Opdateret 9. marts 2023 af Anders Nebelong

Kvartalsdranker

At være kvartalsdranker er et udtryk for en person, der har længere perioder som ædru og andre perioder med druk.

Kvartalsdrankere vil ofte have en velfungerende dagligdag i de ædru perioder, hvor de passer deres ting både arbejds- og familiemæssigt. I de ædru perioder ser de ikke sig selv som mennesker, der har brug for alkoholbehandling.

Læs mere om kvartalsdranker, symptomer og konsekvenser her.

kvartalsdranker

Indholdsfortegnelse

Hvad er en kvartalsdranker?

En kvartalsdranker er et udtryk for en alkoholiker, som drikker store mængder alkohol periodevis. Dvs. at man i nogle perioder drikker meget alkohol, og i andre perioder ingen eller betydeligt mindre mængder.

Varigheden af den ædru periode og de aktive perioder, hvor man som kvartalsdranker ofte drikker voldsomt, svinger fra person til person. For nogle er perioderne med alkohol længere end de ædru perioder, for andre er det omvendt.

Ofte er drikkeriet for en kvartalsdranker så voldsomt, at man bliver nødt til at holde pauser, for at drikkeriet ikke fører til meget alvorlige alkoholskader og alkoholbivirkninger.

Mange kvartalsdrankere fortæller om deres manglende stopknap, når de først starter med at drikke. Her ender de som regel med at drikke sig meget berusede.

Se filmen, hvor Anders Nebelong fra A Misbrugsbehandling, fortæller om, hvordan alkoholbehandling foregår:

OBS. Vores alkoholbehandling er tilpasset din hverdag, så du kan bo hjemme og gå på arbejde samtidig

Hvornår er man kvartalsdranker?

Der er kraftige indikatorer på, at man er kvartalsdranker, når:

 • Man oplever perioder, hvor man drikker konstant, efterfulgt af afholdende perioder.

 • I de drikkende perioder er misbruget ofte meget voldsomt.

 

Perioderne, hvor en kvartalsdranker drikker eller er ædru, svinger fra person til person. Vi oplever forskellige drikkemønstre i vores behandling. Nogle har en måned med misbrug, som afløses af en måneds afholdenhed.

Andre drikker i meget korte perioder, måske kun i nogle få dage. Det vil være helt forskelligt fra person til person, men fælles er, at de alle oplever, at drikkeriet hurtigt kommer ud af kontrol. 

Særligt for kvartalsdrankere handler det tit om at finde en undskyldning til at drikke alkohol.

I de drikkende perioder vil mange også isolere sig. Det sker ofte, at en kvartalsdranker drikker på sine følelser og i perioder, hvor det hele opleves lidt trist og kedeligt, eller hverdagen bliver stresset.

kvartalsdranker

Hvordan bliver man kvartalsdranker?

En kvartalsdranker er defineret som en alkoholafhængig person. 

Man bliver kvartalsdranker, hvis man drikker voldsomt i perioder og har tilsvarende ædru perioder. Dette betyder ikke, at en kvartalsdranker er mindre alkoholiker end en person, som drikker kontinuerligt.

Det betyder blot, at det afhængighedsbetingede misbrug har fundet en anden form og andre drikkemønster hos netop denne person.

kvartalsdranker

Kvartalsdrankerens drikkemønster

Ædru periode
Efter en periode uden alkohol, ofte med en velfungerende dagligdag, hvor arbejde og familielivet synes at være nogenlunde normalt, melder drikketrangen sig hos en kvartalsdranker.

Det kan være følelsen af stress, det hele føles lidt kedeligt, eller man er utilfreds med noget i sin dagligdag. Når lejligheden kommer, begynder kvartalsdrankeren at drikke.

 

Voldsomt drikkeri
Herefter følger en periode med druk, hvor man som kvartalsdranker drikker meget voldsomt og er fuldstændig magtesløs over for alkoholen. 

Længden på perioden kan variere fra et par dage og op til flere uger.

 

Fysiske og moralske tømmermænd
Når en kvartalsdranker igen får stoppet sin druktur, har vedkommende typisk både fysiske og moralske tømmermænd og somme tider abstinenser.

Her hører vi ofte fra misbrugeren at de lover sig selv, familie og andre, at nu skal det stoppe, nu må det være slut og at det aldrig skal ske igen.

