Foredrag om misbrug

Forebyggende foredrag og undervisning til virksomheder og skoler

Få indblik i et liv med misbrug i familien og hvilke konsekvenser, der ofte kommer ud af det. Vi holder foredrag for virksomheder, skoler og privat. 

Vi er professionelle og alle tidligere misbrugere. Vi har mange års erfaring med foredrag om misbrug.

Vi tilpasser foredraget til din virksomhed, skole og arrangement.

Priser på foredrag fra kun 5.000,- kr. Skoler betaler aldrig mere end 5.000,- kr. + transport (udenfor Storkøbenhavn). 

Foredrag om unge og misbrug af stoffer og alkohol

Vores foredrag om misbrug til virksomheder kan inspirere, forebygge og motivere alle deltagere.

Vi holder disse foredrag på både skoler, i virksomheder og ved private arrangementer: 

 • Vi tilpasser naturligvis vores foredrag om misbrug, så det passer til jeres behov.
 • Vi er alle tidligere misbrugere, og vi arbejder dagligt med misbrugsbehandling og afhængighed.
 • Vi er eksperter inden for misbrug og forandring af vaner og adfærd.
 • Vi har en enorm stor viden om emnet misbrug og afhængighed.
 • Vi har også god erfaring med at være til rådighed i noget tid efter foredraget.

Vores foredrag om misbrug handler ikke kun vores egen historie.

Et godt foredrag til skoler og virksomheder kan handle om:

 • Hvad er et misbrug
 • Hvornår ved man at man har et misbrug
 • Hvordan får man hjælp til misbrug
 

Og om sygdommen misbrug og afhængighed, som er anerkendt af WHO:

 • Et misbrug fra start til slut
 • Negative konsekvenser ved et misbrug – fysisk og psykisk
 • Hvordan kommer man bedst ud af et misbrug – uanset om det er stort eller lille
 

Det er meget forebyggende og enormt virksomt, men hjælper også dem, som måske har problemer selv eller som pårørende.  

Vi er alle selv tidligere misbruger og det har ofte en stor positiv effekt på dem der skal modtage budskabet.

Vi hjælper med fakta og vigtig viden om misbrug, som f.eks.:

 • Unge og deres misbrugsvaner
 • Hvordan påvirker et misbrug os fysisk og psykisk?
 • Hvordan man ved, om man har et misbrug af alkohol eller andre stoffer?
 • Forebyggelse
 • Hvilke konsekvenser kan et misbrug af stoffer have nu, og senere i livet
 • Sygdommen afhængighed
 • Familie og pårørende til en misbruger
 • Hvordan får man hjælp til et stofmisbrug, alkoholmisbrug eller en afhængighed
 • Hvordan kan må få et godt liv uden alkohol og andre stemningsændrende stoffer?
 • Inspiration og konkrete redskaber der virker forebyggende og som også hjælper pårørende og andre alkoholikere
 

Vores foredrag er til skoler og virksomheder. Igennem disse foredrag kan vi inspirere og motivere alle deltagere og medarbejdere, som samtidig får vigtig information og viden om misbrug, stoffer og alkohol.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi også foredrag om alkohol og alkoholisme og hjælp til at udarbejde en komplet misbrugs- og alkoholpolitik på arbejdspladsen.

Vi er alle selv ædru alkoholikere og tidligere misbrugere. Vores historier handler om meget mere end kun alkohol og stofmisbrug.

De handler også om:

 • Motivation og viljestyrke
 • Mod til forandring
 • Ændring af vaner og adfærd
 • Konsekvenser
 • Selvindsigt i tanker, følelser og adfærd
 • Magtesløshed
 • Skyld og skam
 • Savn og afmagt
 • Selvværd og selvtillid
 • Isolation og ensomhed
 • Kamp og overlevelse
 • Vejen tilbage til livet
 • .. og meget mere
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvorfor bliver nogle mennesker misbrugere?

Hash, kokain, alkohol og andre stoffer er desværre nemt tilgængeligt mange steder i Danmark. Specielt stoffer kan være farlige, og når først misbruget har taget fat, kan det være svært at blive stoffri igen.

Fire ud af fem voksne danskere drikker alkohol i løbet af et år. Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for pårørende.

Stoffer og alkohol kan have store konsekvenser:

 • I 2018 døde 252 personer som følge af narkotika
 • Man estimerer at ca. 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
 • 3.000 dødsfald om året relateres til alkohol
 • Alkohol er et kræftfremkaldende stof
 • Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme
 • Ca. 122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer

Følgevirkninger for børn i misbrugsfamilier

Der kan være rigtig mange følgevirkninger af at vokse op i en familie med misbrug. Det er meget forskelligt, hvordan det påvirker hvert enkelt barn.

Mange forskellige faktorer kan spille ind her:

 • Er der opmærksomhed og hjælp fra andre i familien?
 • Er det kendt i skolen?
 • Er der hjælp fra nære relationer eller andre?
 • Kommer der aktivt hjælp udefra som f.eks. fra TUBA eller andre instanser?
 • Hvor ressourcestærk er familien?
 • .. og meget mere.

 

Alt efter den daglige trivsel, læring, udvikling og opvækst, kan der være følgevirkninger, som ses her og nu og på den længere bane.

Det kan være følgevirkninger, som kan være meget forskellige, og som kan komme til udtryk både som fysiske, psykiske sociale og kognitive problemer.

Her kan blandt andet være tale om:

 • Psykosociale problemer
 • Depression og ensomhed
 • Udvikling af eget misbrug
 • Øget udsathed for overgreb og vold
 • Adfærdsproblemer
 • Ustabil skolegang og/eller manglende udbytte af skolegang
 • Posttraumatisk stress
 • Manglende uddannelse
 • Arbejdsløshed

 

Kilder: M. Christoffersen, Danmark i 1966. Ugeskrift for Læger 166/41, 4. oktober 2004, m.fl. og Rambøll, 2016

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=