Opdateret 16. marts 2023 af Anders Nebelong

Anonyme alkoholikere

Anonyme alkoholikere er et frivilligt, verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder fra alle samfundslag, som mødes for at opnå og vedligeholde deres ædruelighed.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent, da AA klarer sig økonomisk gennem frivillige bidrag.

Læs mere om AA og de 12 trin her.

anonyme alkoholikere

Indholdsfortegnelse

Hvad er anonyme alkoholikere?

Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig ud af alkoholisme.

AA er en forkortelse for Anonyme Alkoholikere, og er et frivilligt fællesskab for mænd og kvinder, som ønsker at leve et liv uden et alkoholmisbrug. Et ønske om at holde op med at drikke er det eneste, der kræves for at blive medlem.

Anonyme alkoholikere klarer sig selv gennem egne frivillige bidrag, og det er gratis at være medlem af AA. Anonyme alkoholikere findes i langt de fleste lande i verden.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan alkoholbehandling foregår:

OBS. Vores alkoholbehandling er tilpasset din hverdag, så du kan bo hjemme og gå på arbejde samtidig

Filosofien bag AA og de tolv trin

Før AA fandtes der ingen behandling for alkoholisme eller afhængighed. I overvejende grad blev det betragtet som et moralsk problem, hvor man antog, at den ramte havde viljestyrke som en regnorm.

Bill havde været ædru i 5 måneder og var på forretningsrejse i Ohio, da han blev overmandet af en trang til at drikke sine sorger bort. Men i stedet for at begynde at drikke, ringede han efter en alkoholiker, han kunne hjælpe.

Ad skæbnens omveje kom han i kontakt med prædikanten Rev. Tunks, som satte ham i forbindelse med Anne Smith, der var gift med Dr. Bob, som var håbløs alkoholiker. Han lod sig modvilligt overtale af sin kone til at prøve at tale med Bill.

Bill og Dr. Bob indså, at de havde et fælles grundlag, som de ville prøve på andre. De havde begge gået til møder i Oxford gruppebevægelsen, som gav inspiration til det, vi i dag kender, som Anonyme Alkoholikere.

Bill forblev ædru efter mødet, mens dr. Bob tog endnu et tilbagefald 10. juni 1935. Efter den dag forblev han ædru, og det regnes som AA’s “fødselsdag”.


På den måde opstod Anonyme alkoholikere:

 • AA findes i dag i ca. 180 nationer verden over

 • AA litteratur er oversat til mere end 100 sprog

 • AA’s medlemskab er på verdensplan anslået til over to millioner

 • Der er mere end 118.000 AA grupper over hele verden

 • I Danmark er der i dag over 400 AA møder om ugen

AA programmet har vist sig så effektivt, at der findes 12-trins grupper for stort set alt.

anonyme alkoholikere

Anonymiteten hos AA

Anonymiteten er grundlaget for AA. Det sørger for, at fællesskabet lader sig lede af principper og ikke personer. I AA er alle ligestillede. Anonymiteten er en sikkerhed for, at alle medlemmer i AA frit kan dele og fortælle ærligt om deres problemer.

Anonymiteten sikrer, at alle kan føle sig velkomne i AA, og at alle deltagere er på lige fod. I AA er alle mennesker velkommen uanset køn, alder, hudfarve, titel osv.

Alle kan deltage, og hvem og hvad der bliver sagt, delt og hørt på møderne, forbliver på møderne. Eneste krav er, at man skal have et ønske om at holde op med at drikke på vejen tilbage til et normalt liv.

Hvordan bliver man medlem af AA?

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent.

AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

De 12 trin i anonyme alkoholikere

De 12 trin er fundamentet for den personlige helbredelse i anonyme alkoholikere. For at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse universelle og anvendelige trin:

 

De 12 principper er: 

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for at drikke alkohol

 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage

 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg

 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt

 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl

 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter

 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vores fejl

 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle

 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre

 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks

 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den

 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde

 

Kilde: AA

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Genopbygning af et godt liv med anonyme alkoholikere

AA er et netværk af ædru og tørlagte alkoholikere og mennesker, der har et ønske om at blive ædru.

Her deles erfaringer om styrke, tro og håb. Som medlem af AA, hvilket er helt gratis, kan du få støtte og hjælp til at forblive ædru. AA giver hjælp til selvhjælp gennem erfaring fra andre ædru alkoholikere.

Mange ædru alkoholikere i AA oplever at få mange venskaber. Der findes mange møder hver dag.

Se mødeliste her.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.