Kokain afhængighed

Hjælp, rådgivning og viden om misbrug og afhængighed af kokain

Kokain er et af de mest  vanedannende stoffer, man kan indtage. Kokain virker stimulerende på centralnervesystemet, og man kan hurtigt opleve, at det føles umuligt at sige stop.

Langvarig brug af kokain kan medføre angst, søvnløshed og psykose. Et misbrug af kokain er et behandlingskrævende problem.

For at komme ud af et misbrug er man først nødt til at erkende det og opsøge hjælp. Vi kan hjælpe dig, som er kokainafhængig eller pårørende til en kokainmisbruger. 

Tegn på kokainafhængighed

Hos personer med misbrug/ afhængighed af kokain vil man ofte opleve, at:

 • De lyver om deres kokainmisbrug over for familie og mange gange også venner.
 • De har et hemmeligt liv, en anden side af sig selv, som kun andre venner med kokainmisbrug kender til.
 • De gør ting og opfører sig anderledes under indtagelsen af kokain, som f.eks. utroskab, skænderier, hidsighed, slagsmål, brudte aftaler mm.
 • De har et blandingsmisbrug og ofte drikker store mængder alkohol i forbindelse med indtagelsen af kokain.
 • De har svært ved at overholde aftaler og passe de daglige gøremål én eller flere dage efter indtagelse af kokain.
 • De har trang til stoffer – kokain bliver nærmest uimodståelig, og der kan stort set ikke festes uden brug af kokain.
 • De gentagne gange prøver at skære ned eller sige stop/stoppe uden held.
 • De bruger andre stoffer eller alkohol til at dæmpe effekten fra kokainen, når man f.eks. skal sove eller bruge andre stoffer, alkohol mod abstinenser/bivirkninger.
 • De oplever ubehagelige følelser dagen derpå som f.eks. nedtrykthed, depressionsagtig tilstande, irritation, dårlig samvittighed, frygt, angst og andre ubehagelige følelser. Dette skyldes, at man får et kæmpe boost af dopamin ved indtagelse, og man bliver derfor nedtrykt, når stoffet ikke længere virker.

Typiske tegn ved unge og misbrug

 • Der opstår hurtigt dårlig trivsel i skolen, stadige undskyldninger for at blive hjemme og hurtigt fald i præstationsniveau.
 • Kropslig sundhed og udseende: Ugidelighed og ligegyldighed kan være tegn på misbrug, ligeledes pludselig dårlig manglende egenomsorg.
 • Opførsel: Så godt som alle teenagere er optaget af deres eget privatliv, men overdreven hemmeligholdelse af personlige forhold, samt hvem de omgås, og hvad de gør, er mulige tegn på misbrug.
 • Pludseligt behov for penge uden rimelig forklaring på, hvad de skal bruges til, eller tyveri af penge og genstande, kan være for at dække udgifter til stoffer/medicin.

 

Kan du genkende ovenstående symptomer, enten som pårørende, hos dig selv eller hos andre, er der stor risiko, for, at der kan være tale om et kokainmisbrug, der kræver behandling og/eller afrusning.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvor mange er afhængige af kokain i Danmark?

Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et misbrug af stoffer og rusmidler. Ofte er det andre udfordringer end rusmiddelproblematikkerne, der fylder mest for den unge.

Det kan f.eks. handle om problemer med deres forældre, i forhold til jævnaldrende eller i forbindelse med skole, uddannelse eller arbejde. Nogle kan også have psykiske vanskeligheder.

Unge bruger tit rusmidler til at håndtere udfordringerne i livet, og forbruget af rusmidler er så at sige et symptom på problemerne. Derfor er det vigtigt at få professionel hjælp så hurtigt som muligt.

Hvad kan man selv gøre for at komme af med sin kokainafhængighed?

For at komme ud af et misbrug er man først nødt til at erkende det. Men for at erkende et misbrug, må man vide, hvad et misbrug er. Det handler rigtig meget om viden, erkendelse, selvindsigt og selvrevurdering.

Mange af os har nemlig et billede af, hvad misbrug og en misbruger er, som slet ikke stemmer overens med virkeligheden.

En god start til erkendelse er at skrive fordele og ulemper ved sit misbrug ned og stille spørgsmålstegn til sig selv om, hvorfor man egentlig gør det?

Ingen kan klare det alene

Langt de fleste misbrugere har en familie, et arbejde og udadtil et meget almindeligt liv. Det er forskelligt fra person til person, hvorledes man bedst muligt kommer ud af et misbrug.

Der findes ikke to mennesker, der har fuldstændig identiske forløb ud af et misbrug.

 

De fleste misbrugere gennemløber dog som regel nedenstående faser på deres vej ud af et misbrug:

 • Før overvejelse
 • Overvejelse
 • Forberedelse
 • Handling
 • Vedligeholdelse

 

Dette kalder vi også forandringscirklen, hvilket er den mest succesfulde måde at komme ud af et misbrug på. Meget af vores behandling handler om netop dette.

Hvordan foregår behandling af kokainafhængighed?

Det er altid vigtigt at se på, hvilke behandlingsmuligheder der er, før man vælger. Du kan altid ringe til os helt anonymt på 93 40 45 67 og få gratis rådgivning og vejledning.

Vores primære behandling af kokainmisbrug er et ambulant, privat behandlingsforløb, der varer 6 til 7 uger.

Dette kan dog variere og eventuelt blive en længere periode, hvis der er tale om en længere periode med nedtrapning og afvænning. Dette afhænger rigtig meget af, hvor stort misbruget af kokain er.

 

Alle behandlinger foregår udenfor normale arbejdstider:

Vi underviser i kokain misbrug, alkoholmisbrug, hash misbrug og afhængighed.

Hver dag vil der være nye foredrag om forskellige emner om f.eks, sygdomsbegrebet, vaner og forandring, følelser og mange flere.

 

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer.

I behandlingsforløbet vil man få personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver.

Vi tilbyder NADA-akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet. NADA virker ved at stimulere belønningssystemet.

NADA kan virke meget hjælpsom ved behandling af kokainmisbrug. Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.

Alle bliver tilbudt en familie- og pårørende samtale med en af terapeuterne.

Gennem hele behandlingsforløbet vil det være muligt at få hjælp og rådgivning som pårørende.

Hvad kan man som pårørende gøre for at hjælpe den kokainafhængige?

I langt de fleste tilfælde vil kokainmisbrugeren benægte, at der overhovedet er et problem. Ofte bliver de pårørende beskyldt for at se ting, der ikke findes.

Misbrugeren vil ofte ikke selv mene, at der er tale om et kokain misbrug eller anden form for afhængighed. Det er meget normalt, og det vil altid desværre være rigtig svært for personen at se sit eget problem.

Det er som regel altid de pårørende og tætte relationer, der opdager det først. Det kan derfor være rigtig svært at motivere ham eller hende til at få støtte og hjælp.

Vi oplever også ret ofte, at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller andre nære relationer at sige stop/stoppe helt eller skrue ned for misbruget. De vil gøre alt for at slippe for behandling.

Men det er desværre rigtig ofte tomme løfter, og i langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp. Så det er altid bedst at få hjælp og vejledning, samt planlægning inden man tager den svære samtale.

Det er vigtigt, at du lytter til dig selv og opsøger hjælp. 

 

Det er umuligt at stå med alene, og det kan være godt at tænke over:

 • Hvad kunne du ønske for dig selv?
 • Hvor kan du få hjælp?
 • Kender du nogen i dit netværk, du kan ringe til?

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag