Medarbejdere med alkoholmisbrug

Ca. 2/3 af de personer, der går i behandling for et alkoholmisbrug, bliver fuldt arbejdsdygtige igen.

De vil efterfølgende være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling.

En misbrugers arbejdsevne forringes i gennemsnit med mindst 25 %, mens misbruget står på.

Så jo hurtigere, der tages hul på problemerne, jo bedre er det for virksomhedens produktivitet og misbrugerens helbred.

1 ud af 10 danskere over 15 år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug, der har store menneskelige omkostninger.

Et misbrug er ikke et personligt problem

Har din virksomhed en medarbejder, der har udviklet misbrug af alkohol, hash, kokain eller stoffer? Så kan A Misbrugsbehandling hjælpe med en professionel behandling.

A Misbrugsbehandling tilbyder en ambulant alkoholbehandling, som gør at jeres medarbejder fortsat kan bo hjemme og passe sit arbejde, mens behandlingen står på.

Efter det primære forløb på 6-7 uger, har vi hos A Misbrugsbehandling 12 måneders efterbehandling, hvor vi hjælper og støtter.

Vi tilbyder tilsvarende forløb til ansatte, der har problemer med hash, kokain eller medicinafhængighed. Dog kan behandlingstiden variere, alt efter, hvilket misbrug der er tale om.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Symptomer på et alkoholmisbrug hos din ansatte

Alkoholmisbrug er ofte forbundet med mange fordomme.

 

Er du bekymret for en kollega, kan følgende signaler være tegn på et misbrug:

 • Sygedage falder omkring fridage
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med sygdom
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde
 • Ændret/nedsat arbejdsevne
 • Deadlines, der ikke overholdes
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik
 • Aggressiv, svært ved kritik
 • Manipulerende, god til at skifte emne
 • Dårlige forklaringer eller bortforklaringer
 • Pludselige stemningsskift
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende
 • Følelsesmæssig ustabil
 • Frisk fyr agtig
 • Ser slidt og træt ud
 • Vigende i blikket
 • Svedende
 • Opsvulmet i ansigtet
 • Rystende hænder
 • Meget makeup, meget parfume
 • Lugter af alkohol eller pastiller
 • Lugter af “bag-brandert”

 

Det er meget vigtigt at gribe ind og få lagt en plan.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv uden alkohol, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Til dem der som jeg tvivlede på, at det er muligt at finde et indholdsrigt liv uden alkohol, vil jeg anbefale at give dette program en chance – det virker.

Hvordan hjælper du en alkoholiker?

At have et misbrug er for langt de fleste en sygdom. Hvis vi betragter misbrugeren som syg, kan perspektivet drejes væk fra om vi skal hjælpe, til hvordan vi kan hjælpe.

For vi bør alle have en interesse i at hjælpe syge medarbejdere så hurtigt som muligt, så de kan vende stærkere og bedre tilbage til deres arbejdsplads – og lige så vigtigt til deres privatliv.

Husk at et misbrug ikke er et personligt problem, da det påvirker alle omkring misbrugeren.

Man har som virksomhed ret til at forlange, at der skal ske en forandring hos personen. Misbrugeren vil ofte forsøge at holde facaden af frygt for fyring – og ikke mindst kollegaernes reaktion.

Her kan virksomheden have en væsentlig rolle og hjælpe misbrugeren, ved at være med til at skabe åbenhed og nedbryde fordomme om emnet.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Intervention på arbejdspladsen

Det har en stor betydning at få professionel hjælp. Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi altid at hjælpe med en intervention – fra start til slut. Vi deltager gerne ude i virksomheden. 

Vi hjælper med hele forberedelsen og deltager som mægler til interventionen, hvor vi sørger for, at alle der deltagere er klædt på til opgaven.

Vi har rigtig gode erfaringer med disse!

 

Nogle af de ting der skal planlægges, før man konfronterer en misbruger:

 • Hvem skal deltage?
 • Hvordan viser problemet sig, både personligt og arbejdsmæssigt?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne og arbejdspladsen?
 • Hvordan har personens ressourcer/evner/færdigheder ændret sig?
 • Hvilken hjælp kan jeres arbejdsplads tilbyde?
 • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemet benægtes?
 • Hvordan ser fremtiden ud, hvis personen takker ja til hjælp?
 • Hvordan skal der følges op på dette?
 • Hvem er tovholder?

 

Hvis man vælger vores ambulante behandling af misbrug, kan vi tilbyde mange års erfaring. Vi tilbyder mange forskellige løsninger, som hjælper til et godt samarbejde i fremtiden for alle parter.

Vi samarbejder gerne med virksomhedsleder, familiemedlemmer, læge, psykiater eller andre alt efter behov.

For langt de fleste virksomheder kan det betale sig at investere i deres  medarbejdere. Det giver bedre trivsel og mere glade medarbejdere, som arbejder mere effektivt og dermed skaber en bedre bundlinje.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Har din virksomhed en alkoholpolitik?

Alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer kan gribe forstyrrende ind i vores liv. Dette gælder i alle sociale lag, både på jobbet og privat.

Det er vigtigt at have et holdepunkt og en politik angående alkohol og andre misbrug. Et alkoholforbud er ikke nok, der bør også være en misbrugs- og alkoholpolitik.

Ved at indføre en alkoholpolitik tager virksomheden et stort skridt i forhold til at forebygge, at nogle ansatte kommer i uføre og må sygemeldes pga. misbrug af rusmidler.

Udover mistet arbejdskraft, mandags- og fredagssyge, sociale problemer og misbrugsrelaterede skader, betaler det danske samfund ca. 10 til 15 mia. kroner om året på at rette op på skaderne.

Inden I går i gang med at udarbejde politikken, skal I gøre jer klart, om der skal være behandlingstilbud inkluderet i politikken. Derudover skal I beslutte, om virksomheden betaler helt eller delvis for behandlingen.

Vi anbefaler, at medarbejderne tilbydes en behandling, hvor virksomheden er en del af processen. Ledelsen har det overordnede ansvar for medarbejdernes sundhed og de følgevirkninger, et misbrug kan medføre.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi foredrag om misbrug, alkohol og alkoholisme.

Ambulant alkoholbehandling

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Arbejdsgiverbetalt behandling af alkoholmisbrug

Hvis arbejdsgiveren, som led i den generelle personalepolitik, betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug, beskattes medarbejderen ikke.

Den rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån, medregnes ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af udgifter, medregnes udgifter heller ikke i forsikringspræmien eller det modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften som led i den generelle personalepolitik, afholdes for alle virksomhedens medarbejdere.

Der kan dog ske en begrænsning efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

Sygemelding og lægeerklæring

Derudover er skattefriheden betinget af en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen (skal ved forsikring fremgå af forsikringsbetingelserne).

Kravet om lægeerklæring gælder ikke rygeafvænning. Evt. sygemelding aftales individuelt alt efter behov ved behandling af misbrug.

Kilde: Dansk Industri (DI.DK)

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag