Hash problemer

Få professionel hjælp til dine eller en pårørendes problemer med hash

En hashafhængighed rammer ca. 10 % af dem som ryger hash. Der er derfor mange hashrygere, der oplever at have et problematisk forbrug. Problemer, som kan give negative konsekvenser og psykiske bivirkninger for den, der ryger hash. Derfor er det vigtigt at få hjælp og kognitiv terapi, hvis hashrygning påvirker din hverdag negativt.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med rådgivning, terapi og behandling af hashmisbrug. Vi hjælper også pårørende med familiesamtaler og undervisning. Vi har mere end 25 års erfaring med misbrugsbehandling og hash bivirkninger.

Hvad sker der, hvis man ryger for meget hash?

Hvis man oplever problemer med hash og har røget hash i mange år, kan det have store konsekvenser for dig. Hvis man ryger for meget hash, kan det hurtigt udvikle sig til et misbrug eller en hashafhængighed.

Problemer med hash kan gå ud over skolegang, studie, arbejde, familieliv og ens udvikling generelt.

For meget rygning af hash kan komme med mange fysiske bivirkninger, og hvis man ryger jævnligt, vil det gå ud over ens hukommelse, koncentration og evne til at løse opgaver og problemer.

Man kan også risikere at få andre psykiske lidelser som f.eks. en såkaldt hash psykose.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, genindlægges med en ny psykose, og omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Man skal derfor tage det meget alvorligt og søge hjælp, når man oplever tegn og symptomer på et hashproblem eller misbrug.

Hvornår har man problemer med hash?

Hvis man oplever, at man ryger og indtager cannabis mere end tidligere, og at hashen begynder at fylde mere og mere, kan det være et problem og begyndelsen på et misbrug af hash.

Personer med hashproblemer og et stort forbrug af hash oplever ofte, at deres tanker begynder at kredse mere og mere om hash. Man oplever perioder, hvor man har en stor lyst til at ryge.

Hashen begynder at fylde mere og mere i ens liv, og mange begynder at planlægge weekender og hverdage efter, hvornår de skal ryge hash.

Hash begynder at få en mere dominerende rolle ens liv, og mange oplever flere humørsvingninger og dårligt humør. En klar indikator på, at man har et hashmisbrug er også, hvis man begynder at lyve om misbruget.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvad gør man, hvis man har problemer med hash?

Hvis man oplever problemer og negative konsekvenser som følge af et overforbrug eller misbrug af hash, er det vigtigt at søge professionel hjælp, behandling og afvænning.

Hvis man har et behandlingskrævende problem med hash, er det vigtigt at få hjælp og rådgivning til, hvilken behandling der vil være den bedste, så den rigtige hjælp kan blive sat ind med det samme.

Der findes mange personer i Danmark, som oplever problemer med hash, og man er langt fra alene. Der findes også rigtig mange unge mennesker, som har brug for behandling af hash misbrug.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med en helt uforpligtende og gratis forsamtale, hvor vi sammen laver en udredning og ser på misbruget omfang. Vi ser også på, hvilken behandling der vil være bedst.

Alt foregår i vores behandlingscenter og er helt anonymt og uden nogle former for registrering. Vi kan tilbyde flere forskellige former for behandling som f.eks. døgnbehandling eller ambulant hashbehandling.

 

I vores misbrugscenter kan vi hjælpe med behandling og hash afvænning, hvor vi gør brug af de mest optimale, effektive og evidens baserede behandlingsmetoder som:

  • Kognitiv adfærdsterapi

  • Forandringsopgaver

  • Foredrag

  • Undervisning

  • Gruppeterapi

  • Familiesamtaler

  • Familiebehandling

 

Vi hjælper hele familien til de bedste muligheder for et liv uden misbrug og alle de negative konsekvenser.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Pårørende til en med hash problemer

Hvis man som pårørende oplever, at en man har nær, har problemer med hash, kan man få hjælp og rådgivning her hos os. Vi er klar til at hjælpe med gode råd og vejledning.

Problemer med hash vil sjældent gå over af sig selv, og i de fleste tilfælde vil en professionel behandling være det rigtige at gøre, hvis man vil godt ud af misbruget og få hjælp til at undgå problemerne igen.

Kontakt os anonymt i dag