Sådan foregår behandling af hash misbrug

Ambulant behandling af hash misbrug

Vi har mere end 20 års erfaring inden for behandling af misbrug. 

Derfor har vi specialdesignet et gennemtestet behandlingsforløb, som giver dig de bedste muligheder for at komme ud af dit misbrug.

Når man først har udviklet et hashmisbrug eller en afhængighed, er det stort set umuligt at komme ud af alene.

Der er behov for professionel hjælp i form af behandling. Ofte er der også behov for hjælp til familie og pårørende.

Det er 100 % anonymt!

Hvordan starter behandling af hash misbrug?

Inden vi starter den primære behandling, vil vi gerne mødes til en forsamtale. Jo mere støtte der er til misbrugeren, jo bedre er muligheden for høj motivation og i sidste ende en bedre behandlingsprognose.

Det er normalt, at misbrugeren ikke selv mener, der er behov for behandling. Langt de fleste bliver ramt af benægtelse, der gør det rigtig svært for misbrugere at erkende deres hash misbrug og omfanget af det.

At komme i behandling betyder, at der skal ske en stor forandring i misbrugerens liv. Dette frygter mange misbrugere. Faktisk kan frygten for forandring være så stor, at man vælger at blive i sit misbrug. 

Det kan være svært som pårørende at se på. Men når man er fanget dybt i et misbrug, kan frygten for forandring være større end frygten for at blive i misbruget, også selv om man faktisk gerne vil have hjælp.

Derfor er det så vigtigt at få professionel hjælp både som pårørende og som misbruger.

Vi inviterer altid til en gratis, uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan kigge på omfanget af misbruget. Til denne samtale ser vi også på behovet for behandling, og hvilken behandling der vil være den bedste.

Vi laver en udredning og ser også, om det er nødvendigt at have et samarbejde med læge, psykiater eller andre, hvis der f.eks. er flere diagnoser, som depression, angst eller andre psykiske lidelser.

Vi er vant til at samarbejde med andre, og det er bedst at samle så meget som muligt ét sted, så man kan koncentrere sig om sin behandling.

Hør Nicklas’ historie her

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Den svære samtale

Det er ikke altid, misbrugeren selv ønsker eller mener, at behandling er nødvendig. Dette kan være enormt frustrerende som pårørende.

Hos A Misbrugsbehandling hjælper vi altid pårørende med,  hvordan man konfronterer en misbruger bedst muligt. Vi hjælper også gerne med forberedelser til samtalen.

Somme tider skal der en intervention til at få misbrugeren i behandling. Her er det rigtig vigtigt at søge hjælp, før man selv går i gang med det. 

Ring gerne til os på telefon 9340 4567. Vi hjælper med forberedelse og deltager også meget gerne i selve interventionen. Dette er helt gratis uanset resultat, hvis målet for behandling er hos os. 

Hos os kan du starte din behandling med det samme. Vi ved hvor vigtigt det er komme i gang med sin bedring, så hurtigt som muligt efter beslutningen er taget.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Primær behandling af hash

Efter forsamtalen starter man i vores primære behandlingstilbud:

 1. Primær behandling
 2. Familie- og pårørende behandling
 3. Efterbehandling

Primær behandling af hashmisbrug

Der vil alle dage være uddannelse i misbrug og afhængighed.

Undervisningen giver svar på:

 • Hvilke mekanismer er i spil, når man har et problem med hash?
 • Hvad skal man være opmærksomhed på, når man bruger hash?
 • Hvilke konsekvenser har et misbrug?
 • Hvordan kan man lave en positiv forandring i sin hverdag?

 

Det er en meget inddragende proces, hvor vi tager udgangspunkt i din situation og i dit misbrug.

Der vil alle dage være foredrag om misbrug.

Foredragene handler om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Afhængighed
 • Livet efter et misbrug

Der vil alle dage være gruppeterapi. 

Gruppeterapi handler om:

 • At dele erfaringer med andre
 • At sætte ord på sit misbrug

 

Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv til et liv uden misbrug.

Som en del af behandlingen får du skriftlige opgaver, kognitiv terapi og coaching.

Kognitiv terapi og coaching hjælper dig til:

 • Personlig udvikling
 • Positiv forandring
 • Styrke din motivation
 • Større selvindsigt

 

Vi arbejder meget med kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen i behandlingen.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi NADA behandling og akupunktur til alle vores klienter.

NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner gennem belønningssystemet.

alkoholafvænning

Familie- og pårørende behandling

Dette kører sideløbende for familien og de pårørende.

Alle bliver tilbudt en familie- og pårørende samtale med en af terapeuterne. Samtalen har til hensigt, at man som familie slår en streg i sandet og ser fremad.

Vi tilbyder også hjælp til de pårørende gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler.

Efterbehandling

Efter endt behandling vil der være efterbehandling i 12 måneder. De 3 første måneder vil det være 2 gange om måneden. De resterende 9 måneder vil det være 1 gang om måneden.

Vi tilbyder en lang efterbehandling, og det har en stor betydning for behandlingsprognosen.

Kontakt os anonymt i dag