Alkoholabstinenser og akut hjælp til afrusning

Abstinensbehandling og afrusning af alkohol


Det kan være rigtig svært at blive ædru hvis man har haft et misbrug af alkohol, over en længere periode.


Det kan faktisk være meget farligt at stoppe med at drikke, på egen hånd, uden hjælp til afrusning eller abstinensbehandling.


Der kan være behov for medicin (evt. mod abstinenser) og det er altid en god ide at søge professionel hjælp inden man stopper, eller lige så snart man oplever selv milde symptomer.


Her på siden kan du få vigtig viden og information.

Typiske abstinenssymptomer

Fysiske abstinenser


 • Hjertebanken
 • Rystelser
 • Kvalme og opkast
 • Hovedpine
 • Svedeture

Psykiske abstinenser


 • Uro / Indre uro
 • Angst
 • Tristhed / Depression
 • Irritation / Nervøsitet
 • Søvnproblemer / Søvnbesvær

Hvad er alkoholabstinenser?


Hos A Misbrugsbehandling er vi altid klar til at hjælpe med spørgsmål og rådgivning angående alkoholabstinser, afrusning og abstinensbehandling. Du kan altid ringe til os på 9340 4567 eller skrive til os helt anonymt på info@amisbrugsbehandling.dk, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og rådgivning.


Abstinenser fra alkohol kan være både fysiske og psykiske. Det er betegnelsen for et symptom der kan opstå, hvis du har et alkoholmisbrug, hvor du drikker meget, og stopper fra den ene dag til den anden. Det kan også ske hvis du markant skærer ned på dit alkoholforbrug.


Alkoholabstinenser kan have meget forskellig varighed, samt intensitet og de kan være pludselige eller komme stille og roligt. De varierer fra milde symptomer til meget alvorlige og i værste fald livstruende abstinenssymptomer. Hvis du oplever at have abstinenser fra alkohol, eller er pårørende til en, så er det vigtigt at søge professionel hjælp med det samme til abstinensbehandling og afrusning.

Hvorfor får vi alkoholabstinenser?


Når man først har valgt at sige stop / stoppe med at drikke alkohol, og man i længere tid har haft alkohol i blodet. Så vænner man sin krop og hjerne til disse mængder alkohol og psykoaktive stoffer. Når du så helt stopper med at drikke, eller sætter dit forbrug kraftigt ned, så nedsætter du også brugen af psykoaktive stoffer. Denne mangel af psykoaktive stoffer er årsagen til at kan du risikere at opleve abstinenser.


Typisk vil de opstå 6 - 24 timer efter man sidst har indtaget alkohol og de kan allerede begynde inden alkoholen er ude af vores system. De fysiske abstinenser er typisk lette at få øje på, og dermed også lettere at handle på i forhold til de psykiske.


Alkohol er et psykoaktivt stof


Psykoaktive stoffer er beroligende, stimulerende og euforiserende stoffer af forskellig slags, som findes i f.eks. alkohol, hash og sove- og nervemedicin.


Fælles for dem er, at de ved overdrevent brug - misbrug - kan give alvorlige skader på både psyke og legeme.


Psykisk afhængighed


Psykisk afhængighed menes at være tæt knyttet til hjernens såkaldte belønningssystem, mere præcist de dopaminerge neuroner i limbiske dele af basalgangliesystemet. Når dopamin frigives i dette område, kan det medføre en eufori og eller psykisk velvære. En række andre transmitterstoffer, som fx serotonin og glutamat, menes også at have betydning for etablering af psykisk afhængighed. 


Fælles for de kemiske stoffer, vi kender som rusmidler, er, at de kan aktivere belønningssystemet og således medføre psykisk afhængighed.


For nogle personer er trangen til rusmidlet så udtalt, at de på trods af gentagne forsøg ikke er i stand til at kontrollere

eller ophøre med rusmiddelforbruget og der udvikles en kronisk afhængighedstilstand, som ofte medfører hyppige tilbagefald og/eller kontinuerligt misbrug. 


Kilde: pro.medicin.dk

Afrusning og abstinensbehandling


Der er forskel på abstinensbehandling og alkoholafvænning / afrusning. 


Ved afrusning er det vigtigt at hjælpe personen med at blive ædru og rigtig vigtigt at instruere personen, i at sige til med det samme, hvis der opstår abstinenssymptomer.


Hvordan føles alkohol abstinenser?

 

De er som ofte kendetegnet ved uro / indre uro, rysten, svedeture og søvnforstyrrelser. Tilstanden vil også være kendetegnet ved høj puls og blodtryksforhøjelse, samt forhøjet temperatur. De kan i nogle tilfælde være ganske ubehagelige, og der kan være en stor trang til at indtage alkohol, når man føler disse.


Hvis man undlader behandling af abstinenssymptomer, kan det øge risikoen for, at de i fremtiden, kan blive værre.

