Medafhængighed

Er du medafhængig til en misbruger?

Et stof- hash- medicin- eller alkoholmisbrug er på mange måder en familiesygdom. Det påvirker hele familien og de nærmeste.

Ofte sker det, at den pårørende bliver medafhængig ved at udvikle medafhængighed. Det at være medafhængig ses også som et misbrug. 

Man er i en mental tilstand, hvor man tilsidesætter sine egne personlige behov for at opfylde andres. 

Man lever meget på misbrugerens betingelser, og det kan få store konsekvenser for hele familien og den pårørende selv.

Hvad er medafhængighed?

Som medafhængig til en alkoholiker eller en stofmisbruger mister man på måder sig selv. Det er en psykisk tilstand som ofte sker helt ubevidst.

Medafhængighed er en mekanisme, der opstår i samspillet med en misbruger. Medafhængighed betyder ikke nødvendigvis, at man lader sig påvirke til selv at tage stoffer med stofmisbrugeren.

Det kan man måske gøre, men det, der kendetegner medafhængigheden er, at man indgår i et nært samspil med den afhængige, hvor man dækker over misbrugsproblemerne og undertrykker sine følelser.

Medafhængighed er en betegnelse for den psykologiske tilstand, som påvirker mange mennesker, som er i nær berøring med en person med misbrugsproblemer.

Et misbrug vil altid påvirke og involvere misbrugerens nærmeste familie og pårørende.

Det vigtigste kendetegn ved medafhængighed er en manglende evne til at udtrykke sine følelser og kommunikere åbent om sine personlige og relationelle problemer.

Man strukturerer ofte sit liv omkring den afhængige/misbrugeren, og bruger det meste af sin tid, samt energi på dette. Man ender derfor med at tilsidesætte sine egne behov, ønsker og grænser.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvorfor bliver man medafhængig?

Børn, hvis forældre har et stof- og eller alkoholmisbrug, er særligt udsatte for at blive medafhængige.

For børn, der vokser op i en dysfunktionel familie med problemer i form af alkoholmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug eller andet stofmisbrug, vil ofte forsøge at opretholde den sociale facade udadtil.

Især hvis der også fra forældrenes side sker megen hemmeligholdelse af problemerne, både over for børnene og andre. Det bliver en slags overlevelsesstrategi, børnene tager videre med i deres voksenliv.

Man kan også blive medafhængig af at leve sammen med en afhængig eller en misbruger. Det kan ske ved, at man drages ind i en relation med misbrugsproblemer, og selv bliver en del af relationen.

Der er noget i en som gør, at man overhører faresignalerne.

Samtidig sker der det, at samlivet med misbrugeren yderligere nedbryder selvværdet, hvilket forstærker den medafhængige adfærd, hvor man dækker over den anden og tilsidesætter sine egne følelser og behov.

Kendetegn ved medafhængighed

Medafhængighed kan blandt andet ses ved, at man:

 • Til tider benægter, pynter på eller dækker over realiteterne
 • Har svært ved at udtrykke sine egne følelser
 • Har et stort behov for bekræftelse
 • Føler mistillid
 • Føler skyld og skam
 • Oplever utryghed
 • Er perfektionist – bange for at begå fejl
 • Oplever handlingslammelse i visse situationer
 • Lader andres behov gå forud for egne
 • Ikke stoler på sig selv og sine følelser
 • Gerne vil kontrollere alt og alle omkring sig.

 

Det vigtigste kendetegn ved medafhængighed er nok den manglende evne til at udtrykke sine følelser og tale åbent om sine egne problemer.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvorfor bliver man i forholdet?

Der kan være rigtig mange grunde til, at personen forbliver medafhængig i et forhold.

Selvom det er usundt og langt fra det der er bedst for en:

 • Skyldfølelse
 • Angst for at blive alene
 • Angst for fremtiden og forandring
 • Trang til at føle sig overlegen
 • Behov for at ville fikse fortiden
 • Føler at det beskytter familien
 • Behov for at føle sig betydningsfuld for et andet menneske.

 

Den, der elsker en misbruger eller en anden person, siger ofte til sig selv:

 • “Han har brug for mig”
 • “Jeg kan ikke tillade mig at forlade ham”
 • “Han vil forandre sig for min skyld”

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Hvordan kommer man ud af sin medafhængighed?

Når man er medafhængig, har man sit fokus væk fra sig selv. Man har struktureret sit liv omkring misbrugeren, man bruger langt det meste af sin tid og energi på ham/hende.

Man er opslugt af den afhængige person, misbrugeren.

Derfor gælder det først og fremmest om at finde tilbage til sig selv igen og begynde helt bevidst at vælge ikke at leve misbrugerens liv og hans problemer, men i stedet forholde sig til:

 • Hvem man selv er
 • Hvad man kan lide og ikke kan lide
 • Hvad der interesserer én.

 

Hos A Misbrugsbehandling har vi personlige terapeutiske forløb, hvis man vil have hjælp som medafhængig.

Mere information

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag

=