Opdateret 7. marts 2023 af Anders Nebelong

Ketamin

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, som typisk bliver anvendt ved kirurgiske indgreb på større dyr som f.eks. heste. Ketamin kan dog også anvendes som et hallucinogent stof pga. dets hallucinogene effekt på mennesker.

Her kan du blive klogere på effekt, bivirkninger, abstinenser og hvordan behandling af et ketaminmisbrug foregår.

ketamin

Indholdsfortegnelse

Hvad er ketamin?

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, der bliver brugt i den veterinære videnskab, primært til generel anæstesi. Derfor går stoffet under betegnelsen “hestebedøvelse”, da det ofte bliver anvendt ifm. kirurgiske indgreb på heste.

Det har også psykoaktive effekter, hvilket gør, at det sjældent bliver anvendt på mennesker i den humane videnskab. Som et bedøvelsesmiddel bliver ketamin abcur administreret gennem en intravenøs infusion eller som injektionsvæske.

Ketamin virker ved at blokere signaler i hjernen, som resulterer i midlertidig bedøvelse og nedsat smerteopfattelse. Indtages stoffet af mennesker, giver det en række kraftige hallucinogene virkninger.

Af samme årsag bliver ketamin anvendt som rusmiddel, hvor selve bedøvelseseffekten anses som en bivirkning.

De psykoaktive effekter af ketamin kan være hallucinationer, abnorme drømme, dissociation, øget følsomhed over for lyd og lys, ændringer i kropsopfattelse og følelse af eufori, hvilket gør stoffet vanedannende og afhængighedsskabende.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan misbrugsbehandling foregår:

Hvilken effekt har ketamin på kroppen?

Når ketamin bliver indtaget af mennesker, vil det resultere i forvrængede sanseindtryk. Man vil opleve syns-, føle- og hørehallucinationer, og rusen beskrives ofte som en “ud af kroppen”-oplevelse, hvor ens virkelighedsfornemmelse forsvinder.

Pulsen stiger, kroppen bliver følelsesløs, og det er svært at kontrollere sine bevægelser. Indtager man høje doser af stoffet, vil rusen blive kraftigere, og her vil de fleste opleve talebesvær, ligesom ens opfattelse af virkeligheden ændres.

I grove tilfælde kan man komme i en tilstand, der blandt misbrugere kaldes for “k-hole” – en drømmeagtig og trancelignende tilstand, hvor man er ude af stand til at bevæge den fysiske krop.

Er ketamin vanedannende?

Selvom risikoen for at blive fysisk afhængig af ketamin er forholdsvis lille, så er det en udbredt misforståelse, at det ikke er muligt at blive afhængig af ketamin.

Ketamin kan som alle andre beroligende midler og stoffer resultere i et stofmisbrug, da det kan skabe en psykisk afhængighed, der er mindst lige så svær at komme ud af som en fysisk afhængighed.

Ketamin er altså vanedannende, selvom der skal et relativt stort indtag over længere tid for at blive fysisk afhængig af stoffet. Varigheden af rusen afhænger af dosis, samt hvordan man indtager stoffet.

Spiser man stoffet, varer rusen omkring 1-2 timer, mens rusen varer omkring 45-60 minutter, hvis man sniffer eller ryger de muskelafslappende midler.

Når man sniffer ketamin, indtræder rusen stort set med det samme. Typisk tager det omkring fem minutter, før man er påvirket – og det er væsentligt hurtigere end ved andre hallucinogene stoffer.

Kombinationen af en forholdsvist kort rus samt hurtig effekt gør, at det er nemt at udvikle et misbrug af ketamin.

ketamin virkning

Ketamin bivirkninger

Da ketamin typisk bliver anvendt som hestemedicin samt til dissociativ anæstesi, bliver de psykoaktive effekter betegnet som en bivirkning.

Når man indtager ketamin, vil man opleve større risiko for dødelige faldulykker eller selvskade, da man har svært ved at kontrollere egen krop, ligesom virkelighedsopfattelsen bliver forvrænget i akutte situationer.

Ketamin kan give en psykoselignende tilstand, som er præget af angst og paranoia. Ofte vil der være tale om en forbigående psykose, men i nogle tilfælde kan den vare længere.

Der er dog ikke udelukkende psykiske bivirkninger ved at indtage ketamin. Personer, som ofte indtager høje doser af ketamin og vælger at optrappe sit forbrug, kan opleve nyresvigt, urinvejsskader og indre sår på blæren.

Ketamin abstinenser

Som nævnt, kan ketamin både medføre alvorlig risiko for psykisk og fysisk afhængighed.

Er der tale om en fysisk afhængighed, vil kroppen have opbygget en tolerance overfor stoffet, hvilket betyder, at du kan opleve kraftige abstinenssymptomer, hvis du forsøger at stoppe eller trappe drastisk ned på din indtagelse af ketamin.

Abstinenssymptomerne kommer typisk til udtryk i form af kvalme, forhøjet blodtryk, angst eller kulderystelser.

Disse symptomer er særdeles ubehagelige, og du bør derfor ikke forsøge at stoppe med ketamin fra den ene dag til den anden, hvis du har haft et alvorligt misbrug over en længere periode.

Ikke alene er abstinenssymptomer ofte så kraftige, at det kan være svært at slippe stoffet grundet ubehaget. Det kan også have langt mere alvorlige konsekvenser at tage en “kold tyrker”, da det i sjældne tilfælde kan være livsfarligt.

Derfor bør du følge en nedtrapningsplan, som strækker sig over en længere periode.

ketamin bivirkninger

Få hjælp til behandling af ketamin

Har du selv eller en, du kender, brug for hjælp til at komme ud af et ketaminmisbrug?

Så er det vigtigt at søge professionel hjælp. Ofte tager udtrapningen længere tid, end man skulle tro, og det er derfor væsentligt, at forløbet bliver tilrettelagt af en professionel misbrugsbehandler, hvor der samtidig ydes den rette støtte.

Behandling af et ketaminmisbrug består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser samt samtaleterapi, personlig terapi og undervisning.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at komme ud af dit ketaminmisbrug.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

Picture of Lars Jensen

Lars Jensen

Lars Jensen er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger,men er nu ædru.