Alkohol bivirkninger

Hvilke bivirkninger kan være forbundet med alkohol ?

Et alkoholforbrug vil altid være forbundet med en risiko for bivirkninger. Dog kan man minimere sin helbredsrisiko, hvis man holder sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 • Maks. 10 genstande om ugen
 • Maks. 4 genstande samme dag
 • Drik aldrig alkohol, hvis du er under 18 år, prøver at blive gravid, er gravid eller ammer.
 • Ældre bør være varsomme med indtag af alkohol og helst ikke drikke mere 2 genstande ved samme begivenhed.

Alkohol påvirker ens liv og omgivelser

Brug af alkohol er for mange forbundet med hygge, sociale begivenheder, fest og sjov og meget andet. Med andre ord er alkohol for mange forbundet med positive oplevelser og ikke negative.

Men der er også mange negative bivirkninger ved alkohol selv i små mængder.

Hvis man har et stort forbrug af alkohol, vil man være i risiko for at udvikle mere end 200 sygdomme og medicinske tilstande. 

Så det kan betale sig at “drikke med måde”  eller helt undgå alkohol, det er nemlig et giftstof.

Hvordan virker alkohol på krop og sind?

Når man drikker alkohol, er den direkte virkning typisk:

 • Ens sindsstemning bliver forstærket
 • Koncentrationsevnen bliver mindre
 • Ens balance bliver påvirket
 • Korttidshukommelsen bliver dårligere
 • Evnen til at lære nye ting bliver nedsat
 • Mindre kritisk sans
 • Øget impulsivitet og større aggressivitet
 • Virkningen af alkohol vil være forskellig og ændre sig, alt efter hvor meget alkohol du har i blodet.

 

Promilleguide:

Ved 0,2-0,5 promille vil der opstå en følelse af at være let påvirket.

Denne promille vil være angstdæmpende, og man vil være mere risikovillig, samt tænke mindre kritisk.

Hvis humøret er godt, vil det blive løftet endnu mere, men det kan også forstærke den anden vej. Hvis man f.eks. er nedtrykt, vil man ofte blive endnu mere nedtrykt.

Her begynder man at tilsidesætte værdier og smider mange af sine hæmninger. Man kan føle træthed og sløvhed, og ens evne til at bedømme vil blive nedsat.

Giften fra alkoholen påvirker ens hjerne, balancen bliver dårligere, man snøvler og vil have en begyndende og tiltagende kvalme.

Man har meget svært ved at styre balance og bevægelser.

Ens hukommelse bliver kraftigt nedsat, og man er i risiko for bevidstløshed og komme i hypnotisk tilstand.

Her vil der være en tiltagende bedøvelse, bevidstløshed eller koma.

 

Dette er en dødelig dosis. Risikoen for at dø er 50 %.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Alkohol bivirkninger ved et lille alkoholforbrug

Er det sundt at drikke alkohol?

Forskning viser, at et meget lille alkoholforbrug kan have nogle positive effekter med sig.

F.eks. kan det reducere risikoen for hjertesygdo, men der tales her om et indtag af alkohol på ca. 1/2 genstand (altså 5 gram alkohol) om dagen.

Ved et forbrug på mere end 2 genstande om dagen, vil risikoen for sygdomme i hjertets kranspulsåre øges, og man bør aldrig drikke mere end 10 genstande på en uge.

Alkohol bivirkninger ved et stort alkoholforbrug

Alkohol er ikke kun et stof, som er afhængighedsskabende, det er også årsag til ca. 60 sygdomme samt sinds- og adfærdsmæssige lidelser.

Sygdomme og lidelser som:

 • Mave-tarm-lidelser
 • Kræftsygdomme
 • Hjerte-kar-sygdomme
 • Lidelser i immunsystemet
 • Lungesygdomme
 • Muskel- og skeletsygdomme
 • Forplantningsmæssige lidelser
 • Alkoholdemens
 • Andre alkoholskader

 

Som gravid vil man øge risikoen for:

 • Fosterskader
 • Tidlig fødsel
 • Lav fødselsvægt

 

Jo større indtag man har af alkohol, jo større vil risikoen være.

Sociale bivirkninger ved alkohol

Man kan også tale om mange problemer og bivirkninger, som sker socialt, når forbruget af alkohol stiger til et overforbrug eller alkoholmisbrug.

Alkoholisme er på mange måder en familie sygdom.

Man kan som barn af en alkoholiker eller anden relation i en familie med misbrug blive udsat for alvorlig overlast og få mange negative konsekvenser med sig resten af livet.

 

Andre sociale bivirkninger kan være:

 • Ødelagt parforhold
 • Omsorgssvigt af børn
 • Ulykker
 • Kriminalitet
 • Vold og drab

 

Der findes en række tegn og symptomer på alkoholmisbrug. Hvis forbruget stiger kan man også risikere at få alkohol abstinenser og derved have meget svært ved at stoppe med at drikke igen.

Hvis du oplever abstinenser, kan vi hjælpe med afrusning og abstinensbehandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=