Familie og pårørende behandling

Få hjælp og behandling som pårørende til en alkoholiker

Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring inden for rådgivning og hjælp til pårørende.

Vi har et gennemtestet behandlingsforløb, hvor vi tilbyder hjælp, behandling og rådgivning til de pårørende. Det har stor betydning for hele familien at få indsigt i, hvordan det er at have et misbrug, og hvordan man bedst kommer ud af et misbrug.

Som pårørende til en misbruger kan der også være behov for at tale med en professionel. Derfor tilbyder vi altid hjælp til hele familen.

Hjælp til hele familien og pårørende

Vi tilbyder hjælp til pårørende af misbrugere og misbrugere gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler.

I vores familieprogram er målet at skabe gode forudsætninger for hele familien til at komme godt videre, både for den enkelte pårørende og for familien som en samlet helhed.

Et misbrug et ikke et privat problem, da det påvirker både familien og andre nære relationer.

Vi anbefaler altid, at pårørende deltager i vores behandlingstilbud for pårørende. Det kan have stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.

Det vil også medvirke til, at I som familie oplever en bedre trivsel og kommer bedre videre sammen.

I vores familiebehandling bliver man tilbudt følgende:

Vi tilbyder undervisning i sygdommen afhængighed og alkoholisme, samt undervisning i, hvordan man bedst agerer sammen med en misbruger, og hvordan man på bedst mulig vis kan passe på sig selv og familien.

Vi tilbyder foredrag om sygdomsbegrebet og om sygdommens påvirkning på pårørende og familie.

Der vil være mulighed for at høre fra en pårørende (hvis muligt).

Vi giver råd og vejledning i, hvordan man bedst muligt kan hjælpe sig selv og andre pårørende i familien, hvordan hjælper man bedst børnene, hvem kan man ringe til, hvor kan man gå hen, og meget mere.

På dag 2 vil der være gruppeterapi og gruppesamtaler for de pårørende.

Her hjælper vi hinanden ved at dele og tale om vores erfaringer, og hvad der rør sig indeni.

Det er en af de absolut bedste former for behandling.

I vil blive mødt af kompetente og erfarne misbrugsbehandlere og terapeuter, der forstår jeres situation.

 

familie og pårørende behandling

Kognitiv terapi og coaching

Det er en stor forandring, også for de pårørende, når misbrugeren i familien kommer i behandling. Derfor kan det være rigtig givende med personlig individuel terapi og coaching.

Vi tilbyder derfor individuelle behandlingsforløb til pårørende og medafhængige. Vi er alle uddannede terapeuter og misbrugsbehandlere og kan derfor tilbyde disse personlige forløb.

Terapi handler enormt meget om relationen mellem terapeut og klient. Det er mange gange det allervigtigste.

Når man er medafhængig, har man sit fokus væk fra sig selv. Man har struktureret sit liv omkring misbrugeren, og man bruger langt det meste af sin tid og energi på ham/hende.

Man har tilsidesat sine egne behov, ønsker og grænser. Man er opslugt af den afhængige person – misbrugeren. Derfor gælder det først og fremmest om at finde tilbage til sig selv igen.

 

Begynde helt bevidst at vælge ikke at leve misbrugerens liv og vedkommendes problemer, men i stedet forholde sig til:

  • Hvem man selv er
  • Hvad man kan lide og ikke kan lide
  • Hvad der interesserer én.

 

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med personlig terapeutisk misbrugsbehandling af alkohol, kokain, hash, medicin og blandingsmisbrug.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag