Alkoholafhængighed

Afhængig af alkohol


Alkohol er en naturlig del af vores kultur i Danmark og rigitg mange finder glæde og nydelse ved indtag af alkohol.


Men for andre bliver forbruget til et misbrug eller en afhængighed.


Mange danskere drikker nemlig langt mere end hvad der anbefales, fra sundhedsstyrrelsen.


Det anslåes at mere 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.


Hvornår er man alkoholafhængig?

Seks tegn på, at du har et alkoholmisbrug, eller en afhængighed af alkohol

 1. Du oplever fysisk eller psykisk at trænge til alkohol
 2. Du har svært ved at stoppe efter få genstande, helt holde op med at drikke eller at nedsætte dit forbrug
 3. Du har symptomer på abstinenser (uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture), som holder op, når du drikker
 4. Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket
 5. Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke alkohol – for eksempel til arrangementer, du er inviteret til
 6. Du drikker, selvom dit forbrug skader dig eller dine nærmeste


Kilde: WHO´s godkendte alkoholtest

Alkoholmisbrug og alkoholafhængighed er et af vor tids største samfundsproblemer.


Et forsigtigt skøn fra Sundhedsstyrelsen er, at 140.000 mennesker er afhængige af alkohol her i landet.


Over 800.000 har et alkohol storforbrug, hvilket betyder, at de drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling af et maksimalt forbrug.


Alkohol skader ikke kun den der drikker. 

Det går ud over familie, venner, arbejde, andre nære reletioner og pårørende.

Hvem har en alkoholafhængighed?


Langt de fleste som er afhængige af alkohol (alkoholikere), er "helt almindelige" mennesker som har en familie og som står op og går på arbejde hver dag.


Desværre er det langt fra det syn, den almindelige dansker har på en alkoholiker.

Mange beskriver ofte en alkoholiker som, usoigneret, arbejdsløs, hjemløs, følelseskold og meget mere.


Sådan hænger det slet ikke sammen.


Derfor er det enormt tabubelagt at være alkoholiker eller alkoholafhængig, og nok en af de store grunde til at rigtig mange ikke tør åben op om deresalkoholproblem, misbrug/afhængighed og få hjælp.

Det seneste estimat for danskere med alkoholafhængighed er lavet af det daværende Center for Alkoholforskning i 2005 og ligger på 147.000 personer. Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.


I 2018 var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling, mens Danmarks Statistiks opgørelser viser, at 16.961 personer var i behandling for stofmisbrug. Der er altså en massiv underbehandling på misbrugsområdet, hvilket Rådet for Socialt Udsatte finder dybt problematisk. 

Man kan tale om et misbrug af alkohol, en alkoholafhængighed eller et alkoholproblem, når alkoholindtagelsen er til skade og har negative konsekvenser for en selv eller sine omgivelserne.


"Det er ikke så mængden af alkohol, men mere mængden af negative konsekvenser"


Alkoholproblemer kan være meget forskellige fra person til person og det kan være svært som pårørende til en alkoholafhængig eller som misbruger selv at vide hvornår der er tale om en alkoholafhængighed.


Det er en afhængighed når man lever op til de diagnostiske kriterier, for afhængighed.


Man har således en alkoholafhængighed, hvis man opfylder tre eller flere af nedenstående kriterier i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det seneste år:


 • Man oplever ofte at have trang til alkohol


 • Når man har svækket evne til at styre indtagelsen, svært ved at sige stop/stoppe forbruget eller sætte alkoholforbruget ned


 • Når man oplever abstinenssymptomer efter indtagelse af alkohol eller indtager alkohol for at undgå eller dæmpe disse symptomer


 • Toleransudvikling, der gør, at man over tid skal drikke mere og mere for at opnå den samme virkning som tidligere af alkohol. Dette sker ofte meget langsomt og kan for nogle gå helt ubemærket hen. Dog ses det ofte af pårørende lang tid før alkoholikeren selv


 • Når alkoholen til tider spiller en dominerende rolle i ens liv, med hensyn til prioritering og tidsforbrug


 • Hvis man bliver ved med at drikke alkohol, også selv om man har erkendt problemet, og ved, at det skader en selv og sine omgivelser


Langt de fleste mennesker med alkoholproblemer, misbrug eller alkoholafhængighed, er ganske almindelige mennesker.

De har helt almindelig jobs og lever ofte set udefra i en helt almindelig familie.


Det er som ofte de pårørende og familien, der opdager alkoholproblemerne, fordi forbruget af alkohol som ofte sker i hjemmet eller sammen med vennerne.

Andre tegn på misbrug og alkoholafhængighed


Her kan du se nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på alkoholisme/afhængighed eller et alkoholmisbrug.


Gå helst listen igennem sammen med din partner eller en der kender dig godt.

Drikke alkohol for at slukke elller flygte fra ubehagelige følelser


 • At bruge alkoholen som en slags mediciniering, mod angst, stress, søvnløshed, følelser, kan være et tegn på alkoholisme.


Drikker alene


 • For langt de fleste er alkoholindtagelse forbundet med hygge, fest, brullup og andre sjove begivenheden. Hvis man drikker alene er det et tydeligt tegn på at man kan være afhængig af alkohol 


Drikker dagen efter


 • Når man bruger alkohol mod tømmermænd / abstinenser og starter dagen derpå med en øl/drink.


Ændring af ens adfærd og personlighed


 • Mange alkoholikere oplever selv eller bliver konfronteret med at de skifter personlighed når de drikker.  


Skjuler alkohol og drikker i det skjulte


 • Alkoholiker vil ofte gradvist begynde at skjule deres alkoholoverforbrug og alkoholvaner, ved at gemme flasker, drikke når andre ikke ser det. lyve om deres drikkeri.


Påtale om alkoholforbrug fra familie og venner


 • Når man bliver konfronteret med ubehagelig episoder eller andet vedrørende ens drikkeri.


Blackouts


 • For en alkoholiker kan det være meget almindeligt at få blackouts. Blackouts der gør at man ikke kan huske hvad man har sagt eller gjort i stiutationer hvor man har været påvirket. Det kan være alt fra få minutter til hele dage, man ikke kan huske.


Kontroltab


 • Når man har svært ved at sige stop/stoppe igen, når man først er begyndt.


Svigt og brudte løfter


 • Når man bliver konfronteret med sit alkoholforbrug, lover man at bedsætte forbruget eller stoppe helt. Men man er ikke istand til at gøre det. Mange oplever også at alkoholen begynder at styre ens liv mere og mere.


Undgår samtaler om alkohol


 • Undgår at tale om alkohol, skifter måske kanal hvis der er et program om misbrug eller andet. Skifter emne når snakken går på alkohol. Går i forsvarsposition når familien eller venner vil tale om problemet.


Psykisk og fysisk trang 


 • Når man begynder at få trang til at drikke i forskellige situationer hvor man normalt ikke ville drikke. Når der dagen derpå begynder at være lidt uro i kroppen og f.eks. rystende hænder, er et tegn på alkoholisme.


   Hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål kan der være behov for hjælp og professionel behandling.


   Læs om vores alkoholbehandling her


   Se også vores alkoholtest her

   Gratis professionel hjælp og rådgivning

   Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


   Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkoholbehandling i hele Danmark.


   Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

   Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus, center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


   Sjælland, København, Amager

   Vi hjælper hele vejen!

   For mange personer kan forbruget af alkohol i nogle perioder være større en d i andre perioder,

   for eksempel hvis man er deprimeret eller føler sig stresset.


   For andre mennesker er forbruget størst i sociale sammenhænge.


   For langt de fleste er det dog gældende at, hvis man har haft et meget stort forbrug/misbrug gennem længere tid, kan man udvikle en egentlig afhængighed af alkohol og eller andre stoffer.


   Hvor man ofte vil opleve toleransudvikling, få abstinenser ved ophør af alkoholindtagelse og have problemer med at skære forbruget ned, med. Kontroltab


   Et stort forbrug/misbrug af alkohol gennem længere tid, kan desuden give psykiske symptomer som depression eller angstsymptomer.


   Alkohol og sociale sammenhænge


   Alkohol er forbundet med det sociale liv, og alkohol er mere udbredt i nogle sammenhænge end andre.


   Der er således arbejdsfællesskaber, sportsfællesskaber og sociale miljøer, hvor risikoen for at udvikle et problematisk alkoholforbrug er højere end andre.


   Det gælder især i Danmark, hvor vi i modsætning til de fleste andre lande, har tradition for at drikke meget alkohol og gøre det ofte.


   Alkohol er for mange danskere blevet indbegrebet af afslapning og hygge.

   Alkohol er samtidig blevet relativt billigere gennem årene. Alkohol er desuden blevet en egentlig fritidsaktivitet for eksempel i forbindelse med vinklubber, øl-smagning, og fokus på kvalitetsspirituosa.


   Eftersom alkohol også ofte forbindes med det gode liv, det vil sige med nydelse, med god mad, med afslapning og ferie, ses alkoholproblemer og alkoholafhængighed relativt ofte blandt midaldrende mennesker med god økonomi og høje uddannelser.


   Så det er helt forkert at tro, at alkoholafhængighed kun ses hos manden på bænken.

   Der er tværtimod en tendens til, at alkoholproblemer og alkoholafhængighed er relativt hyppigere blandt mennesker med en god økonomi og et i øvrigt godt liv.


   Kilde: netdoktor.dk

   Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

   Behandling af alkoholafhængighed


   Hvis man først har udviklet en alkoholafhængighed, har man brug for professionel hjælp.


   viljestyrke alene rækker desværre ikke og stort set ingen klarer det alene.


   Et alkoholmisbrug elllr en alkoholafhængighed er meget mere end blot alkoholen. Alkoholen er faktisk slet ikke problemet.


   Det handler enormt meget om ens vaner og adfærd i forbindelse med ens drikkeri og hvis man vil ud af en alkoholafhængighed kræver det en stor personlig udvikling med sig selv.


   Det gælder om at finde frem til kerner af:

   • Hvorfor er det at jeg drikker
   • Hvad er det alkoholen giver mig?
   • Hvordan hjælper alkoholen mig?
   • Hvad kan jeg sætte istedte for alkoholen?


   Er bare få ting af det vi arbejder med.

   Det gælder om at finde nye veje uden om alkohol.


   Andre nye sunde vaner og andre måder at takle livets op og nedture på.


   Se mere om vores alkoholbehandling her


   Vores alkoholbehandling er en intensiv ambulant behandling hvor du har mulighed for at passe dit arbejde og være sammen med familien på samme tid.


   Det er en stor fordel at behandlingen griber ind, så lidt som muligt, i ens liv, men at man samtidig har en intens alkoholbehandling, hvor man ofte møder ind.

   Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
   ambulante regi.

   Minnesotabehandling til behandling af alkoholafhængighed


   Tidligere har Minnesotabehandling været forebeholdt døgnbehandling i forbindelse med alkoholisme, afhængighed og alkoholafvænning.


   Men viser sig, at langt de fleste opnår samme gode resultat og nogle gange bedre  behandlingsprognose ved en intensiv ambulant Minnesotabehandling.


   Som behandling af alkoholafhængighed.


   "Ambulant behandling betyder at du ikke er indlagt under behandlingen.

   Du kommer i behandling hjemmefra eller modtager behandling derhjemme."


   Døgnbehandling betyder at du bor på behandlingsstedet og modtager behandling der. Typisk i 5-6 uger, men kan være længere, afhængig af hvilket misbrug det er tale om og omfanget af misbruget.


   Hos A Misbrugsbehandling får du en intensiv ambulant alkoholbehandling, med 12 måneder efterbehandling,

   hvor du kan bo hjemme.


   Læs mere Minnesotakuren her


   Pårørende til afhængige af alkohol

   Det er aldrig særlig rart at være pårørende til en alkoholafhængig.


   Oftest er det  meget smertefuldt for hele familien og andre nære relationer, at leve med en alkoholiker.


   Følelser af magtesløshed, frustration, vrede, fortvivlelse, angst og frygt som, hvad bliver det næste, hvem kommer ind af døren idag, hvad med fremtiden, hvordan påvirker det vores børn, og meget mere  er ofte hverdags bekymringer for familier til alkoholikere.


   Mange pårørende, der lever med alkoholmisbrug inde på livet, mister tit en del af sig selv og kan nemt gå hen og blive medafhængig.


   Desværre oplever rigtig mange pårørende at det er umuligt at tale om alkoholproblemet med misbrugeren. 

   Det ender i skænderier og andre ubehagelige situationer.


   De pårørende har også brug for behandling.


   Læs om vores behandling for familie og pårørende her