Alkoholisme

Alkoholisme - hvornår er man afhængig af alkohol?

Når man er blevet afhængig af alkohol og ikke længere kan kontrollere sit misbrug, så har man udviklet alkoholisme.

Alkoholisme påvirker både ens fysiske og psykiske helbred.

Her kan du læse mere om, hvad alkoholisme er, og hvordan man får hjælp til at komme ud af sit misbrug.

Hos A Misbrugsbehandling kan du få hjælp, råd og vejledning i højeste kvalitet allerede i dag!

Hvad er alkoholisme?

Alkoholisme er et af de absolut største samfundsproblemer i moderne tid.

Det skønnes, at der i Danmark er omkring 140.000 mennesker, som er afhængige af alkohol, mens flere end 800.000 drikker mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det er et højt tal, og det skyldes til dels, at vi i Danmark har en kultur, hvor stigende mængder alkohol er en integreret del af sociale sammenkomster og festlige begivenheder.

Der findes ikke nogen klar definition på, hvad der definerer alkoholisme.

Det er svært at sige, hvornår et alkoholforbrug ændrer sig til et misbrug, men holder man siger under 10 genstande om ugen, så udgør alkohol ikke nogen decideret sundhedsrisiko.

Hvis man har et større forbrug, så bør man være opmærksom på, at det kan have negative konsekvenser for både den fysiske og mentale helbred.

Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at der er tale om alkoholisme, hvis man drikker mere end 10 genstande om ugen, da der er flere faktorer, som spiller ind.

Alkoholproblemer kan vise sig i mange forskellige grader. Alkoholisme er dog kendetegnet ved, at man har en ukontrollérbar trang til alkohol og oplever abstinenssymptomer, når man ikke drikker alkohol længere.

Herudover er der en række psykiske og fysiske symptomer, som skal være tilstedeværende.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

– Anonym på Trustpilot

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Ædru alkoholiker

Jeg har været i behandling de seneste 4 uger hos A-Misbrugsbehandling på Amagerbrogade i Kbh. og er meget lykkelig over min nuværende situation som ædru alkoholiker. Med Anders Nebelong som leder får man en praktisk og ligefrem tilgang til problemet alkohol, som har været mit problem i mange år. I situationer, hvor jeg tidligere typisk ville have drukket, kan jeg nu løse en øjeblikkelig trang til at drikke, ved at bruge de værktøjer, som Anders har lært mig og det gør livet så meget lettere og har givet mig en helt anden livskvalitet. Tilgangen til et misbrugsproblem kan løses hos A-Misbrugsbehandling fordi tilgangen er praktisk og ikke teoretisk og kan bruges fra dag 1.

– Finn 63 år

Alkoholisme i Danmark

Som nævnt, er der ikke nogen officiel definition på, hvornår man er alkoholiker. Den manglende definition betyder dog, at det er vanskeligt at give et klart svar på, hvor mange i Danmark, der lider af alkoholisme.

I stedet inddeler man personer med et overforbrug i tre grupper. Man skelner mellem personer med et stort forbrug, personer med et sundhedsskadeligt forbrug samt alkoholafhængige.

Fælles for alle grupperne er, at har et problematisk forbrug af alkohol – og de er dermed i risikozonen for at udvikle alkoholisme, medmindre de allerede har det.

 

Det estimeres, at:

  • 860.000 danskere indtager for meget alkohol

  • 585.000 danskere har et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol

  • 140.000 danskere er afhængige af alkohol

 

Unge voksne mellem 18 og 25 år er især sårbare over for de sundhedsskadelige effekter, som følger med alkohol. Det skyldes, at hjernen først er færdigudviklet, når man fylder 25 år.

De hjernefunktioner, som bliver påvirket, er bl.a. sprog, hukommelse, indlæringsevnen og impulskontrol.

I en undersøgelse fra 2018, der havde til formål at kortlægge unge danskeres alkoholforbrug, var resultatet, at 41 procent af de danske gymnasieelever drak minimum 10 genstande til den sidste fest, de var til.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvornår har man udviklet alkoholisme?

En alkoholiker er en person, som har et misbrug af alkohol. Det betyder, at kroppen har vænnet sig til at drikke alkohol i en sådan grad, at den har brug for det for at fungere.

Personer, som lider af alkoholisme, kan ikke selv kontrollere, hvor meget de drikker.

Selvom der findes mange fordomme om, at alkoholikere primært er personer, der befinder sig i de nederste samfundslag, så forholder det sig ikke sådan i virkeligheden.

Faktisk har de fleste, som lider af alkoholisme, en normal og velfungerende hverdag med familie, job, venner og fritidsaktiviteter. Alkoholisme kan altså ramme alle og forekommer i alle samfundslag.

