Hvad er kokain?

Få fakta og vigtig viden om kokain

Kokain er et af de mest afhængighedsskabende stoffer, man kan indtage. Misbrug af kokain vil ofte være et behandlingskrævende problem. Langvarigt brug af kokain kan medføre angst, søvnløshed og psykose.

Kokain har mange navne som coke, sne, speedball, crack, cocain, en snitte, en streg, en bane, free-base og mange flere.

Da Coca-Cola blev lanceret i sin tid, indeholdt det lidt stoffer fra Cocaplanten, som også bruges til at udvinde kokain. Det gør det ikke længere! 

Hvad består kokain af?

Kokain udvindes af bladene fra kokaplanten, som oprindeligt kommer fra Sydamerika. Bladene blev blandt andet brugt af sydamerikanske indianere til at modvirke træthed og højdesyge.

De tyggede på cocabladene for at få energi og derved en kokainrus. Men der er stor forskel på at tage kokain og tygge cocabladene. Der findes mere end 250 arter af busken.

Cocaplanten har været dyrket i blandt andet Peru, men også i flere andre lande i Sydamerika, i næsten 4.000 år. Da bladene kun indeholder ca. 1 % kokain, er virkningen/rusen derfor meget begrænset.

Noget af høsten bruges lokalt, og for mange blev planten set som nærmest guddommelig, fordi man oplevede mindre træthed, mere energi og mindre sult.

Det meste af høsten sælges til illegale laboratorier, der udvinder kokain og gennem en kemisk proces omdanner det til et hvidt saltkrystal. Saltkrystallet hedder kokainhydroklorid og består af 30-40 % rent kokain.

Der findes flere typer af kokain, og under fremstillingen bliver der brugt forskellige kemikalier.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan indtages kokain?

Kokain er som oftest et hvidt pulver, man kan sniffe eller injicere. Det findes også som kokainpasta og crack, man kan ryge. Især den sidste form er udbredt blandt personer med et kokain misbrug.

Ved rygning og injektion opnår man et kortvarigt sus.

Virkningen – uafhængigt af indtagelsesmåden – er eufori, forbedret humør, øget selvtillid og hurtigere reaktioner samt undertrykkelse af søvntrang og appetit. Rusen vil vare ca. 1 time.

Kokain tages ofte i perioder fra timer op til flere dages varighed. Dette afløses andre perioder, hvor man restituerer og derfor er stoffri. 

På grund af den korte virkningstid kan nogle mennesker have behov for at indtage stoffet mange gange i døgnet. Det gør brugen af stoffet meget hektisk og meget dyr. Kokain kan medføre dødelig forgiftning!

Hvordan virker kokain?

Kokain er et stimulerende og euforiserende stof. Det har på mange måder samme virkning og bivirkninger som amfetamin. 

Virkningstiden af rusen er dog væsentligt kortere, og som oftest ikke meget mere end en time.

Kokain udløser et stof i hjernen, som hedder dopamin (en slags lykkestof). Ved indtagelse af kokain bliver der frigivet store mængder dopamin, hvilket giver en overvældende følelse af glæde og eufori. 

Denne følelse vil ofte få førstegangsbrugere til at vende tilbage til kokainen og bruge det igen og igen.

 

Første fase:

Dette er “suset”, som indtræder få minutter efter indtagelsen af stoffet. Tilstanden er præget af kraftig eufori, øget selvtillid og en stærk lystfølelse. Nogle bliver ophidsede. 

Efter kun få minutter går denne hurtige rusoplevelse væk, og nu indtræder den næste fase.

 

Anden fase:

I denne fase bliver man “høj” af kokainen. Der er tale om psykisk velvære, men ikke helt på samme niveau og intensitet som under suset. 

Personen vil typisk føle sig vågen, frisk, snakkesalig og idérig. Sult og søvnbehov bliver undertrykket. Her ses store pupiller og adfærd som f.eks. generthed og social hæmning ophæves til en vis grad.

Man får en følelse af kontrol på en behagelig måde. Man kan også blive ophidset, vred, ty til vold og anden tragisk adfærd. Kokainbrugeren vil være høj i cirka en time, hvorefter abstinenserne begynder at melde sig.

 

Tredje fase:

Efter kun 1 time ca. begynder abstinenserne. Personen føler sig her typisk rastløs, irritabel, angst, vred, nedtrykt og i nogle tilfælde deprimeret. 

Disse symptomer vil ofte udløse trangen til igen at indtage kokain og derved øge ens kokaintolerans.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Blandingsmisbrug af kokain og alkohol

For mange mennesker er kokain et stof, der bliver brugt til fest, bytur og andre begivenheder. Derfor bliver kokain også ofte taget i forbindelse med alkohol.

Alkohol og kokain virker nærmest som 2 modsætninger til hinanden. Man kan derfor indtage farlige mængder af begge uden at lægge mærke til det.

Man kan være i alvorlig fare for at få en alkoholforgiftning, når kokainens virkning aftager.

Kontakt os anonymt i dag

=