Opdateret 8. februar 2023 af Anders Nebelong

Abstinenskramper

Nogle alkoholmisbrugere oplever fysiske abstinenssymptomer som abstinenskramper, når de forsøger at stoppe med at drikke alkohol. Kramperne kan være så alvorlige, at alle muskler i kroppen kramper, hvilket kan være livstruende.

For at undgå ubehandlede abstinenssymptomer skal man gennemgå et afrusningsforløb samt supplerende behandling af svære abstinenser. Bliv klogere på abstinenskramper her.

abstinenskramper

Indholdsfortegnelse

Hvad er abstinenskramper?

Abstinenskramper er muskelkramper, som kan forekomme over hele kroppen, men vil ofte forekomme i benene.

De kan vise sig i forskellige grader, og vil ofte ledsages af fysiske abstinenssymptomer som hovedpine, svedeture og kvalme, og de kræver derfor, at man gennemgår ambulant afrusning.

Disse fysiske symptomer er tegn på, at kroppen har været vant til alkohol. Hvis man har haft et alvorligt alkoholmisbrug, kan ubehandlede abstinenssymptomer udvikle sig til delirium tremens, som er en alvorlig form for abstinenser.

Delirium tremens vil fremprovokere forbigående hallucinationer, hvor man ser ting, som ikke er der. Samtidig vil det føre til en voldsom tilstand af angst, uro, paranoia mv.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever kramper, da de kan være farlige og i mange tilfælde kræve abstinensbehandling og medicinsk afrusning.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan abstinensbehandling foregår:

OBS. Vores alkoholbehandling er tilpasset din hverdag, så du kan bo hjemme og gå på arbejde samtidig

Hvorfor opstår abstinenskramper?

Abstinenser opstår, fordi hjernen har været vant til at få alkohol i en periode grundet et stort alkoholforbrug eller en decideret afhængighed. Alkoholabstinenser viser sig i form af rystelser, indre uro, kraftige svedture, syner eller kramper.

Oplever man abstinenskramper, kan de i værste fald have døden til følge. Abstinenser kræver alkoholafvænning samt medicinsk behandling, så af afrusningsprocessen og afgiftningen bliver nemmere.

Af samme årsag er det svært at stoppe med at drikke alkohol, hvis man har opbygget en alkoholafhængighed, fordi det fremkalder svære abstinenssymptomer.

Abstinenskramperne opstår, fordi kroppen ikke får den mængde alkohol, som den er vant til. Det fører til en ubalance i kroppens kemiske systemer, som er fremtrædende i nervesystemet.

Kramper opstår i forbindelse med alkoholabstinenser, men kan også blive forårsaget af misbrug af stoffer og medicin.

Det er vigtigt at søge hjælp og påbegynde behandling, før du på egen hånd vælger at nedtrappe eller stoppe dit misbrug, da abstinenser kan være farlige og resultere i dødsfald.

Hvor længe varer abstinenskramper?

Varigheden af abstinenskramper kan variere afhængigt af en række faktorer. Varigheden afhænger af, hvilken type stof der er udviklet et misbrug eller en afhængighed af, samt hvor meget kroppen har været vant til at indtage.

Herudover har en persons reaktion på stoffet indflydelse på varigheden. Kramper kan begynde inden for få timer, efter stoffet er stoppet og kan vare i et par dage til flere uger.

I nogle tilfælde kan kramper være kortvarige, mens de i andre tilfælde kan være langvarige og kræve abstinensbehandling og/eller indlæggelse, da de kan være livstruende.

Typisk indtræder selve abstinensfasen inden for de første 6-24 timer. Abstinenserne varer for de fleste mellem 1-3 døgn, og det er ikke alle, der oplever abstinenser og psykiske symptomer, ligesom der er stor forskel i styrken på abstinenserne.

alkoholabstinenser

Hvordan forebygger man abstinenskramper?

Det er altid en god idé at kontakte egen læge eller et misbrugscenter, før man stopper med at drikke alkohol. Ofte vil der være behov for afrusning og medicinsk behandling i form af abstinensmedicin og beroligende medicin.

Ubehandlede abstinenssymptomer kan gøre, at misbrugeren vender tilbage til sit misbrug, fordi det bliver uoverskueligt og angstprovokerende at stoppe på grund af abstinenserne.

Et behandlingskrævende alkoholmisbrug er ikke alene et skadeligt forbrug af alkohol. Faktisk handler det i højere grad om den sociale adfærd i forbindelse med misbruget.

Det er ikke nok at have viljen til at stoppe, men kræver behandling til at komme ud af et alkohol- eller stofmisbrug.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.