Opdateret 7. februar 2023 af Anders Nebelong

Alkohol blackout

Alkohol blackout er en betegnelse, der dækker over at have huller i hukommelsen, når man drikker alkohol – altså, at der er ting, man ikke kan huske, da man har været meget beruset.

Det skyldes, at de ting, som er sket, ikke har lagret sig i hukommelsen. Her kan du læse mere om, hvad der sker, når man får et alkoholisk blackout, samt hvad du kan gøre for at undgå hukommelsestab.

alkohol blackout

Indholdsfortegnelse

Hvad er et alkohol blackout?

Et alkohol blackout betyder, at du har huller i hukommelsen, efter du har drukket alkohol. Der vil være ting, som du ikke kan huske – og hvis det står slemt til, vil du ikke kunne huske noget i flere timer efter mange genstande.

Det betyder ikke, at du ikke har været bevidst i situationen, men at de ting, som er sket, ikke har lagret sig i hukommelsen.

Det kan være en skræmmende oplevelse at have et alkoholisk blackout, fordi man ikke kan huske, hvad man har lavet. Ofte vil et blackout derfor blive efterfulgt af dårlig samvittighed og frygt for, at man har gjort eller sagt noget dumt.

Hvis du oplever gentagne blackouts, kan det være et tegn på et alkoholmisbrug.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan behandling af alkoholmisbrug foregår:

OBS. Vores alkoholbehandling er tilpasset din hverdag, så du kan bo hjemme og gå på arbejde samtidig

Hvorfor får man blackout af alkohol?

Risikoen for blackout og et voldsomt kontroltab stiger, desto mere du drikker. Ofte er risikoen størst, når din promille er på 1.6 % eller derover, samt når har et voldsomt alkoholindtag, så din promille stiger hurtigere, end hvis du drikker alkohol moderat.

Den hurtige optagelse af alkohol medvirker, at hjernen ikke er i stand til at lagre minder. Derfor kan du risikere, at du ikke kan huske, hvad du har lavet og hvem du har været sammen med i det tidsrum, hvor du har huller i hukommelsen.

Et blackout kan vare i alt fra et par minutter til flere dage, men det afhænger af, hvor stor en mængde alkohol, du indtager, samt over hvor lang tid, du indtager alkohol.

Den neurokemiske forklaring på, hvorfor man får blackouts af at drikke alkohol, er, at virkningen af det stof, der hedder glutamat, bliver hæmmet i, når du indtager store mængder.

Når du har indtaget så meget alkohol, at signalstofferne i din hjerne bliver hæmmet, så kan den ikke processere minder. Kort og godt betyder det, at du kan opleve hukommelsestab, fordi hjernen ikke kan lagre de ting, som du oplever.

Det kan være farligt at få alkohol blackout

Selvom et blackout er midlertidigt, og du får hukommelsen tilbage, så kan det være farligt at have blackouts.

Mange oplever hukommelsestab som ubehagelige, da de giver anledning til moralske tømmermænd – altså, frygten for at man har opført sig dumt eller sagt ting, som man ikke mener i ædru tilstand.

 

Derfor kan det være farligt at få alkohol blackout:

  • Risikoadfærd: Når man har blackouts, så er man så beruset, at man mister kontrollen over sine handlinger. Det øger risikoen for at udføre kriminelle handlinger såsom spirituskørsel, hærværk eller vold.

  • Ulykker: Når man har drukket alkohol og er kraftigt beruset, så er der øget risiko for at komme ud for en ulykke, fordi man ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Drukneulykker, faldulykker og trafikulykker er ikke ualmindelige.

  • Hjerneskade: Hvis hjernen hyppigt bliver udsat for blackouts, er der risiko for, at det medfører kronisk hjerneskade. I bund og grund er et blackout en akut forgiftning, som har en negativ effekt på hjernen.

 

Som regel er det ganske ufarligt at opleve blackouts, hvis det kun sker sjældent.

Hvis man jævnligt oplever blackouts, efter man har drukket, er det dog ikke ufarligt. Det skyldes flere forskellige årsager, men der medfølger altid en risiko i forbindelse med det kontroltab, som opstår, når man er kraftigt beruset.

Sådan kan du undgå at få alkohol blackout

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et blackout er noget, man selv fremprovokerer, fordi man drikker sig for beruset. Derfor handler det i bund og grund om at indtage mindre alkohol over længere tid.

Der er dog også andre faktorer, som har indflydelse på, hvor hyppigt blackouts forekommer. Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem ens psykiske tilstand og forekomsten af blackouts.

Hvis hjernen er på overarbejde grundet depression, stress eller angst, så hæmmes funktionsniveauet, og derfor vil den have lettere ved at blive belastet af alkohol på en måde, som kan medføre blackouts.

Du bør være opmærksom på, at alkohol blackouts ikke nødvendigvis er et tegn på deciderede alkoholproblemer, da de fleste mennesker enkelte gang i deres liv oplever blackouts efter at have indtaget alkohol.

Det kan dog være et tegn på misbrug, hvis du ofte oplever blackouts, fordi du har indtaget for meget alkohol.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et problem med alkohol? Så anbefaler vi, at du tager en alkoholtest, som kan hjælpe dig med at afgøre, om du har brug for alkoholbehandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Er du pårørende til en, der får blackout efter alkohol?

Det er belastende at være pårørende til alkoholiker, som drikker for meget – og det gælder især, hvis det fører til blackouts og kontroltab. Det gælder også, selvom det ikke skyldes et decideret alkoholmisbrug.

Alene kontroltabet kan i sig selv være nok til, at man undgår at åbne en flaske rødvin en lørdag aften med vedkommende.

Ofte er det ubehageligt at være sammen med vedkommende, men det er også pinligt, når vedkommende ikke kan huske, hvad der er sket. Det kan afholde en fra at tage med personen til sociale sammenkomster, hvor der bliver indtaget alkohol.

Derfor er det en god idé at søge hjælp til at komme til bunds i problemet.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.