Sådan foregår behandling af kokain misbrug

Læs her, hvordan et behandlingsforløb for kokainmisbrug foregår

Hvis man først har udviklet et kokainmisbrug, vil stort set ingen kunne formå at komme fri af deres misbrug eller afhængighed alene.

Der er behov for professionel hjælp, og i langt de fleste tilfælde vil det være nødvendigt med en intensiv ambulant behandling.

Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling, og vi kan hjælpe dig og din familie ud af misbruget og frem til et liv som clean.

Et misbrug er ikke et privat problem! Det går ud over hele familien, venner og arbejde.

Hvilke tanker har en kokain misbruger inden behandling?

Det er normalt, at misbrugeren ikke selv mener, at der er behov for behandling. De fleste bliver ramt af benægtelse, som er en forsvarsmekanisme, der gør det svært for misbrugere at erkende deres misbrug.

Mange misbrugere vil også helt naturligt frygte den store forandring, det er at komme i behandling. Faktisk ser vi ofte, at frygten er så stor, at langt de fleste vælger at blive i deres kokain misbrug.

Dette kan være enormt svært at se på. Som pårørende vil man føle sig fuldstændig magtesløs, frustreret, ked af det, vred, bange og meget mere. Det er derfor vigtigt at få professionel hjælp.

Hos A Misbrugsbehandling inviterer vi altid til en forsamtale, hvor vi sammen kan kigge på omfanget af kokainmisbruget, og hvor vi laver en udredning og diagnosticering (helt privat og 100 % anonymt).

Til denne samtale kigger vi sammen på, hvordan vi hos A Misbrugsbehandling kan hjælpe dig, din familie og andre pårørende på den bedste og mest optimale måde.

Sammen taler om alle de overvejelser, der er i forhold til en behandling, hvad der vil være nemt/svært ved at starte op, og hvordan man bedst muligt kan motivere sig eller andre til at gå i behandling.

Vi laver et personligt behandlingsprogram til dig, så du får de bedste muligheder for succes og opnår den bedste behandlingsprognose.

alkoholafvænning

Den svære samtale

Det er ikke altid, misbrugeren selv ønsker eller mener, at behandling er nødvendig. Det kan være enormt frustrerende som pårørende. 

Derfor er vi altid klar til at hjælpe dig som pårørende til, hvordan man konfronterer en misbruger bedst muligt. Vi hjælper også gerne med forberedelser til samtalen.

Vi oplever også, at der somme tider skal en intervention til at få misbrugeren i behandling. Her er det rigtig vigtigt at søge hjælp, før man selv går i gang med det.

Vi hjælper med forberedelse og deltager også meget gerne i selve interventionen. Dette er helt gratis uanset resultat, hvis målet for behandling er hos os i A Misbrugsbehandling.

Primær behandling af kokain misbrug

Efter forsamtalen starter man i vores primære behandlingstilbud, som kan deles op i to elementer, og til slut efterbehandling:

 

Akut behandling af kokain misbrug

Hos os kan du starte din behandling med det samme. Vi ved, hvor vigtigt det er at komme i gang med sin bedring så hurtigt som muligt.

Du skal maksimalt vente en hverdag fra forsamtale til behandlingsstart, med mindre du selv vil noget andet. Forsamtaler kan aftales fra dag til dag.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Vores behandling af kokain misbrug

Den primære behandling hos A Misbrugsbehandling består af en ambulant behandling i vores behandlingscenter

 

Behandlingen indeholder følgende elementer:

Hver dag vil der være undervisning i misbrug af kokain og afhængighed. Hvilke mekanismer er i spil, hvordan påvirker det en, hvad skal man være opmærksom på og meget mere.

Hver dag vil der være et foredrag om forskellige relevante emner.

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer. Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring.

I vores kokainbehandling får man personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver. Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling, og til en positiv forandring.

Vi tilbyder NADA-akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet. Det er muligt at få meditation, mindfulness og NADA 1 time før hver undervisning og på andre tidspunkter efter aftale.

Behandling af alkoholmisbrug

Familie og pårørende behandling

Familie- og pårørende behandling vil køre sideløbende for de pårørende, som er tilmeldt.

Alle bliver tilbudt en familie- og pårørendesamtale med en af terapeuterne. Samtalen har til hensigt, at man som familie slår en streg i sandet og ser fremad.

Vi tilbyder hjælp til pårørende gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler. I vores familieprogram er målet at skabe nogle gode forudsætninger for hele familien til at komme godt videre.

Efterbehandling

Efter endt behandling vil der være efterbehandling i 12 måneder. De 3 første måneder vil det være 2 gange om måneden, og de resterende 9 måneder vil det være 1 gang om måneden.

Vi tilbyder en lang efterbehandling, da det har en stor betydning for behandlingsprognosen. Det er vores erfaring, at en efterbehandling på minimum 12 måneder er det mest optimale.

Kontakt os anonymt i dag