Opdateret 15. marts 2023 af Anders Nebelong

Kokain

Kokain er et af de mest udbredte kunstigt fremstillede stoffer i Danmark og i hele verden. Kokain virker stimulerende og er et meget afhængighedsskabende stof.

Et langvarigt misbrug af det stimulerende og euforiserende stof kan udvikle alvorlige psykiske symptomer som f.eks. angst, søvnløshed og paranoid psykose.

Stoffet har mange navne som f.eks. coke, sne, crack, en snitte, en streg, en bane og mange flere. Et misbrug af kokain vil ofte være et behandlingskrævende problem, som kræver professionel hjælp at komme ud af.

kokain

Indholdsfortegnelse

Hvad er kokain?

Kokain er et centralstimulerende, euforiserende og lokalbedøvende stof, som virker ved at øge niveauet af dopamin i hjernens belønningscenter. Kokain kommer fra Sydamerika og bruges pga. den euforiserende virkning.

Brugen af kokain er stigende blandt unge mennesker i Danmark.

SST’s rapport Narkotika på Gadeplan viser, at kokain i 2018 stod for 73 % af de stoffer, som blev konfiskeret i pulverform på gaden. Tal fra kokainprøver viser, at renheden af kokain fra 2014-2018 er steget.

På gadeplan bliver kokain solgt i 2 former; i pulverform, som ofte sniffes, og rene kokainkrystaller, som også kaldes crack.

Se filmen, hvor behandlingsansvarlig, Anders Nebelong, fortæller om, hvordan misbrugsbehandling foregår:

Hvad er kokain lavet af?

Kokain udvindes af bladene fra kokaplanten, som kommer fra Sydamerika. Disse blade blev bl.a. brugt af indianere til at modvirke træthed og højdesyge.

Kokaplanten har været dyrket i Colombia, men også i flere andre lande i Sydamerika, i næsten 4.000 år.

Der findes ca. 250 arter af busken. For mange blev planten set som nærmest guddommelig, fordi man oplevede mindre træthed, mere energi, øget selvtillid og mindre sult.

Størstedelen af høsten sælges videre til illegale laboratorier, der udvinder kokainen og gennem en kemisk proces omdanner det til et hvidt saltkrystal. Saltkrystallet hedder kokainhydroklorid og består af 30-40 % rent kokain.

Der findes flere typer af kokain, og under fremstillingen bliver der brugt forskellige kemikalier og beroligende stoffer.

Hvordan laver man kokain?

Efter kokainbladene er blevet høstet og tørret, kommer bladene igennem en proces, hvor de bliver tilsat nogle forskellige kemikalier. Det kan være kemikalier som benzin, petroleum eller svovlsyre.

Herefter bliver stoffet blandet op med andre produkter, som koffein og sukkerarter. Der er fundet mange andre farlige produkter, som er blevet brugt til at blande kokain op med. 

Det drejer sig om tilsætningsstoffer som Levamisol, et ormemiddel, som kan have mange uheldige bivirkninger, Phenacetin, som er et smertestillende tilsætningsstof, og Procain, et lokalbedøvende stof. 

Der er også brugt andre farlige stoffer som bl.a. rottegift.

kokain

Hvad koster kokain?

Kokain er blevet et af de mest udbredte stoffer i nattelivet. Hvor stoffet for år siden kunne koste op til 2.000 kr. for et gram, kan man i dag få det helt ned til 500 kr.

Så, hvor stoffet før primært fandtes blandt jetsettet, er det nu nede i en prisklasse som gør, at det er langt mere tilgængeligt for flere at indtage kokain.

Stoffet er især farligt i forbindelse med fest eller sociale arrangementer, hvor der er også er alkohol involveret, da kokain virker modsat hinanden.

Hvordan indtages kokain?

Kokain er et hvidt pulver, man kan sniffe eller injicere. Der findes også kokainpasta og crack, man kan ryge, hvilket er udbredt blandt de hårdest belastede narkomaner med et kokain misbrug. Ved rygning og injektion opnår man et kortvarigt sus.

Virkningen – uafhængigt af indtagelsesmåden – er eufori, forbedret humør, øget selvtillid og hurtigere reaktioner samt undertrykkelse af søvntrang og appetit.

Rusen vil vare ca. 1 time. Kokain tages ofte i perioder fra timer op til flere dages varighed. Dette afløses andre perioder, hvor man restituerer og derfor er stoffri. 

På grund af den korte virkningstid kan nogle mennesker have behov for at tage kokain mange gange i døgnet. Det gør brugen af stoffet meget hektisk og meget dyr.

Stoffet kan medføre dødelig forgiftning og man kan udvikle alvorlige psykiske symptomer.

