges ved blot 1 genstand om dagen.

 

Alkohol giver en øget forekomst af kræft, fordi:

 1. Alkohol danner kræftfremkaldende nedbrydningsprodukter

 2. Alkohol forstærker virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer

 3. Alkohol påvirker de kvindelige kønshormoner

 4. Alkohol ændrer omsætningen af folat i kroppen

 

Risikoen for kræft stiger i takt med, at man indtager mere alkohol, og det er de organer, som kommer i direkte kontakt med alkoholen, altså fra mund til endetarm, som er mest udsatte.

Undersøgelser viser, at selv små mængder alkohol øger risikoen for kræft, og det har ikke nogen betydning om man drikker vin, øl eller spiritus. Det er mængden af genstande, som har betydning for, hvor skadeligt det er.

alkoholskader

Alkohol og forhøjet blodtryk

I mange år blev alkohol anbefalet til hjertet. Det var sundt med rødvin for hjertet skyld, men den tid er forbi. Nye studier finder sammenhænge mellem øget sundhedsmæssig risiko og større alkoholindtag.

Et stort alkoholindtag kan føre til forhøjet blodtryk, og det anbefales altid, at holde sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvilken risiko er der psykisk ved et langvarigt alkoholforbrug

Alkohol påvirker ikke kun vores hjerne og organer. Alkohol ændrer også vores humør og er stemningsændrende – ligesom andre almindelige rusmidler. Det påvirker os derfor både fysisk og psykisk.

Et højt alkoholforbrug eller et alkoholmisbrug vil give øget risiko for at skabe afhængighed og alkoholisme.

Hvis man drikker store mængder alkohol eller bruger alkoholen, som en slags selvmedicinering til at komme i godt humør eller kontrollere tanker og følelser, kan man hurtigt blive afhængig.

Alkoholen bliver en fast del ved sociale sammenkomster, og man har svært ved at klare det godt uden alkohol.

 

Alkoholen bliver brugt til at komme væk fra ubehagelige følelser, som f.eks.:

 • Ked af det

 • Sorg

 • Angst

 • Rastløshed

 • Stress

 • Tristhed

 • Vrede

 • Generthed

 • Indre uro

 

Et stort forbrug af alkohol kan derfor hurtigt give mange uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og dårlige vaner.

Derfor bør man med gode grunde passe på sit alkoholforbrug for at undgå alkoholskader, sygdomme, abstinenser og symptomer på alkoholisme.

Især som ung bør man passe ekstra meget på med alkohol, da hjernen og centralnervesystemet er i stor udvikling. Derfor anbefaler man også fra Sundhedsstyrelsen, at man holder sig fra alkohol til man er minimum 18 år.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Vidste du, at!

Når man drikker alkohol, så nedsættes produktionen af det hormon, der hedder antidiuretisk hormon (ADH). Det er et resultat af alkoholens virkning på hjernen.

Når mængden af ADH bliver reduceret, udskiller nyrerne mere væske, end de ellers ville, og derfor tisser vi mere.

Hvordan bør man drikke alkohol?

Det er vigtigt at understrege, at alt alkoholindtagelse – selv i små mængder – aldrig er risikofrit, og store mængder alkohol, kan i værste fald have døden som følge.

Mennesker med et alkoholmisbrug vil også være i større risiko for at begå selvmord.

Faktisk er der ifølge Sundhedsstyrelsen ca. 3.000 dødsfald hvert år i Danmark pga. alkoholrelaterede sygdomme.

Dette er tre gange så mange som vores nabolande Sverige og Norge, hvis man sammenligner tallene fra 2015, og det har nok ikke ændret sig siden.

 

Statens Institut for Folkesundhed er kommet med følgende udtalelse:

20-08-2021

De danske unge både drikker mere og starter tidligere med at drikke alkohol end unge i andre europæiske lande. Alkohol forbindes ofte med noget positivt, såsom at have det sjovt, slippe tøjlerne eller blive mere udadvendt, men indtag af alkohol kan også have en bagside. Ud over en række langsigtede helbredskonsekvenser findes også mere akutte konsekvenser, som i højere grad rammer de unge. Alkoholindtag giver en øget risikovillighed samt forværring af motorik og balance. Dette kan lede til beslutninger eller adfærd, som kan medføre alvorlige konsekvenser og i værste tilfælde resultere i dødsfald.”

 

Her er, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler:

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 • Er du 18 år eller over

  • Højst 10 genstande om ugen

  • Højst 4 genstande på samme dag

 • Er du under 18 år

  • Lad være med at drikke alkohol

 • Er du gravid, eller prøver du at blive det

  • Lad være med at drikke alkohol

 • Ammer du

  • Vær forsigtig med at drikke alkohol

 

Dette er gældende anbefalinger både hos mænd og kvinder. Der er i dag ikke forskel på den anbefalede mængde af alkohol, som der ellers var tidligere.

Dertil er fem genstande på samme dag nu blevet til fire genstande, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker alkohol, før man er over 18 år.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvad gør man, hvis alkohol fylder for meget?

Hvis du som pårørende eller selv oplever, at der bliver drukket for meget, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed vil aldrig gå over af sig selv, og det kan gøre stor skade på én selv og sine omgivelser, hvis ikke man går i behandling.

Heldigvis findes der rigtig mange gode behandlingssteder, behandlingstilbud og selvhjælpsgrupper i Danmark. For langt de fleste, som får den rigtige behandling, vil det være muligt at komme fri af et misbrug og få et godt liv som ædru alkoholiker.

Den rigtige behandling vil, for langt de fleste, være en intensiv ambulant behandling med fremmøde flere gange i ugen eller gennem en døgnbehandling.

For mennesker med fast arbejde, vil en intensiv ambulant behandling som udgangspunkt altid være det bedste, da man kan fortsætte sit arbejde mens man er i behandling.  

 

Her er en liste over symptomer, som en alkoholmisbruger kan opleve:

 • Øget tolerance

 • Kontroltab

 • Drikker på følelser

 • Drikker alene

 • Skjuler sit alkoholforbrug

 • Ændrer adfærd

 • Svigt i form af brudte løfter, aftaler

 • Bryder sig ikke om at tale om alkohol

 

Hos A Misbrugsbehandling er vi altid klar til at hjælpe, hvis du oplever nogle af disse symptomer på alkoholisme. Det er altid helt anonymt og uden nogen former for registrering, når du er i alkoholbehandling hos os.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.