Alkoholabstinenser

Behandling til dig med abstinenser efter alkoholmisbrug


Det kan være rigtig svært at blive ædru, hvis man har haft et stort alkoholforbrug over en længere periode.


Faktisk kan det være farligt at stoppe med at drikke på egen hånd, hvis man har ubehandlede abstinenssymptomer - og ikke får ambulant afrusning og abstinensbehandling.


Der kan være behov for medicinsk behandling (evt. imod svære abstinenssymptomer), og det er altid en god idé at søge professionel hjælp. Her på siden kan du få vigtig viden og information om alkoholabstinenser.

Hvad er alkoholabstinenser?


Alkoholabstinenser er betegnelsen for enten fysiske eller psykiske symptomer, der kan opstå, hvis du har et stort alkoholmisbrug og forsøger at tage en kold tyrker.


Du kan også opleve fysiske abstinenser og psykiske abstinenser, hvis du skærer markant ned på dit alkoholforbrug.


Alkoholabstinenser kan have forskellig varighed og intensitet - og kan variere fra milde symptomer til meget alvorlige og i værste fald livstruende abstinenssymptomer.


Hvis du oplever svære abstinenssymptomer fra alkohol, eller er pårørende til én med abstinenser, er det meget vigtigt at søge professionel behandling med det samme.


Hos A Misbrugsbehandling står vi altid klar til at hjælpe med spørgsmål og rådgivning angående alkohol abstinenser/afrusning/abstinensbehandling.


Du kan altid ringe til os på 9340 45 67 eller skrive til os på info@amisbrugsbehandling.dk. Det er naturligvis helt anonymt og uforpligtende!

Typiske tegn på ubehandlede abstinenssymptomer


Overordnet set, så kan alkoholabstinenser deles op i to overordnede kategorier, nemlig fysiske abstinenser og psykiske abstinenser:


Fysiske alkoholabstinenser:


 • Hjertebanken
 • Rystelser
 • Kvalme
 • Opkast
 • Hovedpine
 • Svedeture


Psykiske alkoholabstinenser:


 • Indre uro
 • Angst
 • Tristhed
 • Depression
 • Irritation
 • SøvnproblemerHvorfor får vi alkoholabstinenser?


Når man stopper med at drikke alkohol, eller sætter sit alkoholforbrug kraftigt ned, så nedsætter du også brugen af psykoaktive stoffer.


Denne mangel af psykoaktive stoffer er årsagen til, at du i værste fald kan risikere at opleve svære abstinenser.


Typisk vil abstinenser opstå 6-24 timer efter man sidst har indtaget små eller store mængder af alkohol, og de kan allerede begynde inden alkoholen er ude af vores system.


De mest almindelige fysiske abstinenser er typisk lettere at få øje på, og dermed også lettere at handle på i forhold til de psykiske abstinenser.


Alkohol er et psykoaktivt stof


Psykoaktive stoffer er beroligende, stimulerende og euforiserende stoffer af forskellig slags, som findes i f.eks. alkohol, hash og sove- og nervemedicin.


Fælles for stofferne er, at de har en beroligende effekt, men kan give alvorlige skader på både psyke og legeme ved indtagelse af store mængder.

abstinenser

Psykisk afhængighed


En psykisk afhængighed menes at være tæt knyttet til hjernens såkaldte belønningssystem, nærmere bestemt de dopaminerge neuroner i limbiske dele af basalgangliesystemet.


Når dopamin frigives i dette område, kan det medføre eufori og velvære.


En række andre transmitterstoffer, som f.eks. serotonin og glutamat, menes også at have betydning for etablering af psykisk afhængighed.


Fælles for kemiske stoffer og rusmidler, er, at de kan aktivere belønningssystemet og således medføre psykisk afhængighed, da man vænner hjernen til rusen.


For nogle personer er trangen til rusmidlet så udtalt, at de på trods af gentagne forsøg, ikke er i stand til at kontrollere eller ophøre rusmiddelforbruget.


Der udvikles en kronisk afhængighedstilstand, som ofte medfører hyppige tilbagefald og/eller kontinuerligt misbrug.


Kilde: pro.medicin.dk


Hvordan føles alkoholabstinenser?


Abstinenser er som ofte kendetegnet ved indre uro, rysten, svedeture, søvnforstyrrelser, høj puls, blodtryksforhøjelse og forhøjet temperatur.


I nogle tilfælde vil man opleve abstinenser som værende ganske ubehagelige, og der kan være en stor trang til at indtage store mængder alkohol, når man føler disse.


Hvis man undlader abstinensbehandling, kan det øge risikoen for, at dine abstinenser i fremtiden, kan blive værre og værre.


Man kan samtidig også øge risikoen for muskelkramper og delirium tremens.


