Pårørende til kokainmisbruger

Hjælp til pårørende af kokain misbrugere

Her på siden kan du få gode råd og vejledning til hvordan du bedst passer på dig selv, hvis du er pårørende til en misbruger af kokain.


Vi hjælper også en masse med svar på mange af de mest almindelige spørgsmål vi får fra pårørende til en kokainmisbruger.


Det er vigtigt for dig at vide at, du er langt fra alene.


Der findes mange tusinde pårørende til en misbruger af kokain.

Pårørende til en kokainmisbruger oplever ofte:

Nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet!

og det er desværre langt fra ualmindeligt, at få følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Skam
 • Stress
 • Og meget mere.

Livet er svært når man er pårørende til en kokainmisbruger.


Rigtig mange pårørende føler sig meget alene.

De tror ofte at der ikke findes andre som dem.


De har et liv der er præget at frustration, mistillid, bekymringer, angst, magtesløshed og en familie med misbrug er konstanst på overarbejde og det går ofte hårdt ud over børnene.


Mange pårørende til kokain misbrugere holder i høj grad tingene hemmeligt overfor omverdenen, og i et hvis omfang børnene.


Hvis man ikke selv har stået i samme situation, er det umuligt at sætte sig ind i og forstå hvordan pårørende til en kokainmisbruger har det.


Som pårørende er du også selv i risiko for at:


 • Selv begynde at drikke eller misbruge
 • Få problemer økonomisk
 • Blive udsat for trusler, psykisk vold, og mere
 • Udvikle depression, angst, PTSD, og andre slemme lidelser
 • Blive udsat for vold fysisk
 • Være i anden fare

'

Ofte kan kokainmisbrugere være meget irritable og komme hurtigt til vrede. De kan være let opfarende og som pårørende oplever man ofte at man går på kompromis ved sine værdier og holdning, for at ungå ubehagelige konfrontationer.


Rigtig mange bliver desværre ofte medafhængige og hjælper helt ubevidst misbrugeren, til at blive i sit misbrug.


Dette kan f.eks. komme ved at den ene forældre er nervøs for at hvis misbruget bliver afsløret, vil det have store konsekvenser for samspillet i familie, og vil derfor i nogle tilfælde hellere holde hånden over misbrugeren.


Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.


Der findes en person med misbrugsproblemer i mange danske familier,

og en familie med bare en enkelt misbruger kan kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.


"På baggrund af ovenstående estimeres det, at der i Danmark i dag findes omkring 50.000 personer,
der ryger hash stort set hver dag (hvilket her altså defineres som et misbrug),

at omkring 20.000 har et forbrug af opioider (hvoraf 13.000 injicerer),

og at 10.000-20.000 har et misbrug af andre illegale stoffer end hash.

I alt omkring 70.000-90.000 danskere misbruger illegale stoffer. Omkring 17.000 af disse er unge under 25 år, som bruger hash stort set hver dag."

Citat fra www.stofbladet.dk "stof nr. 25"


Behandling til pårørende af kokainmsibrug

Pårørende glemmer og tilsidesætter ofte deres egne behov, og lever på mange måder livet med misbrugeren og på ham/hendes præmisser.


Meget af dette sker ofte helt ubevidst og er meget almindeligt at reagere med et sådan adfærd hos pårørende.


Pårørende til en kokainmisbruger har også behov for hjælp og rådgivning.


Derfor er familie og pårørende behandling vigtig og en stor del af vores program i A Misbrugsbehandling.


Når man er i en familie eller i et forhold med en kokainmisbruger er man hårdt ramt, og det er enormt frustrerende, samtidig med at det tærer på ens helbred, psyke og de ressourcer og overskuddet man normalt vil have i hverdagen.


Så et er helt naturligt at der vil være brug hjælp og vejledning, til at komme ovenpå igen.

Samtidig med det vil der også være et behov for at lære, hvordan man bedre kan håndtere situationen og få mere livskvalitet.


Hos os kan vi hjælpe dig med dette!


Din trivsel og udvikling som pårørende er vigtig for os.

Derfor gør vi rigtig meget ud af vores

familie og pårørende behandling,

som man får tilbudt hvis en kokainafhængig fra familien er i behandling hos os.

Kokainmisbrug, kan være en svær samtale


I rigtig mange tilfælde vil misbrugeren benægte at der overhovedet er et problem.


Ofte bliver de pårørende beskyldt for at se ting der ikke findes og får af vide at det på ingen måder er så stort et problem, som der bliver lagt op til.

 

Misbrugeren vil som ofte slet ikke selv mene at der her er tale om et kokainmisbrug, eller anden form for afhængighed.


Det er meget normalt, og det vil altid desværre være rigtig svært for personen at se sit eget problem.

Det er som regel altid de pårørende og tætte relationer der opdager det først.


Det kan derfor være rigtig svært at motivere ham eller hende, til at få støtte og hjælp.


Vi oplever også ret ofte at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at sige stop/stoppe helt eller skrue ned for misbruget.


De vil på mange gøre alt for at slippe for behandling.


Men det er desværre rigtig ofte tomme løfter og i langt de fleste tilfælde er der brug for proffesionel hjælp.


Så det er altid bedst at få hjælp og vejledning, samt planlægning inden man tager den svære samtale.


Gode råd til konfrontationen


Det er vigtigt at du lytter til dig selv og opsøger hjælp.

Det er umuligt at stå med alene og det kan være godt at tænke over:


 • hvad kunne du ønske for dig selv
 • hvor kan jeg få hjælp
 • kender jeg nogen i mit netværk
 • hvem kan jeg ringe til


Under her har vi lavet nogle forslag til hvordan du bedst mulig kan konfronterer en misbruger.


Husk du kan altid ringe til os.


Hvordan hjælper man, en med et kokianmisbrug?

1. Kontakt os

Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du/i konfronterer misbrugeren. Uanset om du ønsker hvor deltagelse eller ej.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer.

Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


2. Jo flere, jo bedre

Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå.

Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Du kan få hjælp til dette hos A Misbrugsbehandling sammen med en professionel rådgiver.


3. Tidspunkt

 Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket.

Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


4. Forberedelse

Forbered dig godt på hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


5. Eksempler

Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


6. Dine følelser

Forklar hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. 

Som f.eks. Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene.

Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage.

Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler. 


7. Fremtid

Fortæl om hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


8. Ingen diskussion

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


9. Ét behandlingssted

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå

og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.


10. Stil et ultimatum

Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på,

hvis misbrugeren fravælger behandling.

Gratis hjælp til pårørende


Der findes også flere selvhjælpsgrupper som er rigtig gode og vær at anbefale.


Se links herunder


Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København