Nogle mennesker anser ikke alkoholisme som en mental sygdom, men er overbeviste om, at de kan lægge alkoholen fra sig, når de vil. Sådan er det sjældent, da det kræver professionel behandling.

Behandlingen består ofte af både rådgivning, terapi og medicinsk behandling.

Det kan være svært at indse, at man har problemer med alkohol. Mange alkoholikere benægter, at der er et problem – og det er faktisk et af de primære tegn på, at der rent faktisk er tale om et alkoholmisbrug.

Det er svært at få hjælp til at komme ud af alkoholisme, hvis man ikke erkender, at der er et. Derfor er erkendelsen det første skridt mod at blive ædru.

Mange personer, der lider af alkoholisme, isolerer sig fra omgivelserne og forsømmer sine forpligtelser, hvilket komplicere behandlingen. Det kan bl.a. resultere i problemer med sine nære pårørende.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Tegn og symptomer på alkoholisme

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har opstillet seks diagnosekriterier, hvoraf tre skal være opfyldt, før en person kan diagnosticeres med alkoholisme.

Det er vigtigt at være opmærksom på symptomerne på alkoholisme, hvis du mistænker, at du selv eller en pårørende har et problem med alkohol.

 

De 6 tegn på alkoholisme:

  • Kontroltab: En alkoholiker har ofte svært ved at kontrollere, hvor mange genstande vedkommende drikker – og hvor længe.

  • Trang til alkohol: En alkoholiker har ofte en trang til at indtage alkohol, og trangen overvinder både logisk tankegang og viljestyrke.

  • Tolerance: En alkoholiker udvikler ofte tolerans, så vedkommende har brug for større mængder alkohol for at få samme virkning som tidligere.

  • Abstinenser: En alkoholiker vil ofte opleve abstinenser, hvis vedkommende stopper med at indtage alkohol – både på kort og lang sigt.

  • Indtagelse trods skadevirkning: En alkoholiker drikker alkohol på trods af viden om helbredsmæssige konsekvenser, bivirkninger og skader.

  • Alkohol spiller en dominerende rolle: En alkoholiker vil ofte indtage alkohol i en sådan grad, at det skaber problemer i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

 

Hvis du kan genkende tre eller flere af ovenstående symptomer og har haft dem samtidigt i løbet af de seneste 12 måneder, så er det et tegn på, at du har udviklet en afhængighed af alkohol.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis behøver at drikke hver dag for at være alkoholiker. Du behøver heller ikke at drikke alkohol som det første, når du står op om morgenen.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Er du pårørende til en alkoholiker?

Det er ikke nemt at være pårørende til en person, som lider af alkoholisme. Det gælder både for børn og voksne. Børn, som vokser op i en familie, der er præget af alkoholisme, er dog særligt udsatte.

Det estimeres, at børn af forældre med alkoholmisbrug har omkring ti gange øget risiko for at udvikle alkoholisme som voksne.

Statistikker viser, at 120.000 børn vokser op i familier, som er præget af alkoholisme. Ud af dem, er der én ud af 10 får stillet en psykisk diagnose.

Det er derfor vigtigt at tage hånd om alkoholproblemet, hvis der er børn involveret, da det kan have alvorlige konsekvenser for børnene både nu og senere i tilværelsen.

Det er ikke kun børn, der lider af at være pårørende til en person med alkoholisme. Mange voksne pårørende glemmer sig selv og bruger deres energi på at hjælpe personen, som har udviklet et alkoholmisbrug.

Ofte fører indsatsen ikke til noget, da det kræver, at alkoholikeren indser, at vedkommende har et problem. Typisk vil man som pårørende bliver mødt af benægtelse, når man forsøger at italesætte problemet.

Det skaber tvivl om, hvorvidt alkoholmisbruget er så slemt, som man bilder sig ind. I de fleste tilfælde er det de pårørende, som har ret, og det er ofte dem, som skal presse på for at igangsætte behandlingen.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain

Få professionel behandling af alkoholisme

Hvis man har udviklet alkoholisme, er det vigtigt, at man får professionel alkoholbehandling og hjælp til at komme ud af sit misbrug.

Viljestyrken kan sjældent gøre det alene, selvom vedkommende erkender, at han eller hun har et problem. Det vil typisk resultere i, at alkoholikeren falder efter et stykke tid uden indtagelse af alkohol.

Samtidig er det væsentligt, at personen, der lider af alkoholisme, forstår de bagvedliggende mekanismer, som resulterer i misbruget. I behandlingen får man redskaber til at håndtere sin trang til alkohol.

Kontakt os anonymt i dag