Klinisk inddeling af alkoholabstinenser:


Mild


 • Uro
 • Angst
 • Nedstemthed
 • Søvnløshed


Moderat


 • Tremor
 • Sveden
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Let takykardi (hurtig hjerterytme)
 • Hyperventilation (uhensigtsmæssig vejrtrækning)
 • Systolisk hypertension (forhøjet blodtryk)


Alvorlig


 • Betydelig uro
 • Forbigående hallucinationer eller illusioner
 • Udtalt autonom hyperaktivitet (f.eks. sveden, hjertebanken, tør mund, kolde hænder, ørhed, svimmelhed, kortåndethed) med kraftige rystelser, kvalme og opkast
 • Almentilstanden er tydelig svækket


Kompliceret


 • Delirium tremens 
alkohol abstinenser

Den største ulempe med benzodiazepiner er dog, hvis man bruger disse præparater over lang tid. Dette kan medføre, at man bliver afhængig og gradvist må øge dosis for at opnå samme beroligende effekt. Stofferne kan også misbruges som et rusmiddel og er meget farlige, hvis man kombinerer dem med andre stoffer og med alkohol.


Kilde: sundhed.dk

Delirium tremens


Delirium tremens, eller "drankergalskab", er den medicinske betegnelse for en tilstand, som kan opstå hos alkoholikere, der er tilvænnet alkohol og pludselig stopper med at drikke.


Typisk har der været talrige forsøg for at stoppe med at indtage alkohol med abstinenser til følge. Disse kommer typisk 2-4 døgn efter, at man er holdt op med at drikke alkohol.


Man bliver irritabel, får søvnproblemer, rastløshed, mareridt og angst - også opstår der illusioner og hallucinationer, hvilket vil sige, at personen får uvirkelige sanseindtryk.


Rastløsheden tiltager, og personen ved snart ikke, hvad han/hun skal gøre af sig selv. Personen er desorienteret i tid, steg og egen situation.


Vedkommende sveder kraftigt, får hjertebanken, rysten og krampeanfald. Anfaldene kan i sig selv være farlige, men kan også medføre, at den syge kommer til skade.


Kilde: sundhed.dk


Hvor lang tid har man alkoholabstinenser?


Hvis man ikke drikker alkohol i en længere periode, kan man opleve alkoholabstinenser - og det varer som udgangspunkt mellem 1-5 dage.


Får du almindelige abstinenser som hjertebanken, svedeture, søvnforstyrrelser og rysten, skal du kontakte egen læge eller en vagtlæge.


Ved kramper eller akut forværring skal du altid ringe 112!


Er der forskel på afrusning og abstinensbehandling?


Der er stor forskel på abstinensbehandling og alkoholafvænning/afrusning.


Ved afrusning er det vigtigt at hjælpe personen med at blive ædru. Det er rigtig vigtigt at instruere person i, at sige til med det samme, hvis der opstår abstinenssymptomer.

anders nebelong

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Behandling af alkoholabstinenser


Symptomerne kan opstå i takt med at ens promille falder, og her kan abstinensbehandling hjælpe med at lindre de ubehagelige symptomer, der kan opstå.


Dette bliver også kaldt for medicinsk afrusning.


Meget ofte bliver der brugt Klopoxid eller Risolid, som er Benzodiazepiner (link til sundhed.dk).


Benzodiazepiner virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer), og hermed hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.


De går aktivt ind og giver hjernen tæt på samme oplevelse, som ved indtagelse af alkohol. Effekten kommer inden for ca. 30 min.


Vigtigt om afrusning og abstinensbehandling


Akut alkohol - eller sovemiddelforgiftning


Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden (læs mere her på pro.medicin.dk).


Det er også vigtigt at sige, at antabus ikke bruges til behandling af alkoholabstinenser.

 

Nedtrapning og afrusning


Det er derfor meget normalt at de gives over en meget kort periode, typisk 5 dage. 


Det er meget normalt at der bliver lavet en abstinensscore på behandlingsstedet, sygehuset eller hos lægen. 


Ved en abstinensscore tager man nogle små test, stiller nogle få spørgsmål og måler puls og blodtryk. Derefter bliver der lavet en plan for en medicinsk afrusning. 

NADA - øreakupunktur som abstinensbehandling


Som supplement til alkoholbehandling, har mange glæde af NADA-akupunktur og behandling.


Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. 


NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stresshåndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus og kognitive funktioner.


Metoden bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.


NADA er en recovery, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.


NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, alkoholafhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer - og virker ved at stimulere belønningssystemet. 


Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.


Pårørende til en alkoholiker med alkoholabstinenser


Det er aldrig nemt at være pårørende til en misbruger! 


Hvis du som pårørende oplever en person, der udviser symptomer på abstinenser, skal du reagere. 


Du skal reagere, fordi det ofte kræver medicinsk behandling, og det er derfor vigtigt at du hjælper personen med at kontakte egen læge, vagtlæge eller 112 i akutte tilfælde.


Læs mere om tegn og symptomer på alkoholisme her.