 

Frygt og usikkerhed forsvinder
Når drukturen, tømmermændene og eventuelle abstinenser klinger af, oplever mange en lettelse over, at hverdagen og familien stadig er der.

Perioden med alkoholproblemer og alkoholmisbrug synes at være væk. De kan nu igen kan tage del i familielivet og yde en god arbejdsindsats på jobbet.

 

Men det hele starter igen!
Efter en periode uden alkoholmisbrug melder drikketrangen sig igen hos kvartalsdrankeren. Som tiden går, bliver den sidste tur nærmest fortrængt og glemt, som om det aldrig rigtig var sket.

kvartalsdranker konsekvens

Er det skadeligt at være kvartalsdranker?

Alkohol er i bund og grund et opløsningsmiddel, en slags gift som påvirker både krop, psyke og omgivelser – både på den korte og lange bane.

Omkring 3.000 danskere dør hvert år pga. alkohol som den primære eller medvirkende årsag.

Det kan have store konsekvenser at drikke mere,  end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Du udsætter din krop og psyke for en alvorlig belastning, uanset om drikkeriet er i korte eller lange perioder.

Sygdomme relateret til alkohol

Dertil er alkohol også kædet sammen med en række følgesygdomme, blandt andet i:

 • Lungerne

 • Skelettet

 • Mavetarmsygdomme

 • Hjertekarsygdomme

 • Leversygdomme

 • Skader i hjernen

 • Kræft /kræftsygdomme

 • Hjerneskade

 • Balancebesvær

 • Angst

 • Depression

 • Stofskifte

 • Immunforsvar

 

Ved et stærkt alkoholmisbrug eller som alkoholiker, er du i risiko for mange lidelser, som blandt andet:

Familie og pårørende til en kvartalsdranker

Det er en stor belastning at leve sammen med et menneske, der har problemer med at styre sit alkoholforbrug

Den nærmeste familie udsættes for et vedvarende pres, da alkoholikeren ofte undgår at tale om problemerne med andre. Livssituationen kan derfor virke fuldstændig fastlåst.

Dette gælder for alle slags pårørende, men det er allerværst for børnene, da de har brug for, at de voksne passer på dem.

 

Børn, der vokser op med forældre, der drikker, oplever ofte:

 • Brudte løfter

 • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældrenes tilstand

 • Skamfølelse over for venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem

 • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien

 • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage

 • Isolation og tavshed, både inden for familien og udadtil

 • Forvirring om loyalitet – hvem skal barnet holde med?

 • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold osv.

 • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand

 

Alt dette gælder også for børn af en kvartalsdranker.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kvartalsdrankere og alkoholbehandling

At være kvartalsdranker er en behandlingskrævende tilstand. Den er sammenlignelig med alkoholmisbrug, der gentagne gange har konsekvenser. Alkoholproblemer vil ikke gå væk af sig selv, og vejen tilbage til et normalt liv kan synes lang. 

Ofte er der underliggende årsager til, hvorfor vedkommende drikker. Disse løses mest succesfuldt ved at indgå i ambulant alkoholbehandling. Rådgivning til pårørende

Som pårørende til en alkoholiker kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med alene. Samtidig vil det som ofte også påvirke hele familien. Man kommer ofte i tvivl, om der virkelig er et problem.

Det kan også være rigtig svært at konfrontere eller tale med alkoholikeren, og meget ofte vil alkoholikeren ikke selv mene, at der er et problem. Det er meget normalt, at pårørende opdager misbruget, lang tid før misbrugeren selv.

Hvis en, du har tæt på, drikker på en måde, der gør dig ked af det, så har personen højst sandsynligt brug for hjælp, råd og vejledning. Det er rigtig vigtigt, at du lytter til din egen indskydelse og passer på dig selv.

Som pårørende er du også selv i risiko for, at:

 • Selv begynde at drikke eller misbruge

 • Få økonomiske problemer

 • Blive udsat for psykisk vold, trusler og mere

 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser

 • Blive udsat for fysisk vold

 • Være i anden fare (da mange alkoholikere bringer sig selv eller andre i fare ved madlavning, havearbejde, rengøring og meget andet). 

Rigtig mange bliver ofte medafhængige og hjælper helt ubevidst alkoholikeren til at blive i sit misbrug. Det kan f.eks. komme til udtryk ved, at man som forældre frygter, at misbruget bliver afsløret.

Det vil få nogle forældre til at vælge at dække over, hvad der foregår i hjemmet.

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.