Man kan samtidig også øge risikoen for muskelkramper og delirium tremens.

 

Klinisk inddeling:


Mild


 • Uro
 • Angst
 • Nedstemthed
 • Søvnløshed


Moderat


 • Tremor
 • Sveden
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Let takykardi (hurtig hjerterytme)
 • Hyperventilation (uhensigtsmæssig vejrtrækning)
 • Systolisk hypertension (forhøjet blodtryk)


Alvorlig


 • Betydelig uro
 • Forbigående hallucinationer eller illusioner
 • Udtalt autonom hyperaktivitet (f.eks. sveden, hjertebanken, tør mund, kolde hænder, ørhed, svimmelhed, kortåndethed) med kraftige rystelser, Kvalme og opkast
 • Almentilstanden er tydelig svækket


KompliceretDelirium tremens, eller "drankergalskab", er den medicinske betegnelse for en tilstand, som kan opstå hos alkoholikere, som er tilvænnet alkohol og som pludseligt holder op med at drikke efter mange års misbrug.


Typisk har der tidligere været talrige forsøg på at stoppe drikkeriet med abstinenser til følge. Kommer typisk 2-4 døgn efter, at man er holdt op med at drikke alkohol. Man bliver irritabel, får søvnproblemer, rastløshed, mareridt og angst. Så opstår der illusioner og hallucinationer. Det vil sige, at personen får sanseindtryk, som ikke er virkelige.


Rastløsheden tiltager, og personen ved snart ikke, hvad han/hun skal gøre af sig selv. Personen er desorienteret i tid, sted og egen situation. Vedkommen sveder kraftigt, får hjertebanken, rysten og nogle gange krampeanfald. Anfaldende kan i sig selv være farlige, men kan også medføre, at den syge kommer til skade. Ved alvorlige former for delir kan der opstå forstyrrelser i kredsløbet og hjertestop.


 • Somatiske komplikationer som generelle kramper, hypertermi, eller alvorlig takykardi og hypertension.


Læs meget mere her:


Kilde: sundhed.dk abstinenssyndrom

Hvor lang tid har man alkoholabstinenser?


Hvis man har drukket meget i en længere periode, kan man opleve disse og det varer som udgangspunkt mellem 1-5 dage. Får du almindelige abstinenser som hjertebanken, svedeture, søvnforstyrrelser og rysten, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge.


Ved kramper eller akut forværring ring altid 112.


Behandling af alkoholabstinenser


Symptomerne kan opstå i takt med at ens promille falder, og her kan abstinensbehandling hjælpe med at lindre de ubehagelige symptomer kan der opstå. Også kaldet for medicinsk afrusning.


Meget ofte bliver der brugt Klopoxid eller Risolid som er Benzodiazepiner (link til sundhed.dk):


 • Klopoxid og Risolid:


Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper. De går aktivt ind og giver hjernen tæt på samme oplevelse, som ved indtagelse af alkohol. Effekten kommer inden for ca. 30. min


Vigtigt om abstinensbehandling og afrusning


Akut alkohol - eller sovemiddelforgiftning


Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 


Læs mere her på Pro.medicin.dk


Det er også vigtigt at sige, at antabus ikke bruges til behandling af alkoholabstinenser.

Den største ulempe med benzodiazepiner er dog, hvis man bruger disse præparater over lang tid. Dette kan medføre, at man bliver afhængig og gradvist må øge dosis for at opnå samme beroligende effekt. Stofferne kan også misbruges som et rusmiddel og er meget farlige, hvis man kombinerer dem med andre stoffer og med alkohol.


Kilde: sundhed.dk

Nedtrapning og afrusning 


Det er derfor meget normalt at de gives over en meget kort periode, typisk 5 dage. Det er meget normalt at der bliver lavet en abstinensscore på behandlingsstedet, sygehuset eller hos lægen. Ved en abstinensscore tager man nogle små test, stiller nogle få spørgsmål og måler puls og blodtryk. Derefter bliver der lavet en plan for en medicinsk afrusning. 


NADA - Øreakupunktur som abstinensbehandling


Som supplement til alkoholbehandling, har mange glæde af NADA - Akupunktur.


Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden,

hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.


NADA er en recovery, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.


NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, alkoholafhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer. NADA virker ved at stimulere belønningssystemet. 


Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.


Pårørende til en misbruger, som udviser tegn på alkoholabstinenser? 


Det er aldrig nemt at være pårørende til en misbruger! 


Hvis du som pårørende oplever en person der udviser symptomer på abstinenser, skal du reagere. Du skal reagere fordi det ofte kræver medicinsk behandling og det er derfor vigtigt at du hjælper personen med at kontakte egen læge, vagtlæge eller 112 i akutte tilfælde.


Læs mere om tegn og symptomer på alkoholisme her.

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København