Ædru alkoholiker - Sådan får du et tørlagt liv uden alkohol

Et nyt liv som ædru alkoholiker er som at få en helt ny start

At få et liv som ædru efter mange års druk og alkoholisme, er som at starte et helt nyt kapitel i sit liv.

Et nyt liv med mulighed for forsoning og med stærke værdier som ærlighed, kærlighed og omsorg til sig selv og andre. Et liv som ædru med en livskvalitet, mange ikke troede var muligt.

Før livet som ædru alkoholiker er der ofte mange år med et alkoholforbrug og misbrug af alkohol. Mange år med svigt, løgne, manipulation, samt tab af familie og venner.

Det nye liv som ædru alkoholiker

At få muligheden for et nyt liv som ædru kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde og en stor selverkendelse, forståelse og indsigt i sig selv og det alkoholmisbrug, der har været.

Det er ikke unormalt, at der går mellem 15-20 år fra misbrugets start, til en alkoholiker søger hjælp og behandling for at blive ædru.

Det er desværre også langt fra alle, der lykkes med denne forandring. Mange får aldrig muligheden eller ønsker ikke selv at få hjælp og behandling til at komme ud af deres misbrug af alkohol.

Når man som alkoholiker bliver ædru, betyder det ikke, at man nu kan ånde lettet op og ikke tænke på alkoholproblemer mere. 

Alkoholisme er en kronisk sygdom, som man skal leve med resten af livet, når først den er aktiveret. Derfor er man ikke kureret eller helbredt, fordi man nu er blevet ædru.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Nye vaner og livsstil som ædru alkoholiker

Som ædru alkoholiker bliver man nødt til at gøre noget aktivt for ikke at drikke igen.

Når man har sygdommen alkoholisme/afhængighed, som er en anerkendt sygdom hos WHO (World Health Organization), vil ens hjerne altid se alkohol som en løsning på en række forskellige problemer.

Så selv om man relativt hurtigt kan få lavet om på dårlige vaner, kan man desværre ikke frasige sig fortsat at få tanker omkring alkohol.

Netop derfor er kognitiv adfærdsterapi nok den mest effektive behandlingsform mod misbrug. Det skyldes, at man her arbejder med tanker, følelser, adfærd og krop.

Det er denne livslange vedligeholdelse, der gør livet som ædru alkoholiker svær for mange. Hvis den ikke tages seriøst, vil vejen tilbage mod alkoholisme og tilbagefald ofte være kort.

Faldgruber som kan give tilbagefald:

Mange tror, at handling er lig forandring og kan derfor nemt overse behovet for den nødvendige forberedelse.

Virkelig forandring kræver arbejde, og jo mere du anstrenger dig med din overvejelse og forberedelse, jo større er sandsynligheden for, at din handling vil føre til succes.

Troen på en ”magisk kur” kan føre dig på afveje og til overspringshandlinger.

En ædru alkoholiker må tage ansvar

At blive og forblive ædru alkoholiker kræver mod til forandring. Det kræver, at man tager ansvar for sit liv og får nogle gode, sunde rutiner, som sikrer at man holder sig ædru.

Dette behøver på ingen måder at være svært eller hårdt, men det kræver vedholdenhed, mod og vilje.

Det kræver ofte, at man har en daglig struktur, en ugentlig struktur og en månedlig struktur, hvor man arbejder med sin bedring og derved altid er klar på at ændre tanker og lyst til alkohol.

Langt de fleste kan have et stærkt bedringsprogram, som kan holde dem ædru, ved at bruge ca. 3-4 timer om ugen. Selv om tanker og lyst til alkohol vil blive minimal, så vil bedringen stadig være nødvendig.

For langt de fleste bliver det en ny tilgang til livet, som de aldrig ville være foruden. Et liv som ædru kan være ret fantastisk!

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=