Opdateret 7. februar 2023 af Anders Nebelong

Ritalin

Ritalin er et lægemiddel, som anvendes til behandling af ADHD og narkolepsi. Præparatet er receptpligtigt efter lægens anvisning og fås i pille form.

Det virker stimulerende på nervesystemet og øger mængden af paranoide reaktioner i hjernen, hvilket kan give en ruslignende tilstand, hvorfor nogle bruger stoffet som rusmiddel.

Her kan du læse om, hvad der kendetegner Ritalin, hvilke alvorlige bivirkninger der er, samt hvordan behandlingen foregår.

ritalin

Indholdsfortegnelse

Hvad er Ritalin?

Ritalin er et præparat, der findes i pille form, og som bliver udskrevet af lægen i forbindelse med behandling af ADHD og narkolepsi. Ritalin indeholder methylphenidat, som er det aktive stof, der virker stimulerende på centralnervesystemet.

Samtidig øger det mængden af bestemte signalstoffer i hjernen såsom dopamin. Det medfører, at stoffet har en opkvikkende effekt hos brugeren, som kan føre til medicinmisbrug.

Effekten minder på mange måder om kokain, hvis det bliver indtaget af personer, som ikke anvender det medicinsk. Ritalin knuses til pulver, og stoffet indtages gennem næsen eller bliver opløst med væske og sprøjtet ind i blodet.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan behandling af medicinmisbrug foregår:

Hvordan virker Ritalin?

Som nævnt, indeholder Ritalin methylphenidat, som har en opkvikkende effekt for personer, der ikke har ADHD. Når man har ADHD, er mængden af de to vigtigste signalstoffer i hjernen, dopamin og noradrenalin, reduceret.

Disse to signalstoffer bidrager til, at man kan være fokuseret, opmærksom og øge korttids hukommelsen i hverdagen. Ritalin bruges som et centralstimulerende medicin, der øger mængden af dopamin og noradrenalin hos personer med ADHD.

Dermed oplever man mindre rastløshed og koncentrationsbesvær, hvilket giver mere ro og øget selvtillid i hverdagen. Hvis det bliver anvendt af personer, som ikke har ADHD, er der risiko for at udvikle et stofmisbrug.

Hvilke bivirkninger er der ved at misbruge Ritalin?

Hvis man indtager Ritalin på baggrund af lægens anbefalinger, er der sjældne bivirkninger ved præparatet.

Har man derimod udviklet et misbrug, så er stoffet utroligt vanedannende, fordi det giver en følelse af øget overskud og selvtillid, når man har taget Ritalin – og det kan gøre en psykisk afhængig.

Når rusen aftager, vil de positive følelser blive erstattet af tomhed, ekstrem træthed og depressive tanker.

Det er nogle af de alvorlige bivirkninger, som er med til at danne afhængighed, fordi misbrugeren forsøger at holde de negative og depressive følelser på afstand ved at tage Ritalin igen.

Stoffet kan også give fysiske symptomer såsom hjerteproblemer, forhøjet blodtryk eller påvirkning af nervesystemet. Det kan f.eks. ske, hvis man tager en overdosis eller kombinerer med alkohol.

Symptomerne på overdosis er ofte uro i kroppen, kvalme opkastning, kvalme, hallucinationer eller høj puls.

Tegn på ritalin afhængighed

Når du misbruger ritalin, der er udviklet specifikt til personer med ADHD eller narkolepsi, så vil det i høj grad påvirke din hverdag. Typisk vil venner og familie opleve en ændring i din opførsel, som er direkte forårsaget af din afhængighed.

Sandheden er nemlig, at det ikke er uden konsekvenser at indtage Ritalin, selvom det er receptpligtig medicin.

Det tydeligste tegn på afhængighed er, at man øger mængden af stoffet. Det kommer til at fylde mere og mere i hverdagen, og når rusen har lagt sig, vil man forsøge at undgå nedturen ved at indtage mere.

Hvis man har udviklet afhængighed, vil man ofte føle, at man ikke kan fungere uden. Selvom man ønsker at stoppe med at indtage Ritalin, så fortsætter man – også selvom det påvirker ens nærmeste relationer i en negativ retning.

Symptomerne på afhængighed af Ritalin er blandt andet vægttab, søvnløshed, hovedpine samt en tendens til at blive hurtigere irritabel, have flere vredesudbrud samt at isolere sig fra omverdenen.

Ofte er det familie og venner, der fornemmer en ændring i adfærden hos de personer, som misbruger Ritalin.

Det er ikke ualmindeligt, at misbrugeren trækker sig fra sine nærmeste relationer og begynder at afskærme sig fra omverdenen, fordi vedkommende ikke fungerer i sociale sammenhæng uden at være påvirket.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Behandling af Ritalin misbrug

Der er altid en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af medicin og præparater, uanset om der er tale om receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har udviklet et misbrug, kan du tager vores misbrugstest, som giver dig en faglig vurdering. Det kan være svært at overskue en afvænning, når man har et misbrug af Ritalin.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du får hjælp til at komme ud af misbruget, og det starter med at lægge stoffet på hylden samt indgå i behandling, så du kan skabe rammerne for et nyt liv uden misbrug.

Hos A Misbrugsbehandling er vores primære behandling af medicinmisbrug er et behandlingsforløb, der typisk varer 6-7 uger. Forløbet indeholder blandt andet undervisning, foredrag, gruppeterapi, terapeutiske samtaler og personlig terapi.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.