Ambulant alkoholbehandling

Gå i ambulant alkoholbehandling efter arbejde

Det er en stor beslutning at få hjælp og gå i ambulant alkoholbehandling. Derfor er det også vigtigt at vælge det bedste behandlingsforløb for en selv eller for den person, som har brug for hjælp.

Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring med misbrugs- og alkoholbehandling, samt hjælp og rådgivning til pårørende. Vi tilbyder en effektiv og intensiv behandling af alkohol. Al behandling foregår udenfor normal arbejdstid, og du kan derfor fortsat bo hjemme og passe dit arbejde.

Ambulant alkoholbehandling, mens du bor hjemme

Ambulant behandling betyder, at du ikke er indlagt under behandlingen. Du kommer i alkoholbehandling hjemmefra eller modtager behandling derhjemme.

Døgnbehandling betyder, at du bor på behandlingsstedet og modtager behandling der. Typisk i 5-6 uger, men det kan være længere afhængigt af, hvilket misbrug der er tale om og omfanget af misbruget.

Hos A Misbrugsbehandling får du en intensiv ambulant alkoholbehandling med 12 måneders efterbehandling, hvor du kan bo hjemme.

Ambulant eller døgnbehandling - hvad skal man vælge?

Nogle misbrugere har behov for komme i en døgnbehandling for at blive ædru og clean. De vil typisk have behov for støtte og observation hele døgnet. 

Men for langt de fleste er dette ikke nødvendigt! 

 

Der er mange penge at spare ved at vælge et ambulant behandlingsforløb

Ambulant alkoholbehandling er et effektivt alternativ til døgnbehandling, som i langt de fleste tilfælde giver samme eller bedre behandlingsprognose.

Nogle steder bliver en intensiv ambulant behandling, også kaldt dagbehandling mod alkohol og misbrug.

Det er en stor fordel, at ens behandling griber så lidt som muligt ind i ens hverdag. Det er samtidig også vigtigt, at det er et intens behandlingsforløb i starten, med en lang efterbehandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Effektiv ambulant behandling

Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse af døgnbehandling kontra ambulant misbrugsbehandling, hvori det fastslås:

“Ambulant misbrugsbehandling har mindst lige så gode eller bedre behandlingsprognoser for de mere ressourcestærke misbrugere. Her tænkes typisk på de misbrugere, der er i arbejde eller under uddannelse, og som har et støttende netværk.

Ambulant behandling giver mindst muligt tidsforbrug for klienten – med størst mulig effekt. Ambulant behandling giver mulighed for at passe sit arbejde eller uddannelse sideløbende og samtidig være en del af familien.”

Hvorfor vælge døgnbehandling af alkohol og misbrug?

Når man skal vælge alkoholbehandling eller misbrugsbehandling, kan der være nogle fordele ved at vælge en døgnbehandling.

F.eks. at personen får et langt mere intensivt behandlingsforløb end ved for eksempel et normal ambulant behandlingsforløb.

Samtidig kommer man væk fra de vante omgivelser, hvilket for nogle kan være ret afgørende i starten af behandlingen.

En døgnbehandling giver også gode muligheder for at blive afruset i forholdsvis trygge rammer, og uden de store fristelser og dermed langt mindre risiko for tilbagefald.

 

Hverdagen i en døgnbehandling for alkohol eller stoffer er rolig og forudsigelig, hvilket giver god tid og plads til at fordybe sig og koncentrere sig om behandlingen. 

I en døgnbehandling bor man på behandlingsstedet sammen med andre alkoholikere og misbrugere, hvilket kan være rigtig givende.

Det kan være en stor hjælp og befrielse for langt de fleste at mødes og bo med ligesindede. Det er der faktisk også rigtig meget god behandling i.

Udover en intensiv misbrugs- og alkoholbehandling og rolige omgivelser skal man på langt de fleste behandlingssteder også deltage i alle de daglige gøremål. Det bliver set som en del af behandlingen. 

Som udgangspunkt vil det være muligt at få besøg af familie og venner en gang om ugen. Det er som oftest søndag, der er besøgsdag. 

Priser på de mest almindelige døgnbehandlinger med misbrugs- og alkoholbehandling, der som ofte varer 5-6 uger, er ca. 80.000 – 120.000 kr.

Det ser ud til, at flere og flere vælger en intensiv ambulant behandling (dagbehandling).

For ca. 90 % af dem, der har et behov for behandling, vil den ambulante behandling være det bedste. Hvilket dertil også er langt billigere end en døgnbehandling. 

Men der er stor forskel på, hvilken ambulant behandling man vælger.

Hvorfor vælge intensiv ambulant alkoholbehandling?

Denne form for behandling bliver også kaldt for dagbehandling af stof- og eller alkoholmisbrug og indeholder mange af de samme elementer og behandling som en døgnbehandling.

For langt de fleste er denne behandling lige så god som døgnbehandling. For mange faktisk bedre, da det kan have store fordele at kunne passe sit arbejde og være sammen med familie og venner. 

Dertil er der også en økonomisk forskel, da et ambulant behandlingsforløb er markant billigere end døgnbehandling.

Priser på de mest almindelige ambulante behandlinger af alkohol og misbrug, der som ofte varer 6-8 uger, er ca. 25.000 – 45.000 kr.

Man vil typisk være i behandling ca. 3 dage om ugen i 3-5 timer pr. gang. Dette forløb varer typisk 6-8 uger.

Men igen vær opmærksom her, da nogle forløb kun foregår i dagtimerne.

 

Langt de fleste steder vil der være behandling i form af:

 • Gruppesamtaler
 • Gruppeterapi (der findes mange steder, hvor man ikke har uddannet terapeuterne)
 • Individuelle terapeutiske samtaler (få steder)
 • Personlige opgaver (i forskel til døgnbehandling, kan man her lave opgaver derhjemme)
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Familie og pårørende behandling
 • Efterbehandling

 

Der vil naturligvis altid være forskel på hvilken type behandling, terapi og andet man bliver tilbudt på de forskellige behandlingssteder.

 

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi intensiv ambulant behandling (dagbehandling)

Læs mere om dette længere nede i artiklen.

“Ambulant behandling betyder, at du ikke er indlagt under behandlingen. Du kommer i behandling hjemmefra eller modtager behandling derhjemme.”

Bedst til dig, der har et højt alkoholforbrug, misbrug og derfor har brug for lidt mere intensiv behandling.

Hvis man har en afhængighed eller et stort misbrug vil vi altid anbefale, at man vælger en intensiv ambulant behandling eller en døgnbehandling.

“Da erfaring klart viser, at stort set ingen kommer ud af et misbrug med en normal ambulant behandling eller andre samtaler med psykolog, psykiater mm.”

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi desuden også en effektiv tilbagefaldsbehandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Normal ambulant misbrugs- og alkoholbehandling

Denne ambulante behandling vil typisk bestå af en til to samtaler om ugen. Samtalerne vil typisk vare ca. en time.

Nogle steder er der mulighed gruppesamtaler typisk en gang om ugen, og nogle steder tilbyder de også at tale med pårørende. Her bor man også hjemme og kan passe sit arbejde og andre pligter.

Dette vil typisk være den behandling, som ligger under det, man kalder behandlingsgaranti, og den behandling man vil få tilbudt gratis gennem sin kommune/sygesikring.

Her kan der være stor forskel på den enkelte kommune, og hvilke tilbud de har.

Bedst til dig, der har et mindre misbrug, drikker lidt for meget i weekenderne og stadig sjældent drikker i hverdagene, og derfor har brug for nogle samtaler, for at misbruget ikke kommer ud af kontrol.

Vores ambulante alkohol og misbrugsbehandling

 • 6-7 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Kognitiv terapi og coaching
 • Gruppeterapi
 • Personlige samtaler
 • Familiesamtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter behandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekendkursus for pårørende
 • 12 måneders efterbehandling (2 gange om måneden de første 3 måneder og 1 gang om måneden de resterende 9 måneder).

 

Hos os får du meget mere end en samtale

Vi hjælper hele vejen rundt!

Der findes rigtig mange forskellige ambulante alkoholbehandlinger, og selvom det altid er bedst at komme i gang hurtigst muligt, kan det godt betale sig at få lidt hjælp og rådgivning inden.

 • Hvor ofte kommer man til samtale?
 • Hvor lang tid er man til samtalen?
 • Hvilken type samtale er der tale om?
 • Er der terapi?
 • Hvor lang tid varer ens alkoholbehandling i alt?
 • Er der gruppesamtaler?
 • Er der gruppeterapi?
 • Er der undervisning?
 • Får man opgaver med mulighed for personlig udvikling, gennem blandt kognitiv adfærdsterapi?
 • Hvad er målet for behandlingen?
 • Hvor længe kan man gå til samtale?

 

For langt de fleste (ca. 90 % af alle alkoholmisbrugere), vil en professionel ambulant alkoholbehandling have samme effekt og være lige så god som en døgnbehandling.

Faktisk vil behandlingsprognosen nogle gange være bedre end i døgnbehandling. Det vigtige er, at forløbet starter intensivt og har så lang efterbehandling som muligt.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Akut ambulant alkoholbehandling

Hos A Misbrugsbehandling har vi altid plads til dig. Du kan starte inden for 2 hverdage, og med vores ambulante dagbehandlingstilbud vælger du selv, om du vil involvere din arbejdsplads.

Vi hjælper altid hele vejen og taler gerne med arbejdsgiver, hvis det ønskes.

Mere end 20 års erfaring med alkoholbehandling

Vi er alle højt fagligt uddannet, og vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling.

Vores erfaring kommer fra døgnbehandling, ambulant og dagbehandling og som misbrugskonsulenter. Vi har en bred vifte af erfaring og er alle selv tidligere misbrugere, som har været i behandling.

Den gode relation og troværdighed mellem behandler og klient kommer ofte meget hurtigere, når misbrugsbehandler selv er tidligere misbruger.

Hvilket ofte betyder:

 • Øget motivation
 • Gensidig respekt
 • Behandling i øjenhøjde
 • Misbrugeren vil hurtigere åbne op for modtagelse af behandling
 • Tro, håb og mod – når man ved, at ens misbrugsbehandler selv har gået vejen.

 

Det er ganske enkelt umuligt fuldt at forstå, hvordan en alkoholmisbruger har det, når man ikke selv har prøvet det på egen krop. Både psykisk og fysisk.

Vi møder dig og dine pårørende med stor empati og forståelse. Vi brænder for at hjælpe mennesker ud af misbrug og hjælpe familier med at blive samlet igen.

Central beliggenhed

Vi ligger centralt på Amager i København, på Amagerbrogade tæt på metro og bus. Der er gratis parkering i området.

Det tager 15 til 20 min fra Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg, København, Tårnby og Amager. Vores nyindrettede og lyse lokaler er gjort så optimale som muligt. 

For at opnå den bedst mulige behandling og undervisning har vi lavet det mest optimale behandlingsprogram i forhold til tid og pris, så du får den bedst mulige effekt og behandlingsprognose.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=