Hvad er anonyme alkoholikere? AA og de 12 trin

Hvad er AA, og hvordan kan de hjælpe mig eller en, jeg har kær?

Anonyme alkoholikere er et frivilligt, verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder fra alle samfundslag, som mødes for at opnå og vedligeholde deres ædruelighed.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent.

AA klarer sig økonomisk gennem frivillige bidrag.

Hvad er anonyme alkoholikere?

Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem, og igennem alkoholrådgivning hjælpe andre til at komme sig ud af alkoholisme.

AA er en forkortelse for Anonyme alkoholikere, og er et frivilligt fællesskab for mænd og kvinder, som ønsker at leve et liv uden et alkoholmisbrug.

Et ønske om at holde op med at drikke er det eneste, der kræves for at blive medlem.

Anonyme alkoholikere klarer sig selv gennem egne frivillige bidrag, og det er fuldstændig gratis at være medlem af AA. Anonyme alkoholikere findes i langt de fleste lande.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Filosofien bag AA og de tolv trin

I tiden før AA fandtes ingen virksom hjælp eller behandling for alkoholisme eller afhængighed.

I overvejende grad blev det betragtet som et moralsk problem, hvor man antog, at den ramte havde viljestyrke som en regnorm, bare skulle tage sig sammen og få sat proppen i flasken.

Bill havde været ædru i 5 måneder og var på forretningsrejse i Akron, Ohio, da han pludselig blev overmandet af pessimisme og en trang til at drikke sine sorger bort.

Men i stedet for at gå ind på hotelbaren og begynde at drikke, gav han sig til at ringe i en søgen efter en alkoholiker, han kunne hjælpe.

Ad skæbnens omveje kom han i kontakt med prædikanten Rev. Tunks, som satte ham i forbindelse med Anne Smith, der var gift med Dr. Bob, som var kirurg og håbløs alkoholiker.

Han lod sig modvilligt overtale af sin kone til at prøve at tale med Bill.

Han havde afsat et kvarter, men der kom til at gå mange timer, før de skiltes. Begge indså, at de havde et fælles grundlag, som de ville prøve på andre.

De havde begge gået til møder i Oxford gruppebevægelsen, som også gav inspiration til det, vi i dag kender som Anonyme Alkoholikere.

Bill forblev ædru efter mødet, mens dr. Bob tog endnu et tilbagefald 10. juni 1935. Efter den dag forblev han ædru, og det regnes som AA’s “fødselsdag”.

På den måde opstod Anonyme alkoholikere, og fællesskabet spredte sig fra Akron, Ohio til hele verden:

 • AA findes i dag i ca. 180 nationer verden over
 • AA litteratur er oversat til mere end 100 sprog
 • AA’s medlemskab er på verdensplan anslået til over to millioner
 • Der er mere end 118.000 AA grupper over hele verden
 • I Danmark er der i dag over 400 AA møder om ugen

 

AA programmet har vist sig så effektivt, at der findes 12-trins grupper for stort set alt. Programmet har vist sig at kunne hjælpe alle, der er interesserede i at gøre noget ved deres problem.

Anonymiteten hos AA

Anonymiteten er grundlaget for AA. Det sørger for, at fællesskabet lader sig lede af principper og ikke personer.

I AA fællesskabet er alle ligestillede. Anonymiteten er en sikkerhed for, at alle medlemmer i AA frit kan dele og fortælle ærligt om deres problemer.

Anonymiteten sikrer, at alle kan føle sig velkomne i AA, og at alle kan deltage på lige fod. I AA er alle mennesker velkommen uanset køn, alder, hudfarve, titel osv.

Alle kan deltage, og hvem og hvad der bliver sagt, delt og hørt på møderne, forbliver på møderne. Eneste krav er, at man skal have et ønske om at holde op med at drikke på vejen tilbage til et normalt liv.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan bliver man medlem af AA?

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent.

AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

De 12 trin i anonyme alkoholikere

De 12 trin er fundamentet for den personlige helbredelse i Anonyme alkoholikere. For at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse trin.

Principperne, der udtrykkes, er universelle og anvendelige for enhver, uanset personlig tro.

Anonyme alkoholikere stræber efter en stadig dybere forståelse af disse trin (principper), og som medlem beder man om visdom til at gøre brug af principperne i det daglige liv:

De 12 principper er: 

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vort liv
 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage
 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – Gud sådan som vi opfattede Ham
 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter
 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vores fejl
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre
 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den
 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.

 

Kilde: AA

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Genopbygning af et godt liv med anonyme alkoholikere

AA er et netværk af ædru og tørlagte alkoholikere og mennesker, der har et ønske om at blive ædru. Her deles erfaringer om styrke, tro og håb.

Som medlem af AA, hvilket er helt gratis, kan du få støtte og hjælp til at forblive ædru. AA giver hjælp til selvhjælp gennem erfaring fra andre ædru alkoholikere.

Mange ædru alkoholikere i AA oplever at få mange venskaber. Der findes mange møder hver dag.

Se mødeliste her.

Mere information

Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp
(Link til NA – Narcotics Anonymous Danmark)

Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp
(Link til AA – Anonyme Alkoholikere)

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Kontakt os anonymt i dag

=