Alkoholforbrug - Hvornår har du et overforbrug?

Hvornår bliver et alkoholforbrug til et overforbrug og et alkoholproblem?

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 585.000 danskere har et skadeligt overforbrug af alkohol. 

Altså et decideret alkoholforbrug, der har udviklet og vokset sig til et alkoholproblem.

Dertil anslår Sundhedsstyrelsen også, at ca. 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

Få råd og vejledning hos A Misbrugsbehandling. 

Hvad er et normalt alkoholforbrug?

Det gennemsnitlige alkoholforbrug (2018) for voksne danskere (+15 år) er 9,1 liter ren alkohol pr. år svarende til knap 2 genstande dagligt.

 

I en rapport fra Sundhedsstyrelsen om danskernes alkoholvaner fra 2008 skønnes det, at:

 • 860.000 danskere drikker over genstandsgrænserne
 • 585.000 har et skadeligt forbrug
 • 140.000 er alkoholafhængige

 

Er det så et normalt forbrug af alkohol eller er der tale om et alkoholmisbrug?

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør et maksimalt alkoholforbrug ligge på:

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Højst 10 genstande om ugen
Højst 4 genstande på samme dag.

Lad være med at drikke alkohol.

Lad være med at drikke alkohol.

Vær forsigtig med at drikke alkohol.

Hvad er et overforbrug af alkohol?

Hvis du over en længere periode drikker flere genstande end de anbefalede 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd om ugen, så har du et overforbrug af alkohol.

Disse genstandsgrænser er sat og anbefalet på baggrund af flere undersøgelser, hvor man har set på, hvilken sammenhæng der er mellem folks sygdomme og deres alkoholforbrug.

Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger. Det vil betyde, at visse personer vil tage skade af et langt mindre forbrug, mens andre kan tåle at drikke mere, end de genstandsgrænser der anbefales.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvad er et alkoholproblem?

Alkoholproblemer kan have forskellige sværhedsgrader.

 

Et stort alkoholforbrug er defineret ved et forbrug på mere end:

 • 14 genstande pr. uge for kvinder
 • 21 genstande pr. uge for mænd

 

Et større alkoholforbrug kan føre til mere end 200 fysiske og psykiske sygdomme og kaldes derfor ofte også et risikofyldt forbrug af alkohol.

Et skadeligt forbrug er et alkoholforbrug, der er så stort, at det har medført alkoholskader.

Når man er alkoholafhængig, har man ikke kontrol over sit forbrug af alkohol. Afhængighed vil blandt andet indebære ubehagelige og i værste fald livstruende abstinenser, når man forsøger at holde op med at drikke.

Et alkoholproblem er ikke et personligt problem. Det påvirker forholdet til ens familie, venner og kolleger og fører til ensomhed.

Alkoholafhængighed har som ofte rigtig mange sociale konsekvenser med risiko for at miste arbejde, blive skilt og føre til dårlig økonomi.

Alle mennesker kan udvikle alkoholafhængighed, hvis alkoholforbruget er stort og varer i længere tid. Arvelighed spiller også ind på, hvor hurtigt man udvikler afhængighed.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Tegn på et alkohol overforbrug eller alkoholproblem

Der findes flere forskellige tegn og symptomer på alkoholisme, eller alkoholoverforbrug, men alligevel oplever vi at mange har svært ved selv at afgøre, om de har et for stort alkoholforbrug.

 

Hvis du også er i tvivl, kan du stille dig selv disse spørgsmål:

 • Føler du selv, at du har et for stort alkoholforbrug – overvejer du ofte på at skære forbruget ned?
 • Drikker du mere end det, du har planlagt? Har du svært ved at kontrollere dit alkoholforbrug, når du først er startet med at drikke?
 • Bliver dit alkoholforbrug påtalt af dine nærmeste, giver de udtryk for bekymring? Eller synes de, at du drikker for meget?
 • Oplever du eller har du oplevet blackouts, hvor du ikke kan huske ting, fra da du var beruset? Det kan være alt fra få minutter til hele aftener.
 • Forsøger du at skjule dit alkoholforbrug for dine nærmeste?
 • Er du ofte uoplagt, fordi du har drukket dagen i forvejen?

 

Hvis du kan genkende nogle af disse tegn og symptomer, har du højst sandsynligvis et for stort forbrug af alkohol og kan have brug for alkoholafvænning og professionel alkoholbehandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Mere information

Kontakt os anonymt i dag