Pårørende til misbruger

Få hjælp som pårørende til en med et misbrug

Som pårørende til en person med et misbrug er det svært at vide, hvad man skal gøre. Man føler sig helt alene og magtesløs.

Mange misbrugere har svært ved at indse og erkende deres misbrugsproblem, og det kan være enormt frustrerende som pårørende.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi give dig professionel rådgivning og vejledning til, hvordan du bedre kan hjælpe dig selv, og hvordan du kan motivere misbrugeren til at gå i behandling. 

Pårørende til misbrugere oplever ofte:

Som pårørende til en, der har et misbrug, vil man kunne opleve nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet!

Det er desværre langt fra ualmindeligt at opleve følelser, som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Skam
 • Stress
 • .. og meget mere
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Livet som pårørende til en misbruger

Som pårørende til en misbruger kan livet være meget hårdt, og det kan føles umuligt at stå med alene. Samtidig vil et misbrug påvirke hele familien. Man kan endda komme i tvivl, om der virkelig er et problem.

Det er meget normalt, at man som pårørende føler, at alt falder fra hinanden. Det kan også være rigtig svært at konfrontere eller tale med misbrugeren.

Meget ofte vil personen ikke selv mene, at der er et problem. Det er derfor meget normalt, at pårørende og nære relationer opdager misbruget, lang tid før misbrugeren selv synes, der er et problem.

Hvis du har en person tæt på, der misbruger på en måde, der gør dig ked af det, eller kan skabe problemer for dig og familien, så har personen højst sandsynligt brug for hjælp, råd og vejledning.

Det er vigtigt, at du lytter til din egen indskydelse og passer på dig selv.

Vær opmærksom på, at du som pårørende selv er i risiko for at:

 • Begynde at drikke eller misbruge
 • Få økonomiske problemer
 • Blive udsat for psykisk vold, trusler og mere
 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser
 • Blive udsat for fysisk vold
 • Være i anden fare, da mange misbrugere bringer sig selv og andre i fare, ved madlavning, havearbejde, rengøring og meget andet

 

Mange pårørende bliver desværre ofte medafhængige. De hjælper derfor helt ubevidst misbrugeren til at blive i sit misbrug. 

Dette kan f.eks. ske ved, at den ene forælder er nervøs for, at hvis misbruget bliver afsløret, vil det have store konsekvenser for samspillet i familien. De vil derfor i nogle tilfælde hellere holde hånden over misbrugeren.

 

Hvor mange misbrugere er der i Danmark?

Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.

Der findes en person med misbrugsproblemer i mange danske familier. En familie med bare én misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.

I Stofbladet nr. 25 estimeres det, at der i Danmark i dag findes:

 • Omkring 50.000 personer, der ryger hash stort set hver dag (hvilket her altså defineres som et misbrug)
 • Omkring 20.000 med et forbrug af opioider (hvoraf 13.000 injicerer)
 • 10.000-20.000 med et misbrug af andre illegale stoffer end hash

 

I alt misbruger omkring 70.000-90.000 danskere altså illegale stoffer. Ca. 17.000 af disse er unge under 25 år, som bruger hash stort set hver dag.

Kilde: Stofbladet.dk

Hvornår er der tale om et misbrug?

Et misbrug defineres typisk som:

 • En svækket evne til at styre indtagelsen, nedsætte, stoppe med forbruget
 • Toleranceudvikling, forbruget stiger over tid, der skal en større og større dosis til at opnå samme virkning
 • Trang til at tage stoffer, ryge, drikke
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve disse
 • Vedblivende selvom personen ved, at forbruget skader personen selv eller de nærmeste
 • Misbruget fungerer som en slags medicinering. For at sove, berolige, mod stress, angst, bekymringer mv.
 • Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioriteringer og tidsforbrug

 

Her er der tale om både illegale og legale stoffer/rusmidler så som f.eks. alkohol, cannabis, kokain og hårdere stoffer.

Sådan reagerer en misbruger

I mange tilfælde vil misbrugeren ikke erkende, at der overhovedet er et misbrug. De vil mange gange forsøge at nedtone omfanget af problemet og beskylde de pårørende for at se ting, der ikke findes.

De pårørende får af vide, at det på ingen måder er så stort et problem, som der bliver lagt op til. Misbrugeren vil oftest ikke selv mene, at der er tale om et misbrug eller anden form for afhængighed.

Det er desværre meget normalt. For misbrugeren vil det altid være svært at se og erkende sit eget problem. 

Det er som regel altid de pårørende og nære relationer, der opdager det først. Det kan derfor være rigtig svært at motivere ham eller hende, til at få støtte og hjælp.

Vi oplever ofte, at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at stoppe eller skrue ned for misbruget. Det er desværre meget ofte tomme løfter.

Det er en hård og svær beslutning at erkende, at man må lægge sit stofmisbrug, blandingsmisbrug eller medicinmisbrug fra sig. Helt ubevidst vil misbrugeren derfor arbejde imod denne forandring.

Det er altid bedst at få hjælp og vejledning samt planlægge det grundigt, inden man tager den svære samtale.

Husk at du altid kan ringe til os.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Gode råd til konfrontationen med en misbruger

Det er vigtigt, at du lytter til dig selv og opsøger hjælp i et behandlingscenter.

Det er umuligt at stå med alene, og det kan være godt at tænke over:

 • Hvad kunne du ønske for dig selv?
 • Hvor kan du få hjælp?
 • Kender du nogen i dit netværk?
 • Hvem kan du ringe til?

 

Herunder har vi lavet nogle forslag til, hvordan du bedst muligt kan konfrontere en misbruger.

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren – uanset om du ønsker deltagelse eller ej.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer.

Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå.

Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket.

Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige.

Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Gratis hjælp for pårørende til en misbruger

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag

=