Opdateret 14. april 2023 af Anders Nebelong

Hvor længe er kokain i blodet?

Kokain er en potent og vanedannende stimulant, der har en hurtig virkning på hjernen og kroppen.

Mens nogle mennesker kan bruge kokain uden at opleve alvorlige bivirkninger, kan det forårsage sundhedsmæssige problemer og afhængighed hos andre. Men hvor længe er kokain i blodet? Det får du svar på her.

hvor længe er kokain i blodet

Indholdsfortegnelse

Hvor længe er kokain i blodet?

Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid der går, før kokain er ude af kroppen. Man kan teste for kokain gennem spyt, urin samt via blodprøver, og de forskellige metoder har varierende sporingstider.

Det siger dog ikke noget om, hvor længe kokainen rent faktisk er i blodet.

Samtidig kan sporingstiden variere afhængigt af flere faktorer. Eksempelvis spiller mængden af kokain, samt hvor hyppigt man indtager kokain, en rolle i forhold til, hvor længe kokainen er i kroppen.

Herudover er faktorer som alder og vægt også afgørende i forhold til, hvor længe kokainen kan spores.

Se filmen, hvor behandlingsansvarlig, Anders Nebelong, fortæller om, hvordan misbrugsbehandling foregår:

Hvordan påviser man kokain i blodet?

Der er forskellige former for tests, som kan påvise, om der er kokain i blodet.

Er der tale om en urintest, så vil som udgangspunkt sporingstiden minimum vare i 1-4 timer, mens den maksimale sporingstid er 1-3 dage, afhængigt af hvilken test der bliver anvendt.

En spyttest vil have en minimum sporingstid på 1 time, mens den maksimale er 1-2 dage.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er flere faktorer, som er afgørende for, hvor lang tid kokain kan spores i blodet. Det samme gør sig i øvrigt gældende med andre former for narkotika.

Som nævnt, er det afgørende, hvor meget kokain, der er indtaget, samt hvor hyppigt personen indtager kokain, ligesom testens grænseværdier også har betydning.

Det vil være nemmere at påvise, at en person, som har et dagligt indtag af kokain, har indtaget kokain via en test.

Derimod vil det være sværere at påvise, at en person, som har et sporadisk indtag af kokain, har indtaget stoffet via en narkotest. Jo mere kokain, der er indtaget, desto længere tid kan det spores i kroppen.

kokain i blodet

Hvordan virker kokain?

Kokain giver en intens rus, som på mange måder minder om den rus, man får, når man indtager amfetamin.

Kokain virker stimulerende på centralnervesystemet, og man bliver derfor opkvikket og får mere energi efter indtagelse af kokain. Både puls, blodtryk og kropstemperatur stiger, og vejrtrækningen bliver hurtigere.

Personen, der har indtaget kokain, vil føle sig mere energisk, selvsikker og udadvendt. Samtidig vil man ikke mærke sult, tørst eller træthed, hvilket betyder, at man kan være vågen i længere tid, end man normalt ville kunne.

Ofte vil der komme en nedtur, når rusen sænker sig, og det fører typisk til, at man indtager mere kokain.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Konsekvenser af kokainmisbrug

Kokainbrug kan have en række alvorlige konsekvenser på både kort og lang sigt.

Kortvarige konsekvenser ved indtagelse af kokain kan blandt andet vise sig i form af hyperaktivitet, søvnløshed, angst, paranoia, og forhøjet risiko for hjerteanfald og slagtilfælde. Når rusen har lagt sig, vil de fleste også opleve at blive nedtrykte.

Kroniske misbrugere, som indtager kokain hyppigt, kan opleve mere alvorlige sundhedsmæssige problemer – f.eks. afhængighed, depression, søvnløshed, hjertesygdomme, slagtilfælde, nedsat immunforsvar og infektionssygdomme.

I grove tilfælde kan det føre til abstinenser, hvis en kokainmisbruger forsøger at stoppe.

Et kokainmisbrug kan også have negative konsekvenser for ens sociale og økonomiske situation.

Personen, der har et misbrug, kan have svært ved at passe sit arbejde eller uddannelse, og samtidig vil et misbrug ofte medføre en række økonomiske konsekvenser, fordi der er høje udgifter forbundet med at indtage kokain jævnligt.

Herudover kan kokainbrug have alvorlige konsekvenser for ens personlige liv og relationer, da det kan føre til adfærdsproblemer og problemer med relationer til venner og familie.

Det er derfor vigtigt at søge hjælp og behandling, hvis man har problemer med kokainbrug eller afhængighed.

Kontakt os anonymt i dag

Picture of Lars Jensen

Lars Jensen

Lars Jensen er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger,men er nu ædru.