Vejen tilbage til et normalt liv - Få hjælp nu

Hvordan er livet efter behandling?

Den første periode efter behandling kan være svær for rigtig mange. Pludselig kan man føle sig lidt ensom eller helt alene.

Der er stor forskel på at være i behandling 12-15 om ugen i en gruppe med andre, som har samme mål og som er i samme situation, til efter endt behandling at være derhjemme, for nogle alene og for andre med familien.

Det kræver fokus og hårdt arbejde.

Vi kan hjælpe dig tilbage til et normalt liv uden misbrug. 

Perioden efter den primære alkoholbehandling

Perioden efter behandling af et alkoholmisbrug kræver et vedvarende konstruktivt arbejde og indsats. Du er nødt til at erstatte din gamle adfærd og de uhensigtsmæssige mønstre med en ny og sundere livsstil.

Du kan godt bryde gamle mønstre alene ved at fjerne stoffer, piller og eller alkohol fra dit liv eller ved at undgå bestemte steder og relationer.

Men gør du ikke andet end at fjerne nogle gamle vaner, dømmer du dig selv til et liv fuldt af afsavn og længsel. Nogle kalder det et liv som tørlagt alkoholiker eller “Dry Drunk”.

At udholde en sådan længsel kræver bestandig og voldsom viljestyrke. Tilbagefald vil være tilnærmelsesvist uundgåeligt.

Det handler ikke bare om at vedligeholde den forandring, de processer og det hårde arbejde, du har været igennem.

 

Det handler lige så meget om at: 

 • Holde en sund distance
 • Skabe en ny livsstil
 • Få nye sunde vaner
 • Mental sundhed / psykisk balance
 • Være opmærksom på dine tanker
 • Anerkende og minde dig om, hvorfor du har det godt
 • Tålmodighed og vedholdenhed
 • Ærlighed og åbenhed
 • Struktur og rutiner
 • Hjælpsomme og støttende relationer
 • Fortælle dig selv dagligt, hvor taknemmelig du er for at være ædru og clean
 • Fortælle dig selv dagligt, at du er afhængig og ikke kan tåle alkohol og stoffer
 • Erkende at du er magtesløs over for alkohol og stoffer
 • Tro på dig selv
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Opbyg gode vaner

Det gælder om at arbejde henimod en dagligdag uden usikkerhed og frygt for tilbagefald. Det sker gennem nye, velfungerende og sunde vaner, der giver en ny og bedre mening med livet.

Vær opmærksom på at for de fleste mennesker omkring dig bliver din nye livsstil hurtigt en ny normalitet, og deres ros og anerkendelse vil gradvist aftage.

Derfor kræver det endnu mere af dig at fortsætte din nye sunde livsstil og holde motivationen.

Her er alkoholrådgivning og støttegrupper som AA, NA eller CA effektive, og for langt de fleste er de en nødvendighed for at forblive ædru og clean.

Husk at prioritere din forandring hver dag

Det at stoppe med at drikke alkohol eller tage stoffer kræver store forandringer, og det er langt fra nemt. Det kræver planlægning, hårdt arbejde, vedholdenhed og  tålmodighed. Du er nødt til at være åben og villig.

Når det handler om så store forandringer som at komme ud af aktiv afhængighed af alkohol, piller og eller stoffer, bliver du nødt til at give disse forandringer din højeste prioritet.

Men det betyder altså ikke, at det nødvendigvis vil være surt og kedeligt hele tiden. Der er mange gode og positive stunder, ting og oplevelser ved denne udvikling og forandring.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Undgå tilbagefald

Vær opmærksom på nedenstående faldgruber:

 

At tage for let på forberedelserne

Mange tror at handling er lig forandring. De kan derfor nemt overse behovet for den nødvendige forberedelse.

Handling uden forberedelse holder ofte kun i meget kort tid, og uden det nødvendige forarbejde bliver fristelsen til at vende tilbage til misbruget alt for ofte alt for stærk.

 

Billig forandring

Virkelig forandring kræver arbejde. Jo mere du anstrenger dig med din overvejelse og forberedelse, jo større er sandsynligheden for, at din handling vil føre til succes.

At aflægge en vane kan ud over at kræve en stor investering af energi, undertiden også koste smerte i form af utilfredshed, uro og vrede, som du forbigående kan opleve under forandringsprocessen.

 

Myten om, at der kan ske mirakler

Troen på en ”magisk kur” kan føre dig på afveje og til overspringshandlinger. Komplekse adfærdsproblemer løses ikke bare med et knips i fingrene, og de falder ikke bare ned fra himlen.

Kvartalsdranker

Ved begrebet kvartalsdranker er der tale om en alkoholiker, som kun drikker i perioder.

En kvartaldrankers drikkemønster er anderledes, og de skal derfor være ekstra opmærksomme, når de rammer perioder i deres liv, hvor de tidligere drak. Det kræver god disciplin og selvindsigt.

Det vil altid være rigtig godt at nærstudere sit drikkemønster til mindste detalje, og blive bevidst om ens følelser, tanker og adfærd, specielt op til der, hvor drikkeperioden normalt vil komme.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Er du pårørende til en alkoholiker i behandling?

Det er en stor forandring for de pårørende, når misbrugeren, i familien kommer i behandling. Derfor gælder det først og fremmest som pårørende til en misbruger om at finde tilbage til sig selv igen.

 

Om at begynde helt bevidst at vælge ikke at leve misbrugerens liv og dennes problemer, men i stedet forholde sig til:

 • Hvem man selv er
 • Hvad man kan lide og ikke kan lide
 • Hvad der interesserer én

 

Vi anbefaler altid, at de pårørende går i behandling, gennem vores familieprogram, som er en del af den primære behandling. 

Det kan nemlig have stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen. Det vil også medvirke til, at I som familie kommer hurtigere og bedre ovenpå igen.

Mere information

Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp
(Link til NA – Narcotics Anonymous Danmark)

Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp
(Link til AA – Anonyme Alkoholikere)

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Kontakt os anonymt i dag