Alkoholafhængighed - Slip af med afhængighed af alkohol

Er du afhængig af alkohol?

Når drikkeriet begynder at skabe negative konsekvenser, har man behov for at søge behandling og professionel hjælp. Et alkoholmisbrug eller en decideret alkoholafhængighed er et behandlingskrævende problem.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi en professionel og ambulant alkoholbehandling. Du er anonym under hele forløbet.

Hvis du oplever problemer med et misbrug i form af et overforbrug af alkohol eller stoffer, så kan vi hjælpe. Vores alkoholbehandling er evidensbaseret behandling af alkoholafhængighed.

Hvornår er man alkoholafhængig?

Hvis du kan nikke genkendende til følgende seks tegn, så har du højst sandsynligt et alkoholmisbrug og brug for alkoholafvænning:

 • Du oplever fysisk eller psykisk trang til alkohol
 • Du har svært ved at stoppe efter få genstande, nedsætte dit forbrug eller helt at holde op med at drikke
 • Du har symptomer på alkoholabstinenser, som holder op, når du drikker
 • Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket
 • Du prioriterer dine handlinger og tid efter, om du kan indtage alkohol
 • Du drikker, selvom dit forbrug skader dig og dine nærmeste

 

Kilde: WHO’s godkendte alkoholtest

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvem har en alkoholafhængighed?

Mange beskriver ofte en alkoholiker og en afhængig som værende usoigneret, arbejdsløs, hjemløs, følelseskold og meget mere.

Derfor er det enormt tabubelagt at være alkoholiker eller alkoholafhængig – og nok én af de store grunde til, at mange ikke tør være åbne og ærlige om deres alkoholproblem.

Et forsigtigt skøn fra Sundhedsstyrelsen er, at næsten 150.000 danskere er alkoholafhængige.

Flere end 550.000 har et skadeligt forbrug, hvilket betyder, at de drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling af et maksimalt forbrug.

En alkoholafhængighed skader ikke kun den, der drikker. Det går også udover familie, venner, arbejde, nære relationer og pårørende.

Det seneste estimat for danskere med alkoholafhængighed er lavet af det daværende Center for Alkoholforskning i 2005 og ligger på 147.000 personer. Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.

I 2018 var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling, mens Danmarks Statistiks opgørelser viser, at 16.961 personer var i behandling for stofmisbrug. Der er altså en massiv underbehandling på misbrugsområdet, hvilket Rådet for Socialt Udsatte finder dybt problematisk.

12 andre tegn på alkoholafhængighed

Her kan du se nogle af de mest almindelige tegn på alkoholisme.

 

Gå helst listen igennem sammen med din partner eller én, der kender dig rigtig godt:

 • Du drikker alkohol for at slukke eller flygte fra ubehagelige følelser
 • Du bruger alkoholen som en slags medicinering mod angst, stress, søvnløshed eller følelser
 • Du drikker alene
 • Du drikker dagen efter
 • Du ændrer adfærd og personlighed
 • Du drikker i det skjulte
 • Dit drikkeri bliver påtalt af familien og vennerne
 • Du får blackouts
 • Du oplever kontroltab
 • Dit drikkeri fører til svigt og brudte løfter
 • Du undgår samtaler om alkohol
 • Du oplever psykisk og fysisk trang

 

Hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål, kan der være behov for professionel alkoholbehandling, afrusning, alkoholafvænning eller abstinensbehandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Symptomerne på alkoholafhængighed

Man kan tale om en alkoholafhængighed, når alkoholindtagelsen har negative konsekvenser for én selv og sine omgivelser.

Et alkoholproblem kan være meget forskelligt fra person til person, og det kan være svært som pårørende at vide, hvornår der er tale om en alkoholafhængighed.

 

Man er afhængig af alkohol, hvis man opfylder tre eller flere af nedenstående diagnostiske kriterier i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det seneste år:

 1. Man oplever ofte at have trang eller kraftig lyst til alkohol
 2. Man har en svækket evne til at styre indtagelsen, nedsætte sit forbrug eller helt at stoppe med at drikke
 3. Man oplever abstinenssymptomer eller indtager alkohol for at undgå eller dæmpe symptomerne
 4. Man udvikler tolerans, der resulterer i, at man over tid skal indtage mere og mere for at opnå den samme virkning
 5. Alkoholen spiller til tider en dominerende rolle i ens liv med hensyn til prioritering og tidsforbrug
 6. Man bliver ved med at indtage alkohol, også selvom man ved, at det skader én selv og ens omgivelser

 

Det er ofte pårørende og familie, der opdager alkoholproblemerne, fordi forbruget af alkohol oftest sker i hjemmet eller sammen med vennerne.

Udvikling af alkoholafhængighed

For mange kan forbruget af alkohol i nogle perioder være større end i andre perioder. Det kan f.eks. være, hvis man er deprimeret eller føler sig stresset.

For langt de fleste er det dog gældende, at hvis man har haft et meget stort forbrug eller misbrug gennem længere tid, kan man udvikle en egentlig afhængighed eller sygdom.

Et stort forbrug/misbrug af alkohol gennem længere tid kan desuden give psykiske symptomer som f.eks. depression eller angst.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Behandling af alkoholafhængighed

Hvis man først har udviklet en alkoholafhængighed, har man brug for professionel hjælp til at få et godt liv igen, da viljestyrke alene desværre ikke rækker. Stort set ingen klarer det alene.

En alkoholafhængighed er meget mere end blot alkoholen, som faktisk slet ikke er problemet i sig selv.

Det handler enormt meget om ens vaner og adfærd i forbindelse med drikkeriet. Hvis man vil ud af en alkoholafhængighed, kræver det en stor personlig udvikling.

 

Det gælder om at finde ind til kernen af:

 • Hvorfor er det egentlig, at jeg drikker?
 • Hvad er det, alkoholen giver mig?
 • Hvordan hjælper alkoholen mig?
 • Hvad kan jeg sætte i stedet for alkoholen?

 

Det gælder altså om at finde nye vejen uden om alkohol, når man behandles for sin afhængighed. Med andre ord; andre nye sunde vaner og andre måder at tackle livets op- og nedture på.

Vores alkoholbehandling er en intensiv ambulant behandling, hvor du har mulighed for at passe dit arbejde og være sammen med familien på én og samme tid.

Det er en stor fordel, at behandlingen griber så lidt ind som muligt i ens liv, men at man samtidig har en intens alkoholbehandling.

Ambulant alkoholbehandling

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Pårørende til en alkoholafhængig

Det er aldrig særlig rart at være pårørende til en afhængig. Oftest er det meget smertefuldt for hele familien og andre nære relationer at leve med en alkoholiker.

 

Man oplever som pårørende følelser af magtesløshed, frustration og frygt, som f.eks.:

 • Hvad bliver det næste?
 • Hvem kommer ind ad døren i dag?
 • Hvad med fremtiden?
 • Hvordan påvirker det vores børn?

 

Mange pårørende, som lever med et alkoholmisbrug tæt inde på livet, mister tit en del af sig selv og kan nemt gå hen og blive medafhængige.

Desværre oplever rigtig mange nære relationer, at det er umuligt at tale om alkoholproblemet med misbrugeren, hvilket ofte ender i skænderier og andre ubehagelige situationer.

Pårørende til en afhængig har også brug for professionel hjælp, rådgivning og nogle gange også behandling.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag