Hvad er hash?

Få fakta og vigtig viden om hash

Hvor kommer hash fra, og hvorfor er det så populært blandt mange at ryge hash? 

Mange danskere nyder hver dag at bruge og ryge hash. Selvom hash er ulovligt, er det et af det mest brugte stemningsændrende stof i Danmark. 

Desværre viser det sig også, at ca. 10 % af brugerne udvikler en afhængighed eller et misbrug af hash. 

Læs her om hash, hvorfor det virker som det gør, og hvorfor man kan blive afhængig.

Hvad er hash, og hvorfor bliver man afhængig?

Hash udvindes af indisk hamp, også kaldet Cannabis Sativa, og indeholder det aktive stof THC. Det er en etårig plante, der almindeligvis er op til et par meter høj.

Hampeplanter bruges også til fremstilling af tekstil og tovværk, og af frøene udvindes hampeolie, der bl.a. bruges i kosmetik.

Cannabisplanten kan bruges til at lave flere former for rusmidler, hvor hash er den mest kendte rusmiddel.

 

Der findes flere forskellige slags cannabis:

 

Hash

Kommer af plantedele og bindemiddel, der bliver presset sammen med harpiks. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rød eller grøn. Hash indeholder gennemsnitligt 10-40 % THC.

Hash er et rusmiddel og bliver på gadeplan ofte solgt i klumper, og langt de fleste ryger det ved at rulle en joint. Men man kan både spise og drikke det for at få virkning og blive skæv.

 

Cannabisolie

Det er det tyktflydende udtræk af hash eller marihuana, som er brunt eller sort. Denne hasholie indeholder gennemsnitlig 10-50 % THC.

 

Skunk

Skunk består af topskud som er tørrede. Det ligner marihuana, men det er en del stærkere og skunk indeholder en gennemsnitlig THC på 10-30 %.

 

Marihuana/pot

Det består af findelte, tørrede blade, topskud og blomster fra hampeplanten. Det ligner tørret, hakket græs. Marihuana indeholder gennemsnitligt 3-10 % THC

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Definition

  • Cannabis/hash er det mest brugte illegale rusmiddel i Danmark og internationalt
  • Cannabis/hash er en samlebetegnelse på produkter fra planten Cannabis sativa og de mest kendte former er hash, pot, skunk og cannabisolie
  • Cannabis/hash virker primært gennem det aktive stof THC (delta-9-tetrahydracannabinol), og indholdet af THC i cannabis-produkter har været støt stigende de sidste 50 år
  • Ca. 10 % af brugere udvikler afhængighed og misbrug

 

Kilde: Sundhed.dk

Afhængighed af hash har flere årsager

Der kan være flere årsager til, at nogle mennesker har et hash misbrug og svært ved at stoppe med at ryge hash. En lille klump kan give en hashrus, man ønsker igen og igen.

Selv om man stopper med at ryge hash, kan man have trang til det resten af livet, fordi hjernen bliver ved med at udløse dopamin, når den bliver mindet om rusmidlet.

 

Hjernen

Når man begynder at ryge hash, og man får en fornemmelse at være skæv, kan alene tanken om rusmidlet medføre, at der bliver udløst et stof i hjernen, der hedder dopamin.

Dopamin giver øget trang og lyst til at ryge stoffet igen og igen.

Ved de gode oplevelser opnår man en sindstilstand, som er rar og behagelig at være i, og en sindstilstand som hjernen gerne vil have mere af. Desværre kan der ske en ret hurtig tilvænning.

 

Selvmedicinering

Hvis man har psykiske problemer som f.eks. depression, angst eller andre lidelser, kan det føles, som om problemerne forsvinder, når man ryger hash.

Det kan også være fordi man har det svært i skolen, derhjemme og andre steder.

 

Netværk

Hvis man har venner, som taler positivt om hash og opfatter det som harmløst at ryge, er der større risiko for, at man selv bliver interesseret i at prøve at ryge og i værste fald bliver afhængig.

 

Hash kan udløse lykkestof i hjernen

Her er forskernes forklaringer. Vi starter i hjernen.

Hvis man ryger hash nogle gange og får optur over at være skæv, får erindringen om rusmidlet hjernen til at udskille et kemisk stof, der hedder dopamin, når man tænker på at være skæv.

Dopamin forstærker lysten til at ryge.

Dopamin er et signalstof – også kaldet en neurotransmitter – som sender besked mellem hjernecellerne om, at der skal ske noget, som føles godt. Dopamin gør os glade og motiverede.

Når vi er forelskede, tænker på noget, der smager godt, er seksuelt ophidsede, eller i det hele taget glæder os til noget, får vi en dopaminudløsning i hjernen.

 

Dopamin hjælper os med at værdisætte ting

“Stoffet fortæller os, at vi vil have mere af det, der føles eller smager godt,” siger Morten Hesse, der er lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

“Det er en indlært respons: Hjernen lærer, at noget føles godt – for eksempel at være skæv – og så frigiver den dopamin,” siger Morten Hesse.

Kilde: Videnskab.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan virker hash?

Påvirkning af hash afhænger meget af, hvad man forventer sig af rusen, hvordan betingelserne er og hvordan man har det ved indtagelse.

Virkningen kan også være meget forskellig, alt efter hvem man er sammen med. Rusen bliver forskellig, alt efter hvor meget man indtager i forhold til, hvor tilvænnet man er til stoffet.

 

Sløvende stoffer gør brugeren rolig, sløv og afslappet

Det sker, fordi centralnervesystemet går i slowmotion. De første tegn på påvirkning vil som udgangspunkt være lidt hjertebanken, en smule tørhed i øjnene og munden, samt let eller meget svimmelhed.

Derefter kommer den virkning, man som ryger gerne vil opnå, og for langt de fleste grunde til at de ryger hash. Det er en følelse af glæde, lykkefølelse og øget selvtillid.

Tit kan man høre, at personer som er påvirkede, oplever at de tænker “bedre”, de bliver langt mere kreative eller ligefrem “filosofiske”. 

De kan opleve ved at ryge hashen, at deres evne til at tænke på et højere plan forbedres. Videnskabelige forsøg viser dog, at man bliver dårligere til det.

Mange vil få en fornemmelse og følelse af at slappe af, give slip, slippe deres bekymringer og spændinger og en generel følelse af at have det behageligt og rart.

Ved en moderat rus kan man opleve at få mere energi, men ellers virker hash mest sløvende. Opfattelse af tid kan ændres, ligesom oplevelsen af farver, former og lyde også kan ændre sig. 

Mange får det, man kalder “grineflip”, og har svært ved at stoppe.

 

Hashrygning påvirker også kroppens motorik

Man kan blive ustabil, få problemer med balance og reaktionsevne, ligesom hvis man havde drukket alkohol. For eksempel bliver evnen til at køre bil forringet. 

Korttidshukommelsen kan blive hæmmet, og det kan være svært at tænke langt tilbage eller ud i fremtiden. Det kan være svært at “holde styr” på sine tanker, og man vil måske gentage sig selv.

Daglig rygning af hash

Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt “fravær” fra normalt socialt liv.

Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

Blandt unge i teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt.

Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.

Citat fra: Ungeogrusmidler.kk.dk

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Bivirkninger ved brug af hash

De mulige bivirkninger ved hash er for eksempel akutte angstanfald, panikreaktioner og paranoia. Ved brug i længere perioder med høje doser af hash vil mange opleve tydelige abstinenssymptomer.

Symptomerne kan være blandt andet søvnbesvær, irritation og ukontrollerede bevægelser, uro i kroppen, negative tanker, diarré og mavesmerter. 

Kontakt os anonymt i dag

=