Kokain virkning

Kokain er et stimulerende og euforiserende stof, der har samme virkning og bivirkninger som amfetaminVirkningstiden af rusen er dog væsentligt kortere, og som oftest ikke meget mere end en time.

Stoffet udløser et stof i hjernen, som hedder dopamin (en slags lykkestof). Når man sniffer kokain bliver der frigivet store mængder dopamin, hvilket giver en overvældende følelse af glæde og eufori. 

Denne følelse vil ofte få førstegangsbrugere til at vende tilbage til kokainen og bruge det igen og igen.

 

 

Første fase

Dette er “suset”, som indtræder få minutter efter man indtager stoffet. Tilstanden er præget af kraftig eufori, øget selvtillid og en stærk lystfølelse. Nogle bliver ophidsede. 

Efter kun få minutter går denne hurtige rusoplevelse væk, og nu indtræder den næste fase.

 

 

Anden fase

I denne fase bliver man “høj” af kokainen. Der er tale om psykisk velvære, men ikke helt på samme niveau og intensitet som under suset. Personen vil typisk føle sig vågen, frisk, snakkesalig og idérig.

Kokain nedsætter hjernens funktion. Sult og søvnbehov bliver undertrykket, når man tager stoffet. Her ses store pupiller og adfærd som f.eks. generthed og social hæmning ophæves til en vis grad.

Man får en følelse af kontrol på en behagelig måde. Man kan også blive ophidset, vred, ty til vold og anden tragisk adfærd. Kokainbrugeren vil være høj i cirka en time, hvorefter abstinenserne begynder at melde sig.

 

 

Tredje fase

Efter kun 1 time ca. begynder abstinenserne.

Personen føler sig her typisk rastløs, irritabel, voldelig adfærd, angst, vred, nedtrykt og i nogle tilfælde deprimeret. Disse symptomer vil ofte udløse trangen til igen at indtage kokain og derved øge ens kokaintolerans.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kokain bivirkninger

Når man indtager små eller store doser kokain, skader man sin krop – både psykisk og fysisk.

 

De psykiske bivirkninger vil typisk være:

 • Søvnløshed, søvnbesvær og søvnforstyrrelser

 • Sygelig mistænksomhed

 • Angst

 • Irritation og voldelig adfærd

 • Vrangforestillinger

 • Paranoid

 • Depression

 • Manglende sexlyst

 

De fysiske bivirkninger vil typisk være:

 • Blodpropper i hjertet

 • Blodpropper i hjernen

 • Forstyrrelser i hjerterytmen

 • Åndedrætsbesvær hypertermi (voldsomt forøget legemstemperatur)

 • Hjerneblødning

 • Epileptiske anfald

 • Appetitten påvirkes – man mærker ingen sult

 • Efterhånden ødelægge næsens slimhinder

Hvilke abstinenser har kokain?

Typiske symptomer på kokainabstinenser er:

 • Dyb og voldsom trang

 • Depression og andre psykiske udfordringer

 • Irritabilitet

 • Depression

 • Modløshed

 • Træthed

 • Utilpashed og uro

 • Søvnløshed

 • Mareridt og voldsomme drømme

 • Man kan også risikere at få en stofpsykose med hallucinationer og vrangforestillinger

Kokain afhængighed

Kokain kan give et sus eller en rus, som vil føles helt fantastisk.

En følelse af “at kunne gå på vandet” med selvtilfredshed og stort velbehag. Stoffet booster vores belønningssystem ved at frigive store mængder dopamin. Man vil derfor få en overvældende følelse af lykke og velbehag.

Når man kunstigt booster sit belønningssystem og frigiver store mængder dopamin, sker der en kemisk reaktion i hjernen. Det påvirker nerver, sanser og receptorer.

Kokain vil nu være en af de eneste måder, hvorpå man kan få udløst dopamin igen. Man vil på mange måder føle sig deprimeret eller nedtrykt, indtil der igen tages kokain.

Stoffet påvirker hjernen for altid og kan også have mange andre bivirkninger. Ens hukommelse vil aldrig glemme suset eller den gode rus fra kokainen.

Behandling af kokain misbrug

Hvis man oplever kontroltab, magtesløshed, abstinenser eller andre negative bivirkninger, er det vigtigt at søge hjælp. Det er vigtigt at få hjælp til afvænning og behandling så tidligt som muligt.

Du kan ringe til vores misbrugscenter på 9340 4567 og få hjælp og rådgivning om kokainmisbrug, hashmisbrug, stofmisbrug og alkoholmisbrug.

Kontakt os anonymt i dag

Picture of Lars Jensen

Lars Jensen

Lars Jensen er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger,men er nu ædru.